of 59274 LinkedIn

NVVB wil ‘slagvaardiger’ worden

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) praat donderdag over de toekomst van de vereniging. In 2019 wordt het jubileum gevierd en dat wordt beschouwd als ‘een mooi moment voor groot onderhoud aan de vereniging’. Onder meer de bestuursorganen worden bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) onder de loep genomen.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) praat donderdag over de toekomst van de vereniging. In 2019 wordt het jubileum gevierd en dat wordt beschouwd als ‘een mooi moment voor groot onderhoud aan de vereniging’. Onder meer de bestuursorganen worden bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) onder de loep genomen.

Structuur vereniging onder de loep

Er is om de NVVB klaar te stomen voor de toekomst een werkgroep ‘Slagkracht NVVB’ samengesteld, die de structuur van de vereniging kritisch zal bekijken, met als doel om deze effectiever te maken en om de NVVB aan te laten sluiten bij ‘de dynamiek van deze tijd’, zo schrijft de NVVB. Op dit moment is er een ALV, maar ook een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en acht afdelingsbesturen plus nog een Raad van Advies en vier adviescomissies. De vraag is of leden zich in deze structuur gehoord voelen en of het effectiever kan worden ingericht.

Drastische veranderingen bij stemproces nodig

Volgens het AD worden bij de ALV ook verkiezingen besproken tijdens de besloten vergadering. Vicevoorzitter Henk van Dijkhuizen zegt dat er drastische veranderingen nodig zijn voor het stemmen. Bij gemeenteraadsverkiezingen waren er bij hertellingen wederom grote verschillen met de uitslag.  Volgens de krant wordt er donderdag gepleit voor het invoeren van een kleiner stembiljet, dat bovendien elektronisch geteld moet kunnen worden.

 

Verkiezingsagenda 2021

De omstandigheden bij verkiezingen staan al langer op de agenda. Tijdens de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2017 in september hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van BZK, de Kiesraad, VNG, NVVB en een aantal gemeenten. Aangegeven werd dat het verkiezingsproces niet meer uitvoerbaar is en dat er onzekerheid is over onder meer de betrouwbaarheid. Na de bijeenkomst is een Verkiezingsagenda 2021 opgesteld.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.