of 59250 LinkedIn

NVVB: 'volle kracht vooruit met mGBA'

Het programma mGBA blijkt complexer dan verwacht en er klinken geluiden om de huidige GBA te blijven gebruiken. Niet doen en volle kracht vooruit, waarschuwt de NVVB.

Het programma Modernisering GBA (mGBA) en het bijbehorende centrale systeem voor de Basiregistratie Personen (BRP) blijken complexer dan verwacht en er klinken geluiden om de huidige GBA te blijven gebruiken. Niet doen en volle kracht vooruit, waarschuwt de NVVB.


Veel complexer

De vertraging in de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie is mede te wijten aan de problemen met de ontwikkeling van het centrale systeem voor het bijhouden van de nieuw op te zetten Basisregistratie Personen. Minister Plasterk kan pas na het zomerreces rapporteren over de stand van zaken en de gevolgen van de gebleken complexiteit. 

Niet stop zetten
Met deze donkere wolken boven het mGBA-project vindt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) het tijd voor een tegengeluid. De oude GBA is aan vervanging toe, dus volle kracht vooruit, is de teneur van een open brief van NVVB-voorzitter Cees Meesters op de site van de koepel. De NVVB vond het wel tijd voor een positief geluid, zegt Meesters, maar er spreekt vooral zorg uit de open brief. Meesters: "We moeten oppassen dat we er niet toe neigen de zaak stop te willen zetten. Dat zou immers betekenen dat er veel geld zou worden weggegooid, maar vooral ook dat de belangrijkste schakel van het stelsel van basisregistraties niet wordt gerealiseerd. De BRP is daarin cruciaal."

GBA te oud
De huidige GBA dateert al van zo'n twintig jaar terug, stelt Meesters. "Toen is er iets gebouwd dat prima werkte, maar voor de huidige dienstverlening aan burgers en bedrijven geldt dat niet meer." Bij een verhuizing is er bijvoorbeeld grote vertraging in de doorgifte binnen het huidige systeem.

Geen fiasco
De complexiteit van het te bouwen centrale systeem is onderschat, maar volgens hem niet te omzeilen. "Die ontstaat door wet en regelgeving en dat doen wij met zijn allen. Er zijn zo'n 800 partijen betrokken bij de totstandkoming van de BRP. Hun primaire processen zijn vaak heel erg verschillend." Hoe al die processen tot verantwoorde bijhoudingen in het centrale systeem kunnen leiden is het grote vraagstuk. Een groot deel daarvan is voglens Meesters wel gerealiseerd. "Er is behoorlijk wat gespecificeerd." Van een 'fiasco' wil hij dan ook niets weten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Het zou mooi zijn wanneer dhr. Meesters zich in zijn open brief niet alleen beperkt tot een “goed nieuws show”, maar ook de problemen die er zijn eens aankaart.

Deze brief geeft precies aan waarom het fout blijft gaan met de MGBA. Zonder de problemen te erkennen blijft men maar roepen vooral door te gaan
Door N. Schuitemaker op
Even opgezocht...: Niet geheel objectief artikel, want de NVVB werkt samen met de VNG en KING (de ontvangers/verdelers van de miljoenen ten behoeve van dit project, die toch eigenlijk eerst verantwoording zouden moeten afleggen, alvorens om meer geld/tijd te vragen). Er is een samenwerkingsconvenant met VNG en vertegenwoordigd in de Gebruikersraad KING.

Door Kaatje op
Gaat er ook uitgezocht worden of de miljoenen tot nu toe wel naar behoren zijn besteed en of er verantwoordelijken zijn voor de vertraging, of er onjuiste inschattingen zijn gemaakt (VNG/KING?). Of geldt bij aanbesteding van dit soort projecten enkel een inspanningsverplichting?
Dit project lijkt wel een heilig huisje.