of 63908 LinkedIn

Noord-Holland fluit gemeente terug om datacenters

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Noord-Holland vindt dat zij verantwoordelijk is als gaat om de bouw van datacenters en niet de gemeente Hollands Kroon. De gemeente is van mening dat zijzelf het bevoegde gezag is voor de aanleg van de Microsoft-datacenters. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie wil 'uiteindelijk bij de rechter' duidelijkheid krijgen en wil bovendien een handhavingsprocedure starten tegen Microsoft. De gemeente is 'zeer verrast door het besluit van GS'.

Bij de rechter

‘Het college is van mening dat GS bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon’, schrijft de provincie deze week in de besluiten. De provincie wil de belangen behartigen die met haar thema’s te maken hebben, zoals energieverbruik en ruimtelijke impact. ‘Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn standpunt dat zij bevoegd gezag is. GS willen, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.’

 

Handhavingsprocedure

De provincie neemt het standpunt in dat zíj moet beslissen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning, gaat Hollands Kroon daarover informeren en is van plan een ‘handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning’.

 

Verrast

‘Op woensdag 3 maart hebben wij via de media vernomen dat Gedeputeerde Staten het besluit heeft genomen dat zij zich op het standpunt stellen bevoegd gezag te zijn om omgevingsvergunningen voor datacenters te verlenen’, laat Hollands Kroon weten. ‘Wij zijn zeer verrast door het besluit van GS. Wij hebben nog geen brief ontvangen met uitleg over het besluit. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de uitleg van het besluit van GS.’

 

Bouw begonnen

De datacenters in Hollands Kroon kwamen eind november al in het nieuws toen NRC op basis van eigen onderzoek schreef dat Microsoft aan de bouw was begonnen voordat de vergunning waren verstrekt. Raadsleden zouden zich overvallen voelen. Volgens Hollands Kroon en Microsoft ging het hier echter om vergunningsvrije, voorbereidende werkzaamheden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Oplettende Burger (Adviseur) op
De gang van zaken is niet fraai, maar eens dat de Provicie ingrijpt. Dit type besluiten mag niet op gemeentelijk niveau worden genomen. Waarvan gaat het datacenter overigens haar energie betrekken? Toch niet van de windmolens en zonneparken die ons landschap ontsieren?
Door Spijker (n.v.t.) op
Met de reactie van de gemeente Hollands Kroon is mijn vermoeden volledig bevestigd. De provincie Noord-Holland heeft gedurende lange tijd zitten slapen en op haar handen gezeten en gaat vervolgens met een stijl -van dik hout maakt men planken- de gemeente kapitelen. Dat je dat ook nog zonder formeel overleg en met dreigende rechtszaken doet is helemaal middeleeuws. M.i. is het tijd om de desbetreffende bestuurder(s) van de provincie eens ter verantwoording te roepen. Zo ga je als Overheden niet om met elkaar.
Door Koos (burger) op
Op 5 juni 2020 publiceerde de NRC hierover al een prachtig artikel. Het schijnt dat Microsoft door het Ministerie van Economische Zaken op het spoor gezet is. De reactie van G.S. in Haarlem op zo 60 km afstand lijkt dan ook wat traag.
.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het feit dat Microsoft zich in deze gemeente zal/wil vestigen is al jaren bekend. Dan is het uiterst vreemd dat de Provincie nu opeens actief wordt na al jarenlang op haar handen te hebben gezeten.
Door Spijker (n.v.t.) op
Merkwaardige actie van de Provincie NH om hiermee naar buiten te treden zonder enig formeel overleg met de gemeente Hollands Kroon. Het geeft op basis van formele wetgeving niet eens aan waarom zij menen het alleenrecht op deze vergunningverlening te hebben. Nederland slaat op deze manier weer eens een mondiaal modderfiguur met alle economische schade die daaraan is verbonden. Dit doe je niet als Provincie zonder goed overleg met de desbetreffende gemeente. M.i. de Provincie aansprakelijk stellen voor eventuele schadevergoeding die hieruit voortvloeit.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Zet ‘m op Provincie. Prima zet. Dit soort besluiten horen niet bij gemeenten thuis.