of 58952 LinkedIn

Nieuwe versie Omgevingsloket kan meer

VNG en IPO testen momenteel een nieuwe versie van het Omgevingsloket Online (OLO), de ICT-pijler onder de Wabo die op 1 juli in werking moet treden. Deze versie, waarin een aantal stevige aanpassingen zijn doorgevoerd, is de beoogde definitieve versie bij invoering op 1 juli. 
1 reactie

VNG en IPO testen momenteel een nieuwe versie van het Omgevingsloket Online (OLO), de ICT-pijler onder de Wabo die op 1 juli in werking moet treden. Deze versie, waarin een aantal stevige aanpassingen zijn doorgevoerd, is de beoogde definitieve versie bij invoering op 1 juli.

 

Een belangrijke wijziging is dat het bevoegd gezag de behandeling van alle werkzaamheden via Omgevingsloket Online nu kan uitbesteden aan een externe behandeldienst. Dat kon eerst alleen met milieugerelateerde kwesties. Gemeenten en provincies kunnen nu ook voor een aantal nieuwe werkzaamheden (alarminstallatie aanleggen, roerende zaken opslaan, weg aanleggen) variatie aanbrengen in hun eigen vergunningcheck.

 

De verwerking van bijlagen gaat ook beter; het versturen van een grote bijlage (bijvoorbeeld een bouwontwerp) leidt niet meer tot de timeout in de DigiD-verbinding. De autorisatieregels zijn aangescherpt; de toegevoegde documenten kunnen niet meer door anderen worden verwijderd of gewijzigd.

 

In de loop van mei nemen VNG, IPO en VROM samen een besluit over de vraag of het OLO met deze en andere aanpassingen goed genoeg werkt om op 1 juli daadwerkelijk met de Wabo van start te kunnen gaan. Dat hoeft gemeenten overigens niet te weerhouden van het doorgaan met het maken van keuzes die in het Wabo-traject van belang zijn, heeft het ministerie van Vrom de gemeenten in een brief geschreven. In eerste instantie is voor alle gemeenten de e-mail-variant van het OLO de aangewezen weg. Daarbij wordt een bericht in een nog definitief vast te stellen XML-formaat) per mail aan de gemeente gestuurd, die het vervolgens in zijn eigen systemen kan verwerken. Later dit jaar zullen gemeenten in hun eigen tempo via 'webservices' hun vergunningsystemen rechtstreeks op het Omgevingsloket Online kunnen aansluiten, via de zogeheten Digikoppeling van de overheid.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cees Fisser (mdw. communicatie- & beleidsondersteuning) op
OLO/Wabo negeert samenhang met Waterwet

OLO/Wabo voorziet op geen enkele manier in "bouwen bij water of waterkeringen". Bij het doorlopen van de vragenboom, wordt men nergens geattendeerd op het feit dat men bij "bouwen bij water of waterkeringen" naast een Wabo-vergunning, óók nog een Watervergunning moet aanvragen! Onbegrijpelijk!

VROM misleidt burgers en bedrijven!

VROM beweert in persberichten nog steeds dat met de komst van de Wabo burgers en bedrijven bij (bouw)werkzaamheden nog slechts te maken krijgen met één vergunningaanvraag, één loket en één bevoegd gezag (gemeente) en één vergunning.
VROM negeert nog steeds (al 2 jaar) de boodschap van de waterschappen om in alle publicaties over de Wabo één zinnetje extra op te nemen: "Gaat u werkzaamheden verrichten bij, op, in, boven, of onder water (sloten, grachten, kanalen), of waterkeringen (dijken, sluizen), dan hebt u in veel gevallen naast een Wabo-vergunning óók een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Zo'n vergunning kunt u aanvragen via uw gemeente of rechtstreeks bij het waterschap."

Zonder die informatie worden burgers en bedrijven misleid: ze denken dat ze voldoende hebben aan een Wabo-vergunning, maar als ze na het verkrijgen daarvan alsnog een Watervergunning moeten aanvragen, kan het zijn dat ze alsnog 26 weken moeten wachten op zo'n vergunning voordat ze met hun werkzaamheden mogen beginnen. Dat is niet klantvriendelijk.
Om nog maar te zwijgen over de risico's voor de "waterveiligheid" als men zonder vergunning in waterkeringen gaat bouwen.