of 63998 LinkedIn

'Negen miljard voor het oprapen'

Er is met beperkte inspanningen een besparing van van maar liefst 9 miljard euro te realiseren, stelt de groep '20x20'.

Er is met beperkte inspanningen een besparing van van maar liefst 9 miljard euro te realiseren, stelt de groep '20x20', die bestaat uit deskundigen uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Vernieuwen
Het geld ligt voor het oprapen maar dan moet de politiek wel durven te vernieuwen. Vernieuwingen in gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en dienstverlening zijn mogelijk door actiever ICT in te zetten en ondernemers te ondersteunen die diensten beter en goedkoper kunnen aanbieden. De initiatiefgroep 20x20, bestaande uit Rob Oudkerk (Transformatiefabriek), Arre Zuurmond (Kafkabrigade), Henk Duinkerken, Eric Loe (Doorbraak in Dienstverlening), Linda Bijl (Opvoedpoli), Huub Nelis (YoungWorks) en Marianne van den Anker, wil met een twintigtal ideeën de politieke partijen een heldere voorzet geven om op de dag na de verkiezingen alsnog mee aan de slag te gaan, onder het mom '20 procent beter en 20 procent goedkoper'.


Miljarden
Zo zou met het professionaliseren van de facilitaire inkoop in de zorg al 750 miljoen euro te besparen zijn. Met het gedwongen elektronisch factureren zou een kwart miljard vrijkomen. Het bundelen van de vele instanties die zich bezighouden met multiprobleemgezinnen levert maar liefst 1,5 miljard op. En gerichtere fraudebestrijding zelfs 2,5 miljard. Een gemeenschappelijk digitaal postbussysteem (berichtenbox) zou een half miljard opleveren. Het digitaliseren van de controle van allerlei bewijzen, zoals uittreksel KvK, VAR, diploma's, VOG et cetera, bespaart de maatschappij wederom een miljard.

Nadeel
'De politiek benadeelt de burgers van nederland voor minimaal 9 miljard euro door niet efficiënt te werken', stelt de groep. De 20 voorbeelden die in een boekje zijn samengevat, zijn samen goed voor 9 miljard aan besparingen, maar de groep wil doorgaan met het verder formuleren van voorbeelden die wellicht de gehele bezuinigingsopgave van het nieuwe kabinet kunnen afdekken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ank (oud-wethouder) op
Ook nu weer vele deskundigen en vele 'oplossingen', maar aandacht voor de uitvoering ??? Mijn advies is : ga 's luisteren wat onze steeds beter opgeleide inwoners vinden en laat zij ons eens adviseren Als onze deskundigen zich nou 's een poosje rustig houden met adviseren en zorgen dat de bespaartips worden uitgevoerd? Voorbeeldje : iemand heeft thuis een scootmobiel, moet wegens gezondheidsproblemen naar een andere gemeente verhuizen, maar kan z'n huidige vervoermiddel niet meenemen. Andere gemeente , he. Gevolg : het hele circus van indicatiestelling en toewijzing start opnieuw en de betrokkenen zit de hele zomer thuis . Dat kan toch anders.
Door Peter weet wel beter (beleidsadviseur) op
Toch grappig hoe dit soort goeroe's altijd op van die mooie ronde bedragen uitkomen. En hoe ze de kosten structureel onderschatten.

De overheid/ovrheden hebben al jaren veel van hun ICT kennis over de schutting gegooid (naar de markt) en zijn inhoudelijk geen partij voor grote automatiseerders. DE reden, dat grote ICT projecten in ons land vrijwel altijd mislukken.

Daarnaast is de overheid overbevolkt met "regisseurs" en procesmanagers (zonder inhoudelijke kennis whatsoever), die veel te veel vergaderen over de klok (het proces), maar de klepel niet zien hangen (inhoudelijke kennis!).

De ideeën van de 20x20 groep zijn goed. Nu nog eens een kabinet met een strategische visie op een inhoudelijk sterke overheid, die ook richting kan geven aan dergelijke goede ideeën.
Door paul van hooff (communicatieadviseur) op
'Durven vernieuwen'. Dàt hoor ik vaker de laatste tijd. Maar waarom steeds maar weer wachten op de politiek. Dat werkt vaak alleen maar verlammend (zie het probleemoplossend onvermogen van onze Europese politici om de financiële crisis aan te paken. Initiatieven als die van de groep '20 x 20' zijn kansrijk, maar moeten voor hun welslagen niet afhankelijk worden gemaakt van het onberekenbare politieke krachtenveld, maar van de veranderbereidheid van individuele burgers. En die bereidheid zal toenemen als met de maatregelen zowel het algemeen en het eigen belang zijn gediend. Overigens nog een besparingstip op het terrein van dienstverlening. Onderweg naar mijn werk zag ik een bedrijf met hogedrukspuiten een aantal zonneschermen reinigen. Ik ben geen econoom, maar moest onwillekeurig denken aan mijn inspanningen om thuis zorgvuldig met water om te gaan. Efficiëntie: het is maar net wat je meet.
Door Insider out (verbaasde burger) op
Leuk artikel en nog leukere commentaren. Veel van de vondsten zijn in andere landen al lang gemeengoed, zoals de digitale factuur in Denemarken. Maar ja het blijft moeilijk om over je eigen heg te kijken. Trouwens hoe zit het met het verkiezingscircus dat morgen weer in m'n dorp staat ? Ik kan alles kopen en betalen via internet maar stem nog steeds met rood potlood (NEE geen balpen of viltstift) en een vel behangselpapier. Op heel lange termijn kan dat toch ook in onze polder anders ?
Door Hannes Haganum (De lachende scepticus) op
Och, soms is het een voordeel om als mens richting de zestig te gaan. Het helpt je te relativeren. Ideeën leveren en creativiteit zijn natuurlijk goed, maar om bij voorbaat de winst in te boeken, getuigt niet van een grote realiteitszin. Om alleen de digitale postbus te stand te brengen, zal de overheid weer enorme bureaucratische werkgroepen gaan oprichten, ondersteund met legers dure externe adviseurs !!
En dan zou het mij niet eens verbazen als de laatste postbodes van Post NL uiteindelijk goedkoper zijn.
Ik bedoel dat niet cynisch, maar tot tien tellen is soms een nuttige bezigheid voor je de media opzoekt.

Door Jos (inkomensconsulent sociale dienst) op
Volgens mij zijn toentertijd de zelfstandige bedrijfsverenigingen en GAK uiteindelijk UWV gaan heten en werken de UWV mensen onder Min. Sociale Zkn & Werkgelegenheid; heeft dit geleid tot besparingen? Zo ja, dan zou ik alle gemeentelijke sociale diensten ook onder het ministerie brengen; geen fysiek dossiers meer en als 'n bijstandsgerechtigde verhuist, dan hoeft de uitkering niet beëindigd te worden; er hoeft dan ook geen nieuwe aanvraag ingediend te worden; activiteiten die nu plaats vinden (terugvorderen / verhalen) als de uitkering te laat wordt beëindigd vallen dan ook weg; is er een beslag gelegd, dan hoeft dat niet opnieuw aangevraagd te worden; bespaart deurwaarders en andere crediteuren kosten; diverse externe controles vallen weg; kortom: m.i. valt er met deze verandering héél véél te besparen !! het aantal sociale diensten kan dan ook worden gereduceerd > dus minder mensen in de uitvoering > geen directeuren sociale diensten meer > geen wethouders sociale zaken meer enzovoort. Ik denk dat dat mijn collega's en de vakbonden met deze optie niet zo blij zullen zijn, maar m.i. een interessante gedachte om het eens uit te rekenen.
Door Anjo Schuite (Dga) op
In de Zorg zit een einde aan de efficientie door complexiteitskosten. Daar kun je wel 10 miljard besparen door: patient aan het stuur, ketenomkering, ketenmanagement, ICT als enabler icm EPD en een genetwerkte zorg. Zie Ebook innovaties in de Zorg in oktober.
Door WWOUD op
De Duitse staat heeft een overschot op de ziektekosten uitgaven van 21.3 miljard. Blijkbaar is het Berlijnse beleid succesvol zonder dat de kerntaak 'gezondheidszorg' kwalitatief terugloopt. Zozijn er meer voorbeelden. Waarom het wiel, zoals gebruikelijk in Nederland, opnieuw uitvinden, terwijl 250 km oostelijk van Den Haag de oplossingen in praktijk worden omgezet.
Door Trevor op
De schrijvers zijn niet goed geinformeerd. Bv gewaarmerkte kopieen diploma's voor loting IS dit schooljaar al niet meer nodig. Via MijnOverheid.nl is ook al 1 digitale postbus voor de overheid beschikbaar. UWV heeft bij mijn weten geen eigen systeem. [Het zou beter kunnen, dat wel.] Als ik als geinteresseerde burger al lacunes ontdek, hoe zit het dan met de rest van dit werk..?
Door Keek op
Honderden miljarden zijn verspild aan efficiencyverbetering, dus doe me een lol.
De eerstvolgende efficiënte praatjesmaker die ik tegenkom heeft een probleem.