of 59082 LinkedIn

Nationaal Meldkamer Systeem niet zomaar aan te besteden

'Eerst luisteren naar de markt', is het devies op weg naar een nieuw gemeenschappelijk meldkamersysteem voor politie, brandweer en ambulance. Daarna pas aanbesteden.

'Eerst luisteren naar de markt', is het devies op weg naar een nieuw gemeenschappelijk meldkamersysteem voor politie, brandweer en ambulance. Dan kun je keuzes maken en pas daarna kan een aanbesteding worden gedaan.

Standaardisatie
Het geïntegreerde meldkamersysteem dat de huidige 25 meldkamers (waarvan 22 regionale) voor politie-, brandweer- en ambulance-meldingen gebruiken, is aan vervanging toe. Die 25 meldkamers gebruiken wel hetzelfde meldkamersysteem, maar hebben dat elk op hun eigen manier ingericht. In de toekomst moet er één systeem komen, het Nationaal Meldkamer Systeem, dat ook overal in de tien nieuwe meldkamers op dezelfde manier draait. Die nieuwe meldkamers moeten elkaars taken daarbij naadloos kunnen overnemen.

Functionaliteit en kosten
Voordat er sprake kan zijn van een aanbesteding, moet er echter eerst een marktconsultatie uitgevoerd worden, zo is besloten. Daarom heeft het Instituut Fysieke Veiligheid een 'ICT Marktspiegel' aangekondigd op TenderNed. Dat is een door brancheorganisatie Nederland ICT opgezet precompetitief overleg over de succesfactoren voor een overheids-ICT-project. "We zitten in de voorbereidingsfase. Dat betekent dat er nog een beslismoment aankomt, waarbij de kosten een rol spelen en waarbij het ook gaat over wát je precies gaat aanbesteden", zegt Han Arends, projectleider voorbereidingsfase NMS bij het Veiligheidsberaad. Zo is nog niet duidelijk of er een groot alomvattend systeem moet komen, of een 'lean and mean' systeem dat louter meldingen verwerkt. "We willen eerst weten hoe de markt aankijkt tegen dit soort oplossingen. Dat helpt bij de keuzen die we maken en geeft ons ook een goed beeld van de kosten."

Wachten op reorganisatie
Een vraag die volgens Arends aan de orde komt is bijvoorbeeld of er telefonie en radiobediening voor het C2000-communicatiesysteem in moet zitten en of dit aanbesteed moet worden. Ook is het nog de vraag of een nieuw systeem vervolgens al wordt ingevoerd in de bestaande 25 meldkamers, of dat gewacht moet worden tot het moment dat deze zijn gereorganiseerd in de toekomstige tien meldkamers, waar dan ook de achterliggende werkprocessen zijn gestandaardiseerd. "Ook hier vragen we de markt om advies."

Standaardpakketten
Duidelijk moet bijvoorbeeld ook worden welke meldkamerfunctionaliteit de markt kan bieden in bestaande standaardpakketten en of er 'één virtuele meldkamer' mee mogelijk wordt. Nederland ICT heeft er een marktconsultatiedocument over op haar site gezet.

Programma van eisen
De ICT Marktspiegel is één van de instrumenten die ervoor moeten zorgen dat bij grote aanbestedingen in het ICT-domein geen verkeerde uitgangspunten worden gekozen en de kans op een mislukt ICT-project kleiner wordt. Volgens Arends moet hiermee een 'scherp programma van eisen' kunnen worden geformuleerd, dat leidt tot een goed projectplan met heldere kosteninschattingen en vervolgens pas een succesvolle aanbesteding. Wanneer die aanbesteding precies plaatsvindt staat nog niet vast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter op
Inderdaad, luisteren naar de gebruiker is ook belangrijk. De optimale manier om een nieuw systeem te selecteren is met een aantal representatieve eindgebruikers referentiesystemen van potentieele leveranciers te bezoeken om te kijken in hoeverre het standaardproduct bruikbaar is in de Nederlandse situatie. Er moeten dan uiteraard wel medewerkers worden geselecteerd die openstaan voor nieuwe dingen.
Door Petra op
Luisteren naar de markt is prima, zij kan ten slotte uit de eerste hand vertellen wat ze kan leveren en wat niet.

Wat ik mis in dit verhaal: luisteren naar de gebruiker.