of 59130 LinkedIn

Nationaal Archief moet meer investeren

Het Nationaal Archief verwacht in de toekomst meer te moeten investeren, met name voor de digitale infrastructuur. Volgens een doorlichtingsrapport over het Nationaal Archief wordt momenteel nog te weinig gebruik gemaakt van de leenfaciliteit die het Nationaal Archief heeft bij het ministerie van Financiën. Het minimale omzetcriterium wordt nu niet gehaald.

Het Nationaal Archief verwacht in de toekomst meer te moeten investeren, met name voor de digitale infrastructuur. Volgens een doorlichtingsrapport over het Nationaal Archief wordt momenteel nog te weinig gebruik gemaakt van de leenfaciliteit die het Nationaal Archief heeft bij het ministerie van Financiën. Het minimale omzetcriterium wordt nu niet gehaald.

Leenfaciliteit meer gebruiken

De leenfaciliteit kan worden gebruikt om investeringen te doen, zoals in digitale infrastructuur. Van die mogelijkheid moet het Nationaal Archief meer gebruik gaan maken, zo luidt de zwaarste aanbeveling van de rapporteurs, een samengesteld team van medewerkers van verschillende ministeries. Bij het Nationaal Archief is de verwachting dat het investeringsvolume de komende jaren zal toenemen.


Minimaal omzetcriterium

Het doorlichtingsteam schrijft dat het agentschap Nationaal Archief op dit moment nog niet alle mogelijkheden benut die het stelsel van baten en lasten biedt. ‘Ook voldoet het niet aan de instellingsvoorwaarde voor nieuwe agentschappen waarbij het minimale omzetcriterium 50 miljoen euro is’, zo valt er te lezen in het rapport. De omzet in 2015 was 44 miljoen euro en de begroting voor 2016 voorziet een daling. ‘Een mogelijkheid die het baten-lastenstelsel en dus het hebben van een balans biedt, is voor het Nationaal Archief onder meer de mogelijkheid tot vooruitontvangst van grote bedragen voor projecten die pas (ver) in de toekomst tot uitvoering komen.’
 

Op veel terreinen verbetering
De doorlichting doet vijf aanbevelingen voor onder meer uitgebreidere procesbeschrijvingen, integrale kostprijzen voor wettelijke taken en het beoordelen van doelmatigheid. In de aanbiedingsbrief aan het ministerie schrijft het doorlichtingsteam dat er de afgelopen jaren op verschillende terreinen verbeteringen zijn doorgevoerd. ‘Opdrachtgevers en eigenaars herkennen dit ook. Hoewel wij op een aantal onderwerpen nog mogelijkheden tot verbeteringen zien, hechten wij eraan deze positieve ontwikkeling te benadrukken en hopen wij dat het rapport dit ook weergeeft.'

 

Lees het volledige rapport hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.