of 64120 LinkedIn

Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding

De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. eID, open data en identiteitsfraude krijgen meer aandacht.

De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. Ten opzichte van voorgaande jaren valt op dat de nadruk ligt op het komende eID-stelsel, actievere openbaarmaking van overheidsinformatie en bestrijding van identiteitsfraude.

eID krijgt vaart
Het eID-stelsel, waarmee veiliger en integraler toegang tot online dienstverlening moet worden gerealiseerd dan met DigiD, krijgt vaart. Eind 2015 starten er pilots om het eID-stelsel te beproeven en wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot zowel private diensten als publieke dienstverlening. In 2016 volgen er ‘in enkele gemeenten’ kleinschalige pilot-proeven met publieke eID-middelen, aldus BZK. Wettelijke identiteitsdocumenten worden daarbij gebruikt om digitaal in te loggen en zaken te doen met de overheid.

 

Open data

Aandacht is er ook voor de actieve openbaarmaking van data die bij de overheid beschikbare is of zou moeten zijn. Meer toegang tot overheidsinformatie draagt volgens BZK bij ‘aan het vermogen van de overheid èn van de samenleving om economische en democratische waarde te creëren en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.’ Mede in reactie op trendrapporten van de Algemene Rekenkamer gaat daarom in 2016 een nieuw actieplan ‘Open overheid’ van start. Ook komen via de nationale Open Data agenda meer datasets beschikbaar en worden overheden gestimuleerd om meer gebruik te maken van data die er al zijn. ‘In de volle breedte moet overheidsdata actief en zonder beletsel beschikbaar worden gesteld.’

 

Aanpak fraude

Blijvende aandacht is er voor de fraude die mogelijk blijft met DigiD, BRP en reisdocumenten. Betere adresregistratie en het voorkomen van ‘spookburgers’ worden genoemd, maar ook dat burgens meer inzage moeten krijgen in wie hun gegevens gebruikt. ‘Voorts wordt gewerkt aan innovatieve middelen om identiteits- en adresfraude tegen te gaan, zoals de doorontwikkeling van de KopieID app en de meerjarige bewustwordingscampagne tegen fraude en aan het systematisch in kaart brengen van de kwetsbaarheden in de identiteitsketen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.