of 59130 LinkedIn

Minister onderzoekt melding aan burger over inzage gegevens

D66 en PvdA willen graag dat burgers meer inzage krijgen in wie wanneer inzage heeft gehad in hun persoonlijke gegevens in overheidsdatabases. Een automatische notificatie van inzage zou daarbij kunnen helpen. Minister Plasterk zegt in een Kamerbrief verbeteringen van de huidige maatregelen te onderzoeken.

D66 en PvdA willen graag dat burgers meer inzage krijgen in wie wanneer inzage heeft gehad in hun persoonlijke gegevens in overheidsdatabases. Een automatische notificatie van inzage zou daarbij kunnen helpen. Minister Plasterk zegt in een Kamerbrief verbeteringen van de huidige maatregelen te onderzoeken.

Huidige mogelijkheden

Plasterk wil nog niet inzetten op een centrale voorziening die zo’n melding regelt. ‘Omdat dit een groot ICT-project wordt en vele vraagstukken oplevert ten aanzien van effecten op allerlei organisaties. Ik zet in op het ontsluiten van informatie via de organisaties die databases zelf beheren en daar waar mogelijk gebruik te maken van het portaal MijnOverheid.’ Er zijn volgens de minister in de huidige situatie ook mogelijkheden om bij de organisaties zelf op te vragen wanneer er inzage in zijn of haar gegevens is geweest. Wel is er ruimte voor verbeteringen.


Behoorlijke aanpassingen

Een systeem dat meldingen geeft aan burgers van inzage van hun gegevens vraagt ‘behoorlijke aanpassingen van de systemen’, aldus Plasterk.  ‘Het vereist dat de bronhouders van die gegevens een systeem maken dat opslaat wie de gegevens inziet. Zij moeten dan bijvoorbeeld die informatie via een notificatie aan de burger sturen of op andere wijze aan de burger ontsluiten.’


‘Maatregelen niet altijd voldoende’

Plasterk wijst  op de huidige mogelijkheid om als burger het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) in te schakelen bij fouten in de registratie en wanneer het niet lukt om deze te wijzigen, maar hij constateert ook dat ‘voornoemde maatregelen niet altijd voldoende zijn.’ De minister wil daarom onderzoeken hoe het inzage- en correctierecht kan verbeteren.


Mogelijk groot en complex ICT-project

Het onderzoek moet inzicht geven in de behoefte van burgers aan een inzage – en correctiepunt en de voorwaarden waaronder een dergelijk punt kan functioneren.  ‘Nogmaals benadruk ik dat dit een ingewikkelde en complexe materie is en dat de onderzoeken meer inzicht moeten geven. Een eventuele centrale voorziening is een groot en complex ICT-project waarbij honderden overheidsorganisaties betrokken zijn. Ik zet daarom in op het ontsluiten van informatie via de organisaties die databases zelf beheren en daar waar mogelijk gebruik te maken van het portaal MijnOverheid.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul op
In een kleine gemeente in de omgeving van Arnhem wordt momenteel een raadsenquête gehouden naar het gemeentelijk personeelsbeleid in de periode 2002-2015. In dat kader hebben B&W zonder enige screening en zonder belangenafweging tal van personeelsdossiers en andere vertrouwelijke persoonsgegevens digitaal en in papieren vorm aan de enquêtecommissie verstrekt. B&W zijn hiertoe overgegaan zonder overleg en zonder toestemming van de betrokken ambtenaren en ex-ambtenaren. In de personeelsdossiers blijken ook nog eens allerlei gegevens te zijn opgenomen die daar helemaal niet in opgenomen mochten worden (o.a. medische gegevens). Over privacy-schending gesproken: Waarom moet een enquêtecommissie weten of iemand in 1975 teelbalbalkanker heeft gehad. Een integere overheid verzamelt en verspreidt dit soort gegevens niet.
Door Max op
De wijkteams moeten weer net zo snel verdwijnen als dat ze gekomen zijn dat is de enige oplossing medische informatie hoort uberhaupt niet bij de gemeenten te liggen hier hoort persoonlijk of schriftelijk toestemming voor worden gegeven daar moet je zelf de regie over hebben.De andere reacties zijn volkomen duidelijk en waar.Plasterk moet veel harder optreden de problemen zijn heel erg groot en schadelijk en het personeel heeft het te makkelijk waarom zouden ze verbeteringen aanbrengen voor de burgers het gaat toch leuk zo ?
Door Enschede en consorten (Mol) op
Via BKWI kun je inzage krijgen in wie je gegevens heeft bekeken, alleen niet alles wordt geregistreerd en “lastige vraag burgers” worden er getraineerd en/of geschoond. Politie kan overal zomaar bij zonder registratie. Iedere achterlijke ambtenaar kan van alles in het systeem zetten en je kunt er weinig aan doen. Het systeem spreekt altijd de waarheid ook al is deze geheel anders. Bovendien het BKWI is van/voor/door gemeenten nou dan weet je het wel, lekker subjectief. Als je inzage in je dossier wenst om ambtelijke fraude aan te tonen, krijg je niets meer en wordt je gedwongen naar de rechtbank te gaan. Enschede juristen en leidinggevenden zijn hier erg goed in, dit ondanks bemoeienis van Stichtingen, Nationale Ombudsman, Klachtencommissaris, Burger initiatieven, etc.
Door Henk Donkers op
"Plasterk wijst op de huidige mogelijkheid om als burger het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) in te schakelen bij fouten in de registratie en wanneer het niet lukt om deze te wijzigen".

De burger heeft er werkelijk geen idee van in hoeveel en in welke databestanden zijn gegevens zijn opgenomen. Laat staan dat een burger inzicht heeft in foute vermeldingen of wat er allemaal met zijn gegevens wordt gedaan. Je kunt niet iets corrigeren waarvan je het bestaan niet eens weet.
Tot nu toe leven de databestanden vaak een eigen leven helemaal buiten de burgers om. Dat is echt levensgevaarlijk.
Het risico op onjuiste conclusies is heel groot. En dan nog afgezien van inbraak en ontvreemding van de gegevens door kwaadwilligen.
Er moet veel meer respect voor de burgers komen.

Door Maud op
Het is sowieso schandalig dat je zo makkelijk aan gegevens kunt komen en de wijkteams schrijven maar raak in opgemaakte dossiers zonder contact met iemand te hebben en te weten waarmee ze bezig zijn degenen die info geven over personen zijn erg naief want de wijkteams maken hier misbruik van.