of 59761 LinkedIn

'Miljarden te winnen met centrale fraudebestrijding'

Er is in Nederland zeker 4 miljard euro te besparen door kennis over fraudebestrijding te bundelen en daarbij ICT in te zetten, stelt prof. dr Theo de Vries.

Er is in Nederland zeker 4 miljard euro te besparen door kennis over fraudebestrijding te bundelen en daarbij ICT in te zetten. Dat stelt prof. dr Theo de Vries van de Universiteit Twente.

Tien miljard
De Vries poneert de stelling naar aanleiding van de conferentie Fraude en ICT, waar gepleit wordt voor een overkoepelende fraudestrategie. Hij schat het totaal aan fraude in Nederland op maar liefst 10 miljard op gebieden zoals belastingen, zorg, uitkeringen en faillissementen. De exacte fraudebedragen in die domeinen zijn eigenlijk nauwelijks bekend.

Gefragmenteerd
Naast bewustwording en onderzoek is vooral samenwerking nodig, stelt De Vries. Nu probeert iedere sector vooral zelf het probleem op te lossen. "Er is veel kennis, maar die is gefragmenteerd. Als je die deelt en beter analyseert hebt je een veel beter middel in handen."

Neuraal
De Vries noemt als voorbeeld een onderzoek dat hij deed voor het ministerie van Justitie naar fraude bij faillissementen. Dat kost de samenleving nu 1,7 miljard euro per jaar. "Daarvan wordt nu maar twee procent opgelost. Wij hebben dat met wiskundige technieken zoals neurale netwerken verhoogd tot dertig procent en als we daar gegevens van de Belastingdienst aan koppelden zelfs 50 procent." Dus alleen al binnen dat domein zou 800 miljoen euro bespaard kunnen worden, tegen geringe kosten.

Bundelen
Kennis over die wiskundige technieken en over hoe data in elkaar zitten en 'best practices' zouden moeten worden gebundeld in een nationaal anti-fraudebureau dat zowel publieke als private partijen bedient, vindt De Vries. Het voorbeeld is daarbij de Britse National Fraud Authority, die erachter kwam dat in Groot-Brittannië het totaal aan fraudekosten niet zoals eerder verondersteld 12 miljard euro, maar 38 miljard euro bedroeg.

Koppelen
ICT en het koppelen van bestanden (zoals die van de Belastingdienst) zijn belangrijk voor resultaten, maar "bestandskoppeling is opzichzelf een vrij primitief middel. Je moet veel verder en diepgaander analyseren."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door john ten wolde (oud raadslid en fraudebestrijder) op
Artikel is me uit het hart gegrepen. Zonder te willen teruggrijpen naar het verleden was de aanpak van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid op het gebied van fraude erg succesvol, Niet alleen werd er strafrechtelijk vervolgd na een multidisciplinair onderzoek maar ... nog belangrijlker ook de aansprakelijkstelling van bestuursers werd regelmatig geeffectueerd. Voordat je intensief gaat samenwerken lijkt beantwoording van een paar simpele vragen best relevant. Want.. met wie ga je samenwerken en met welk doel?
relevante vragen zijn oa.
- hoeveel fraudeexpertise ziit er op dit moment bij het OM
-wat presteert de FIOD en SIOD de laatste jaren concreet. (zeer teleurstellend als je kijkt naar de mankracht)
- idem dito voor rechercheafdelingen. ( Uitzichtloze strijd tegen drugs die andere veel meer om een op fraudebestrijding gelijkende aanpak vraagt)
- wat zijn - indien aanwezig - de samenwerkingservaringen met de curatoren?
- wat staat er op persoonsniveau geregistreerd over faillissementen.
- hoeveel en welke faillissementen leiden tot een doorstart.
Zomaar een paar vragen die bij beantwoording naar mijn mening een schrikbarend beeld geven van de stand van zaken rond de fraudebestrijding. Dit terwijl het finacieel belang - zeker bij de huidige faillissementen - gigantisch is.
Door C.J. de Lairesse (sc) op
Graag wijs ik op deze plaats op het wetsontwerp voor een "Bestuursverbod voor katvangers". Dit zogn civielrechtelijk bestuursverbod ligt al jaren op de plank. Waarom is dit nog steeds niet in wetgeving omgezet. Met dit bestuursverbod kunnen we katvangers (die soms tientallen bv's hebben laten klappen) de pas afsnijden.
Door Henk Becks (hoofd financieel beleid) op
In Italië is het al 20 jaar een goed gebruik, dat ook marktkooplieden een electronische kassa gebruiken en de klanten en aankoopbon geven. Daar wordt door de Policia Finanza streng gecontroleerd. Ook zou het in Nederland kunnen helpen als de nieuwe medelanders gecontroleerd worden op hun doen en laten. Er gebeurt daar veel in het zwarte circuit. Bij mijn kleermaker krijg ik bijvoorbeeld nooit een officiele bon. Hij heeft ook geen kassa. Alles gaat in zijn broekzak. Dus ik veronderstel, dat niet de helft wordt afgedragen aan de belastingdienst. Als gevolg daarvan komt hij ook in aanmerking voor allerlei toeslagen.
Door Joschke op
Geldt dit ook voor onterechte declaraties van wethouders zoals in Den haag, en die walgelijk genoeg door de burgemeester wordt toegedekt?
Door Smith (the one) op
Koppel dan ook gelijk de verzekeringen, banken en sociale media sites aan dit neurale systeem. Bouw een paar mooie zelf lerende functies in en dan sluit je alle fraude uit.

Hopelijk ook alle bouwfraudes.

De belangrijkste regel in dit systeem. Het systeem heeft altijd gelijk.