of 63908 LinkedIn

Merendeel overheden klaar voor e-factureren

Vrijwel alle overheden in Nederland zijn klaar met of leggen de laatste hand aan de invoering van e-factureren. Dat blijkt uit een inventarisatie van het PIANOo programmabureau. Alleen de gemeenten Arnhem en Haaren (NB) geven nog ‘rode cijfers’.

Vrijwel alle overheden in Nederland zijn klaar met of leggen de laatste hand aan de invoering van e-factureren. Dat blijkt uit een inventarisatie van het PIANOo programmabureau. Alleen de gemeenten Arnhem en Haaren (NB) geven nog ‘rode cijfers’.

EU-richtlijn

In april 2014 hebben de lidstaten van de Europese Unie ingestemd met richtlijn 2014/55/EU die bepaalt dat alle aanbestedende diensten in de landen van de Europese Unie per 18 april 2019 e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Onder een e-factuur wordt een digitaal bestand verstaan (geen PDF), dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch verwerkt kan worden in het andere systeem. Volgens het PIANOo programmabureau, dat in Nederland de ondersteuning regelt van decentrale overheden en andere aanbestedende diensten bij de implementatie van e-factureren, moet de nieuwe werkwijze niet alleen leiden tot een snellere en gemakkelijker verwerking van facturen, maar is het ook nauwkeuriger en bespaart het geld. De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro aan werken, diensten en leveringen in.

 

Brief Knops

Vorig jaar juni riep staatssecretaris Raymond Knops (BZK, CDA) gemeenten op vaart te maken met de implementatie van e-factureren. ‘Mijn ambitie is om in april 2019 in Brussel te kunnen melden dat de gehele Nederlandse overheid: het Rijk, alle provincies, gemeenten en waterschappen e-factureren kunnen ontvangen en verwerken.’ Tijdens een PIANOo-bijeenkomst over e-facturatie, vorig jaar september in Den Haag, meldde Knops dat veertig gemeenten, vier provincies en bijna alle waterschappen klaar waren met de implementatie van e-factureren.

 

Stand van zaken

Uit de meest actuele inventarisatie van het PIANOo programmabureau (peildatum: 1 april 2019) blijkt dat het merendeel van de gemeenten (technisch) gereed is voor e-factureren. Bij een aantal gemeenten staat de implementatie van e-factureren gepland of is de voorbereiding gestart. Twee gemeenten lopen achter: Arnhem en Haaren in Noord-Brabant. Arnhem heeft aangegeven op 1 januari 2020 gereed te zijn en de achterstand van Haaren wordt verklaard door fusiegesprekken. Als gekeken wordt naar de provincies, zijn acht van de twaalf provincies inmiddels volledig klaar voor e-factureren. De resterende vier (Fryslân, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland) zijn allen technisch klaar en zijn bezig met de laatste stappen van de implementatie. Van de ruim twintig waterschappen zijn er vier nog bezig met de implementatie, of de voorbereiding daarop. Bij het Rijk zijn er geen vragen meer over de implementatie. Het Rijk was vorig jaar al over op e-factureren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
En wanneer gaat het Rijk eens vaart maken bij de digitalisering van de rechterlijke macht? De digitale situatie daar stamt uit het jaar nul.