of 58952 LinkedIn

'Lobby van G4 in Den Haag is te machtig’

Volgens Astrid Oosenbrug (PvdA) hebben gemeenten in Den Haag 'geen gelijk speelveld'. om te lobbyen. Oosenbrug heeft samen met Lea Bouwmeester een aantal voorstellen ingediend om de lobby in Den Haag transparanter, toegankelijker en eerlijker te maken.

PvdA'ers Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug hebben een aantal voorstellen ingediend om de lobby in Den Haag transparanter, toegankelijker en eerlijker te maken. Volgens Oosenbrug is 'het speelveld' voor lobbyisten niet gelijk. 'De lobby van de G4 in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten.'

Transparantie en toegankelijkheid

De initiatiefnota moet ervoor zorgen dat naast grote bedrijven, die vaak een sterke lobby hebben en veel invloed uitoefenen, ook andere partijen een eerlijke kans krijgen op beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat kan bereikt worden door de momenten van beïnvloeding meer toegankelijke en transparant te maken, zo stellen Oosenbrug en Bouwmeester. De Kamerleden willen onder meer dat bij elk groot beleidsonderwerp openbaar wordt gemaakt welke belangen er zijn ingebracht en wat hiermee gedaan is. Ook moeten de agenda’s van de top van ministers, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties via internet worden opengesteld. Daarnaast moet er een register komen waarin alle mensen met een lobbypas van de Kamer in te vinden zijn, alsmede alle oud-Kamerleden die als lobbyist werkzaam zijn en lobbyisten die zonder pas Kamerleden bezoeken.

Onwenselijke beïnvloeding
Oosenbrug noemt tegenover Binnenlands Bestuur de lobby van de tabaksindustrie op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als voorbeeld van onwenselijke beïnvloeding. 'In het internationale antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie is afgesproken dat de tabaksindustrie niet mag lobbyen bij het ministerie van VWS. Wij hebben dat verdrag ondertekend. Nu lobbyen ze bij het ministerie van Financiën voor lagere accijns. Deze lobby is geheim, we kennen de argumenten niet waardoor we moeilijk vanuit de inhoud kunnen reageren of controleren. Daarbij komt de gezondheidslobby daar niet binnen, dat is dus geen gelijk speelveld.'


Ongelijke lobby voor kleine en grote gemeenten 

Ook bij lokale overheden zoals provincies en gemeenten kunnen er onwenselijke situaties ontstaan met lobbyisten, stelt Oosenbrug. ‘Volgens Transparancy International is Nederland voor lobbyisten een speeltuin. Er gelden geen bijna geen regels. Dat geldt ook voor lokaal bestuur. De lobby van de vier grote steden (G4) in Den Haag is heel machtig in vergelijking met kleinere gemeenten. Om te voorkomen dat dit land wordt geregeerd door de G4 moeten we dit rechttrekken. Lobbyisten van grote gemeenten zitten aan tafel op de ministeries, hebben rechtstreeks contact met ambtenaren en politici. Lobbyisten van kleine gemeenten doen dat niet. Van een gelijk speelveld is dus geen sprake.'

 
Eerlijke kans 

Door alle gemeenten 'een eerlijke kans te geven op beïnvloeding van de overheid' wordt er volgens Oosenbrug meer rekening gehouden met verschil in grootte tussen diverse regio’s en streken. 'Dat is kwalitatief beter en ook eerlijker.’ Oosenbrug roept gemeenten en provincies op om vanuit hun wensen en ervaringen te reageren op het voorstel. ‘Hun input is heel belangrijk.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Volgens mij was voor een gelijk speelveld en gedeelde gemeentelijke belangenbehartiging ooit de VNG uitgevonden. Toen kwamen er ander cluppies, G4, G32, 100.000plus etc. Tijd dat daar eens in gesnoeid wordt.

Maar hoe goed bedoeld het voorstel van Boumeester ook is, ook in Brussel gebeurt dit. Daar is Nl niets. Daarom houden wij ons aan stomme pietluttige regeltjes, korten wij ouderen op pensioen en de samenlving op zorg en betaalbaar onderwijs en kunnen de vrolijke Fransozen gewoon vier miljard tekort presenteren. Goeie lobby....
Door Alfred op
Ik ben eigenlijk wel blij dat de G4 (en G32) wat tegengas geeft aan het Rijk. Ze halen daarmee ook kooltjes uit het vuur voor andere gemeenten, niet alleen voor zichzelf. Kleine gemeenten hoor en zie je, ondanks uitnodigingen, gewoon weinig in Den Haag. Ze hebben de contacten, capaciteit, kennis en kunde niet. Achteraf klagen doen ze wel.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Lobby gaat altijd over een particulier belang, dus is het inderdaad voordringen.
Dus moeten VOLKSvertegenwoordigers er open over zijn .Doen ze dat niet, dan zijn ze corrupt.
Aangezien ze niet melden welke lobby boodschappen ze horen en zien en opnemen en overnemen, zijn onze volksvertegenwoordigers dus gewoon corrupt.

Bij de behandeling van de begroting EZ, gisteravond kwamen allerlei concrete vorostellen aan bod, die deze lobby marionetten aan de minster vroegen.
Bijna altijd zijn dat bedrijfsbelangen die ze dienen.
Alsof die bedrijven ook al niet bij ambtenaren langs zijn geweest.

Onze politiek is corrupt en kan dat verminderen door zelf te beginnen met zo veel mogelijk melden welke lobby ze horen zien, opnemen en overnemen met een tweet met #lobby er in, bijvoorbeeld
Wie dat niet doet is corrupt
Door janneke op
Als je lobbyiet uit overtuiging (iets waar de samenleving bij gebaat is) ja, maar als je ervoor betaald wordt en dat het eigenlijk iets is waar alleen een kleine partij beter van wordt (zoals de tabaks - of alcoholproducenten) nee. Dan schurkt het inderdaad tegen corruptie aan.

Dan helpt transparantie. Dus maak de nevenfuncties openbaar, agenda's openbaar. En waarom heeft een ex-kamerlid nog steeds een toegangspas? Intrekken!

Je kunt niet voorkomen dat kamerleden contact hebben (ze kunnen elkaar overal tegen komen). Maar probeer daar open over te zijn.

Kamerleden horen integer te zijn.
Door Henk Donkers (Ambtenaar) op
Ik ben bang dat lobbyen nooit is te voorkomen. In het beste geval gebeurt het in het openbaar zoals de VNG vaak doet. Bv tijdens een openbare hoorzitting. Dat is het informeren van beslissers waar Kees (onderstaand) het over heeft maar wel op een controleerbare manier. Het meeste lobbywerk gebeurt echter onzichtbaar in de jachthaven of op het golfterrein. Daarvan kan niemand vaststellen of de informatie wel juist en eerlijk is. En de burger maar denken dat hij op een volksvertegenwoordiger stemt. Hij stemt vaak op een onzichtbare lobbyist. Wat te denken van Hans van Balen (VVD europarlement) die op de loonlijst van Mercedes blijkt te staan voor wat onduidelijke hand en spandiensten. Het is eigenlijk te gek voor woorden maar we noemen de volksvertegenwoordiging democratisch......
Door criticus op
@ Kees
in feite zegt u dat lobbyen nu eenmaal geld kost en dus degeen met het meeste geld het best gehoord wordt. Oftewel het recht van de rijkste.
Is dat wat democratie zou moeten zijn??
Is dat wat transparante en evenwichtige besluitvorming is??

In dat geval is het wellicht efficienter om bedrijven te laten bieden op besluit A of B....
Door Niels op
Eens met Kees!
Door Kees (Lobbyist) op
Lobbyen is niet meer dan je mening geven op het juiste moment. Iedereen doet het dus er iets vies van maken is een teken dat je het niet begrijpt. Het begint op een departement en gaat door tot Kamerleden. Kamerleden die deze info juist hard nodig hebben want als niemand met ze zouden praten, hoe moeten ze dan een mening vormen?
G4 lobbyisten zijn gewoon de waterdragers van hun wethouders. Wethouders, die om dat hun gemeenten nu eenmaal de grootste van Nederland zijn, echte landelijke politici zijn en zichtbaar in hun partij. Een Kamerlid wordt wel eens wethouder en een G4 wethouder wordt soms een minister, voorbeelden te over. Een register zegt helemaal niets, juist omdat de lobbyisten dragers van een boodschap zijn maar op zichzelf geen invloed hebben als persoon. Dat hebben oud-politici, met vreemd genoeg een permanente Kamerpas en 'captains of industry' wel. Moet elk gesprek met hen geregistreerd worden? Onhaalbaar lijkt me. Dat kleine gemeenten minder zichtbaar zijn is logisch, lobbyen kost geld, ze zijn minder zichtbaar en worden individueel ook niet goed gehoord. Daarom verenigen zij zich ook. Per provincie zoals Zeeland, of als regio zoals Twente enz. Maar ook op een onderwerp en dat gaat heel goed zelfs. Ook de VNG heeft hier een rol.
Laat onverlet dat de casus tabak wellicht wel hout snijdt als VWS niet wil luisteren naar de gezondheidslobby. Al zal dat meer te maken hebben met de forse opbrengsten van de accijnzen, dat zijn directe inkomsten, ziekte is pas later en op een andere begroting merkbaar. En trouwens, liep heel Nederland niet ach en wee te roepen trouwen toen Philip Morris in Breda dicht ging?
Door Nobby (Animal cop) op
Lobbyen is niets anders dan voordringen in de rij. Daarnaast schurkt het dicht aan tegen corruptie want het is beiinvloeding van volksvertegenwoordigers die zonder last zouden moeten stemmen.
Hoeveel zou het de staat besparen als we het lobbieen zouden verbieden?
Door p op
Grappig wat ze voorstellen is al jaren in Brussel gebruik.

Overignes succesvol lobbyen doe je niet in de Tweede Kamer, maar in de beleidsvoorbereiding. Veel minder zichtbaar, maar o zo effectief