Ultra-HD-camera

De LLTB schaft een drone met ultra-HD-camera aan. De bond roept leden die een drone hebben op om mee te doen, 'want we hebben naar verwachting ruim vijfhonderd percelen te controleren', aldus voorzitter Léon Faassen. Bij de eerdere zoektochten naar wiet met een helikopter waren zo'n 250 boeren betrokken.


Duizenden planten
Het project met de politie startte in 2004 bescheiden in de regio Venray, en werd een jaar later uitgebreid naar heel Noord-Limburg. In 2005 werden 34.000 planten gevonden. Als gevolg van die zoekacties en bijbehorende aanhoudingen zakten dat aantal tot 1500 planten in 2008. In 2009 werd het zoekgebied uitgebreid met Midden-Limburg. Het was gelijk raak: 45.000 wietplanten, waarbij wietplantages van van 13.000 en 15.000 planten werd ontdekt. De jaren daarna probeerden wiettelers het met kleinere plantages over meer percelen, met als hoogtepunt 2012: toen werden volgens de LLTB 123 velden met in totaal 5000 planten geruimd. (ANP)