of 64204 LinkedIn

Knops vraagt overheden om broncodes vrij te geven

Het kabinet wil in 2021 de broncodes van de overheid zoveel mogelijk vrijgeven. Ook worden overheden gestimuleerd om hun software via een opensourcelicentie te delen. Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hun begroting over 2021, meldt AG Connect.
© Shutterstock

Het kabinet wil in 2021 de broncodes van de overheid zoveel mogelijk vrijgeven. Ook worden overheden gestimuleerd om hun software via een opensourcelicentie te delen. Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hun begroting over 2021, meldt AG Connect.

Vrijgeven
Staatssecretaris Raymond Knops riep hiertoe in april in een beleidsbrief al op, maar nu wordt het ook met jaartal in de begroting genoemd. Hij schreef dat er over het gebruik van opensourcesoftware al beleid is, maar dat in zijn brief toen het accent lag op het vrijgeven van software. 'Het gebruik en het vrijgeven van open source liggen in elkaars verlengde. Van een overheid die gebruik maakt van open source software mag immers ook worden verwacht dat ze software die zij zelf ontwikkelt tevens actief deelt met de samenleving', aldus Knops.

 

Open, tenzij
De beleidslijn wordt ‘open, tenzij’. Overheden worden gevraagd broncode vrij te geven, tenzij er gegronde redenen zijn om het niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld als er belangen zijn nationale of openbare veiligheid of als de vertrouwelijke werkwijze van de overheid anders wordt geschaad. Ook moeten overheidsorganisaties per geval inschatten of de maatschappelijke baten van openstelling tenminste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode.

 

Te verbeteren
De overheid schrijft te werken aan een toegankelijke en transparante digitale overheid. Met NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid is er concreet invulling gegeven aan het verder ontwikkelen van het databeleid van de overheid. Er wordt gewerkt aan het verder op orde krijgen van de data- en informatiehuishouding, het effectief delen van overheidsdata, bijvoorbeeld in de vorm van ‘open data’ en het verantwoord werken met gegevens. Dat gebeurt door gebruik te maken van algoritmische data-analyses en kunstmatige intelligentie. 'Op deze terreinen valt er binnen de overheid nog het nodige te verbeteren. Dit vraagt om continue verbetering van de centrale data-infrastructuur en toegesneden wet- en regelgeving', aldus BZK.

 

Dit artikel verscheen eerder op AG Connect.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ron Bakker (Webmaster) op
Dit gaat over OpenSource (broncode) e niet over OpenData !
Met OpenSource is de beveiliging veel beter, omdat er dan geen standaard wachtwoorden in de source kunnen en mogen zitten.
Door R. Zegers (ICT manager) op
Wat denkt u dat hackers doen met de broncodes?
Bijvoorbeeld gemalen openzetten, of paspoorten misbruiken, of vergunningen voor drugspanden verlenen.

Open data is verschrikkelijk geflopt.

#doenietmee