of 61869 LinkedIn

Knops belooft beterschap met Overheidsalmanak

Staatssecretaris Knop van Binnenlandse Zaken heeft de Kamer beloofd actie te ondernemen om tot verbetering van de Overheidsalmanak te komen. In juni meldde Binnenlands Bestuur dat deze vol met fouten staat.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft de Kamer beloofd actie te ondernemen om tot verbetering van de Overheidsalmanak te komen. In juni meldde Binnenlands Bestuur dat deze vol met fouten staat.

Negentig procent

Die conclusie was gebaseerd op een onderzoek van de Open State Foundation. Informatie over het aantal raadszetels per gemeente bleek niet te kloppen, namen van raadsleden waren verkeerd gespeld of helemaal weggelaten. Bij bijna 15 procent van de gemeenten kwam de naam in het register niet overeen met de gegevens van de Kiesraad, en bij 18,5 procent van de gemeenten klopte het aantal vermelde raadszetels in de gemeente niet. Bij negen provincies missen de gegevens over de statenleden zelfs volledig. Uit het onderzoek bleek dat bij meer dan 90 procent van de gemeenten wordt verkeerde of onvolledige informatie werd gebruikt. 

 

Basisregistratie

Volgens de staatssecretaris kunnen de fouten verschillende oorzaken hebben. De Kiesraad ontleent de gegevens aan de Basisregistratie Personen (BRP). Het betrokken raadslid kan kiezen voor registratie onder de eigen naam of die van de partner. Daar kan een deel van de verschillen uit voortkomen. Ook kan er sprake zijn van typefouten. Veel van de gebreken komen volgens de staatssecretaris voort uit gebreken in de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provincies aangeleverde informatie.

 

Verbetering

Knops zegt de Tweede Kamer toe contact op te nemen met de VNG en de betrokken provincies over verbetering van de aangeleverde gegevens. Daarnaast zal volgens de staatssecretaris extra redactionele capaciteit worden ingezet om de kwaliteit van de gegevens te bewaken en gebreken te herstellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.