of 60941 LinkedIn

Knelpunten bij ontwikkeling standaard metadata

Onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken aan een standaard voor metadata voor zowel het rijk als decentrale overheden. Metadata, in feite gegevens over gegevens, zijn belangrijk voor uitwisseling van informatie tussen overheden. Het ontwikkelingsproces kent wel enkele knelpunten.

Onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken aan een standaard voor metadata voor zowel het rijk als decentrale overheden. Metadata, in feite gegevens over gegevens, zijn belangrijk voor het uitwisselen van informatie tussen overheden. Het ontwikkelingsproces kent wel enkele knelpunten.

Innovatie met overheidsinformatie

Innovatieve toepassingen die gebruikmaken van overheidsinformatie kunnen de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren, maar de informatie moet wel toegankelijk en vindbaar zijn en tegelijkertijd ook voldoen aan privacywetgeving. ‘Dit alles vraagt om een universele, begrijpelijke en implementeerbare metadata­standaard die gemeenten en andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken om hun informatie te beschrijven, onge­acht domein of verschijningsvorm’, zegt Ivo Hendriks van VNG Realisatie in het blad Od.

 

Knelpunten

Er zijn enkele knelpunten. De ontwikkeling zorgt er bijvoorbeeld voor dat de onderlinge verschillen tussen de standaarden voor het rijk en decentrale overheden groter worden, wat de samenwerking belemmert. En instellingen stellen soms gegevens beschikbaar op een andere manier dan waarop zij die ontvangen - bij de transformatie van de ene naar de andere vorm kan informatie verloren gaan. In het Od-artikel worden enkele oplossingen aangedragen, zoals de mogelijkheid om andere metagegevens dan de gespecifieerde uit te wisselen.

 

Duurt lang

‘Wat begon als een relatief kleinschalig traject tot aanpassing, is inmiddels uitgegroeid tot een volledige herziening. Waarbij onder andere de VNG, KOOP en BZK zijn betrokken’, schrijft Wouter van der Rijden, consultant informatiemanagement en adviseur digitaal recordbeheer bij het Nationaal Archief, dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling. 'De zorgvuldige afstemming die nodig is, heeft als keerzijde dat de doorlooptijd hierdoor langer wordt. Dit verklaart deels waarom de doorontwikkeling lang duurt.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.