of 59250 LinkedIn

Klijnsma waarschuwt voor fouten in statistiek

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) benadrukt in haar ‘verzamelbrief’ van eind 2015 aan gemeenten dat een kwalitatief goede statistische huishouding van groot belang is nu deze worden gebruikt voor de verdeling van budgetten. Afgelopen jaar klopte het beeld dat statistieken gaven niet met de werkelijkheid, zo schrijft Klijnsma.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) benadrukt in haar ‘verzamelbrief’ van eind 2015 aan gemeenten dat een kwalitatief goede statistische huishouding van groot belang is nu deze worden gebruikt voor de verdeling van budgetten. Afgelopen jaar klopte het beeld dat statistieken gaven niet met de werkelijkheid, zo schrijft Klijnsma.

Verdeling van budgetten

Gemeenten zijn verplicht beleidsinformatie te leveren zoals de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) en gegevens over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw-statistiek). Met die gegevens informeert het kabinet de Tweede Kamer over landelijke inspanningen en het resultaat daarvan. In toenemende mate worden die statistieken ook gebruikt voor de verdeling van de Wsw-middelen en de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Geen juist beeld
In 2015 kwam het voor dat aangeleverde cijfers geen juist beeld gaven van de praktijk, zo schrijft Klijnsma. 'De aangeleverde cijfers waren niet altijd in overeenstemming met de gemeentelijke praktijk. Dit geldt ook voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: onderdeel van de meting van de ontwikkeling van het aantal banen betreft het aantal gedetacheerden in de Wsw. Deze gegevens worden ontleend aan de Wsw-statistiek. In de afgelopen periode is gebleken dat ook hierbij niet alle cijfers even betrouwbaar waren.'

Waarschuwing
Klijnsma waarschuwt voor de gevolgen van eventuele fouten in statistiek. 'In beide gevallen betekent dit dat eventuele fouten in de statistiek kunnen leiden tot grote (financiële) consequenties -zowel voor gemeenten als het rijk- en bij de banenafspraak voor werkgevers.' VNG, Cedris en het kabinet adviseren gemeenten om statistiek extra te laten controleren door een accountant. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ae gille (gepensioneerd controller SW) op
Tot mijn grote vreugde gaat de staatsecretaris de WSW-statistiek bestuderen.
Ik heb die statistiek tot mijn pensionering in 2012 mogen invullen. Die statistiek was gekoppeld aan het personeelsinformatie systeem.
Als ze de cijfers in die jaren hadden bestudeerd hadden ze kunnen weten dat begeleidwerken, het paradepaardje van het ministerie, niet werkte.
Er was een hoge instroom maar ook een grote uitstroom met alle gevolgen voor de begeleidwerkers.
Van de nieuwe instroom moest 25% naar begeleidwerken, deed je dit als SW bedrijf niet dan kreeg je een malus. Dit werkte niet en de malus werd een bonus voor elke begeleidwerker en ook dit was geen succes.
Het is nogal gemakkelijk om als staatssecretaris vanuit je ivoren toren commentaar te leveren op de SW bedrijven die in een sterfhuisconstructie blijkbaar allerlei nieuwe gegevens moeten leveren om haar succes te bevestigen
Door Donders (mederwerker) op
Klijnsma moet niet alleen waarschuwen maar ook luisteren.ze heeft al een rolator nodig nu ook nog gehoorapparaat ze is horend doof en ziende blind.de mensen in de WSW zijn door haar beleid de armoede in gedreven. Bedankt klijnsma van de
PARTIJ VOOR DE ARMOEDE. Daar staat de PVDA nu voor te triest voor worden.