of 59185 LinkedIn

KING wil gemeenten gezamenlijk IT laten inkopen

Gemeenten hebben nu nog vaak eigen inkoopvoorwaarden voor IT. Met de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) moet daar verandering in komen, waardoor gemeentelijke IT-kwaliteit en prestaties uiteindelijk kunnen verbeteren. KING hoopt zoveel mogelijk gemeenten te overtuigen om zich aan deze inkoopvoorwaarden te houden.

Gemeenten hebben nu nog vaak eigen inkoopvoorwaarden voor IT. Met de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) moet daar verandering in komen, waardoor gemeentelijke IT-kwaliteit en prestaties uiteindelijk kunnen verbeteren. KING hoopt zoveel mogelijk gemeenten te overtuigen om zich aan deze inkoopvoorwaarden te houden.

Gemeenten overtuigen

GIBIT komt voort uit de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015, waar besloten werd om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. De projectmanager GIBIT van King, Peter Klaver, stelt tegenover iBestuur dat het belangrijk is dat gemeenten gebruik gaan maken van de inkoopvoorwaarden. Het zal daarbij neerkomen op overtuigingskracht. ‘Je hebt niets aan deze voorwaarden als die niet door de gemeenten en de markt gebruikt gaan worden. In september of oktober zullen wij richting de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid het verzoek doen om GIBIT bestuurlijk te verankeren.’


Hulpmiddelen bij het opstellen van contracten
Met de GIBIT zijn er op VNG-niveau inkoopvoorwaarden voor collectieve opdrachten vastgesteld, waaronder ondersteuning bij implementaties van ICT. Volgens Klaver worden er hulpmiddelen voor inkoop beschikbaar gesteld, waarmee gemeenten contracten kunnen opstellen voor allerlei ICT-overeenkomsten. ‘Dan moet je bijvoorbeeld denken aan hostingovereenkomsten, aankoop van software of het aanmaken of aanpassen van Service Level Agreements (SLA) waarin GIBIT al direct verweven zit. Verder is er een traject waarbij inkopers en juristen van gemeenten worden geïnformeerd en bijgepraat over het toepassen van GIBIT.’

 

Gemeenten trekken meer samen op
Gemeenten willen volgens KING steeds meer samen doen op ICT-gebied. De Digitale Agenda 2020 is daar een bewijs van. Bij het opstellen van de GIBIT is een groep van vertegenwoordigers van 25 gemeenten betrokken geweest, waaronder juristen, inkopers en informatiemanagers. Daarnaast is er een klankbordgroep van leveranciers georganiseerd.  In november volgt een tweedaagse workshop waar de juridische aspecten van de GIBIT aan bod komen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Deze stelling "Gemeenten willen volgens KING steeds meer samen doen op ICT-gebied" is onzin. Niet op feiten en op kennis van zaken gebaseerd. Ga eens een tijdje bij een gemeente werken en Peter Klaver zou andere taal spreken :)
Door Kaatje op
Beste Jan Willem Jurg, Dank voor de reactie, maar dat is de theorie. Praktijk zou eens goed onderzocht moeten worden: nu uit het verleden blijkt dat er vooral een inspanningsverplichting leek te bestaan, maar geen resultaatverplichting of verantwoordelijken bij het overschrijden van budgetten en termijnen en het mislukken/doorstarten van sommige projecten. Bij KING verdient men ondertussen ook gewoon zijn brood en mi. zou een koppeling aan resultaten hier gewenst zijn. De schijn van belangenverstrengeling ontstaat ook als veel hogere KING functionarissen in dienst blijken te zijn geweest van Pink. Bij gemeenten ontbreekt waarschijnlijk lef en kennis om dit bij "het bestuur van hun eigen club" na te gaan.
Door Jan Willem Jurg (hoofd Communicatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) op
Beste Kaatje,
KING handelt altijd in opdracht de Nederlandse gemeenten, waarbij hun belangen centraal staan. Dit komt ook terug in de bovenstaande tekst; KING is begonnen met de ontwikkeling van GIBIT, nadat gemeenten ons tijdens de ALV hiertoe de opdracht hebben gegeven. Zie voor meer informatie hierover dit artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws …
Door kaatje op
Weer een voorbeeld van hoe VNG/KING langzamerhand geleid wordt door "voormalig" werknemers van bepaalde ICT bedrijven. Deze projectmanager van KING werkte voorheen 10 jaar voor PinkRoccade, inmiddels hofleverancier via VNG.
VNG is een van de leden losgezongen organisatie. Bij de leden, de gemeenten, ontbreekt voldoende kennis van ICT zaken en kunnen VNG/KING op dit vlak ook niet controleren.