of 59250 LinkedIn

Kamer zoekt ICT-onderzoeksbureau

Er is een stap gezet in het geplande parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Een aanbesteding voor een onderzoeksbureau is de deur uit.

Met enige vertraging is er alsnog een stap gezet in het geplande parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Er is een aanbesteding de deur uit voor een onderzoeksbureau dat de onderzoekscommissie moet helpen bij het onderzoek.

Maatschappelijke kosten
Al in december 2011 is besloten tot het onderzoek, naar aanleiding van ophef over onder andere de DigiNotar-kwestie en het afblazen van het EPD. De (te) volle onderzoeksagenda van de Tweede Kamer zorgde ervoor dat het onderzoek nu pas echt wordt opgestart. Het parlementaire onderzoek heeft een tweeledig doel: uitzoeken wat de maatschappelijke en financiële kosten zijn van ICT-projecten die niet volgens plan zijn verlopen en duidelijk maken welke stappen moeten worden genomen om de ICT-projecten beter in te richten.

Zes voorbeeldprojecten
Het onderzoeksbureau dat dat gaat uitzoeken kan uitgaan van onder andere bestaande rapporten en interviews met betrokkenen in een zestal casussen (modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA), Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), Beveiliging tunnels A73, OV Chipkaart, C2000 en RDW), zo stelt het aanbestedingsdocument op TenderNed. Vervolgens moet ook duidelijk worden hoe de overheid haar sturende en opdrachtgevende rol heeft ingevuld en welke controlerende rol de Tweede Kamer daarbij heeft gespeeld. Op basis daarvan moet de 'centrale onderzoeksvraag III' worden beantwoord: 'Hoe kunnen informatieprocessen en –stromen van de overheid door middel van ICT in de toekomst worden vormgegeven om maatschappelijke effecten (ten behoeve van de gebruiker) van overheidsingrijpen en –beleid te maximaliseren, met name met betrekking tot de sturing (inclusief de rol van de Tweede Kamer), het ontwerp, de aanbesteding, de uitvoering en het beheer (inclusief de kosten, beveiliging en privacy)?'

In 2014 te publiceren
Na een aantal tussenrapportages moet de eindversie van het volledige rapport op 16 september 2013 klaar zijn. De tijdelijke Kamercommissie die zich met het onderzoek bezig houdt wil vervolgens in het eerste kwartaal van 2014 het eindrapport naar de Kamer sturen. Erg milieuvriendelijk wordt de verslaglegging niet. Elke rapportage moet namelijk in tienvoud 'in hardcopy' aangeleverd worden, benevens een versie op een USB-stick.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.