of 59281 LinkedIn

Kadaster gaat bedreigde personen afschermen

Personen die bedreigd worden of een persoonlijk risico lopen worden voortaan afgeschermd in Kadaster. Dat meldt rijksoverheid in een persbericht. Er komt daarnaast een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster.

Personen die bedreigd worden of een persoonlijk risico lopen worden voortaan afgeschermd in Kadaster. Dat meldt rijksoverheid in een persbericht. Er komt daarnaast een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster.

'Zorgvuldige afweging'
De ministerraad nam het besluit naar aanleiding van een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kabinet zegt een zorgvuldige afweging te maken en ondanks het afschermen van bedreigde personen, toch te blijven gaan voor een snelle en directe toegang tot openbare registers van belangrijke gegevens over onroerende zaken, die bijdragen aan de rechtstoestand van onroerende zaken voor kopers en verkopers van onroerende objecten.


Het Kadaster voldoet aan AVG
‘Als de toegang tot Kadasterinformatie zou worden beperkt, geeft dat langere doorlooptijden van vastgoedtransacties, hogere kosten voor de burger en economische schade omdat de woningmarkt stagneert’, schrijft rijksoverheid. Dankzij een Algemene Maatregel van Bestuur wordt geregeld dat informatie over personen die worden bedreigd worden geblokkeerd. Ook wordt er geen informatie voor marketing beschikbaar gemaakt. Het Kadaster stelt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. ‘Samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zullen maatregelen worden genomen om in stukken geen onnodige privacygevoelige gegevens op te nemen’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M op
Het kabinet wil blijven gaan voor een snelle en directe toegang tot openbare registers van belangrijke gegevens over onroerende zaken, die bijdragen aan de rechtstoestand van onroerende zaken voor kopers en verkopers van onroerende objecten.

Echter zolang een object niet te koop staat wordt aan dat belang niet geraakt, of ontgaat mij iets.