of 59318 LinkedIn

Kabinet wil geen iCommissie of iAutoriteit

Het kabinet is positief over het rapport iOverheid van de WRR. Maar nieuwe instituten in het leven roepen, daar wil het kabinet niet aan.

Het kabinet is het eens met de constatering van de WRR dat bestuurders bij de overheid zich bewuster moeten zijn van de gevolgen van digitalisering. Maar nieuwe instituten in het leven roepen, daar wil het kabinet niet aan.

Klem
Dat schrijft minister Donner namens het kabinet aan de kamer in reactie op het in maart verschenen WRR-rapport 'iOverheid'. Daarin waarschuwt de adviesinstelling dat de burger in de knel dreigt te komen tussen verticaal georganiseerde overheden die hun informatiestromen sluipenderwijs allang horizontaal hebben georganiseerd: de iOverheid. Een voorbeeld is de vooringevulde belastingaangifte. Het is aan de burger om aan te tonen waarom de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst niet klopt, terwijl de Belastingdienst die gegevens 'overal en nergens' vandaan haalt.

 

Verinnerlijken

Het kabinet ziet in het rapport 'waardevolle aanknopingspunten' en onderschrijft de gedachte dat er een iOverheid aan het ontstaan is. Het instellen van een iAutoriteit, een iCommissie en een iPlatform om de problemen van de vernetwerkte overheid het hoofd te bieden, zoals de WRR suggereerde, gaat het echter te ver. "Het kabinet zet in op het verinnerlijken van het besef bij bestaande overheidsinstituties, een iOverheid te zijn." Dus geen nieuwe instituties, maar: "het kabinet verwelkomt evenwel de functionele betekenis die schuilgaat achter deze suggesties van de WRR."

 

Mijnoverheid.nl

Het kabinet zegt enerzijds de huidige overheidsdatastromen zo goed mogelijk te willen onderhouden en beveiligen. "Anderzijds gaat het kabinet burgers zodanig uitrusten dat zij zichzelf kunnen beschermen en eventuele problemen of misstanden zelf recht kunnen zetten." een verruiming van het inzage- en correctierecht van de burger zou bijvoorbeeld via de website mijnoverheid.nl vorm kunnen krijgen. Dat komt dan enigszins in de buurt van het 'iPlatform' waar de WRR voor pleit.

 

Positief

Professor Corien Prins, onder wiens leiding het rapport tot stand kwam, is vrij positief over de reactie, ondanks het feit dat de voorgestelde instituties er niet komen. "Het ging ons al primair om de functies, niet om de instituties." Het kabinet erkent volgens haar dat er inderdaad iets is veranderd en dat daar aandacht voor nodig is. "Daar was het ons om te doen. Wel is het opvallend dat opeens ook de iSamenleving erbij betrokken wordt, wat wij in een epiloog hebben behandeld. Daarvan wordt gezegd 'dat kunnen we als overheid niet vanuit een centrale regie aansturen, maar dat hebben we ook niet gezegd in het rapport.' Prins zegt bij diverse bijeenkomsten in het land bij verschillende overheden te hebben gemerkt dat het iOverheid-rapport wel 'landt'. "Ik merk dat allerlei organisaties op eigen niveau al iets met die functies willen gaan doen en iets willen organiseren op dit gebied."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.