of 59082 LinkedIn

Kabinet sceptisch over Europees vingerafdrukkenplan

verplicht te stellen. Waar andere landen dit al volop doen, worden er in Nederland al jaren geen vingerafdrukken meer afgenomen voor het aanvragen van een id-kaart. Minister Blok schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet twijfels heeft over de Europese plannen.

De Europese Commissie (EC) heeft in april een plan gelanceerd om vingerafdrukken voor identiteitskaarten verplicht te stellen. Waar andere landen dit momenteel al volop doen, worden er in Nederland al jaren geen vingerafdrukken meer afgenomen voor het aanvragen van een id-kaart. Minister Blok schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet twijfels heeft over de Europese plannen.

Nederland terughoudend
In twaalf andere Europese landen worden vingerafdrukken voor de ID-kaart afgenomen. In Nederland overheerst hierover meer terughoudendheid. Sinds 2014 zijn vingerafdrukken voor ID-kaarten afschaft. Minister Blok stipt in zijn brief aan de Kamer diverse zorgen aan, waaronder de mogelijke inbreuk op privacy van burgers met de opslag van vingerafdrukken. Wanneer er wordt ingestemd met het voorstel, moeten identiteitskaarten zonder vingerafdrukken in vijf jaar tijd na inwerkingtreding van de verordening verdwijnen. Dit brengt hoge kosten met zich mee, zo vreest Blok.


Resultaten voor frauderesultaten 

Een andere kanttekening plaatst Blok bij het behalen van resultaten door vingerafdrukken met het tegengaan van fraude. ‘Gelet op de beperkte controles, het feit dat bij grensoverschrijding vooral gebruik wordt gemaakt van gezichtsherkenning en gelet op de kosten die verbonden zijn met het voorstel bij implementatie binnen 5 jaar staat dit niet in verhouding tot het nagestreefd doel van betere fraudebestrijding.’


Hoge vervangingskosten 

Blok vreest onder meer ook voor implementatiekosten, zoals het aanpassen van gebruikte ict-systemen, en de kosten voor het vervangen van identiteitskaarten zonder vingerafdruk. De schatting van de implementatiekosten is momenteel 15 miljoen euro. De vervangingskosten voor de kaarten bedragen naar schatting maar liefst 250 miljoen euro.  


Mobiele Vingerafdrukopname Apparaten onlangs vervangen 

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de MVA’s (Mobiele Vingerafdrukopname Apparaat) bij gemeenten niet al te lang geleden laten vervangen. De organisatie ging in 2017 aan de slag met de voorbereidingen hiervoor aan de slag. Het is volgens Blok een voordeel dat alle uitgevende instanties al beschikken over apparatuur om vingerafdrukken mee af te nemen voor het paspoort. 'Ook de chip op de identiteitskaart is al geschikt om vingerafdrukken op te slaan. De kosten hiervan zijn daarom vermoedelijk beperkt.' Bij de MVA's werden zowel de hardware als het uiterlijk en gebruik van de software aangepast. Het plan was om eind 2017 de apparaten te installeren. Vanaf juli 2018 worden apparaten maandelijks voorzien van Microsoft updates en antivirus updates.

 

Vingerafdrukken in Nederland amper gecontroleerd

Hoewel burgers al sinds 2009 verplicht zijn vingerafdrukken af te staan voor in hun paspoort, worden die op Schiphol, bij de grens en in het buitenland nooit gecontroleerd. Dat blijkt uit navraag van de NOS eind 2017 bij de marechaussee en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Volgens de NOS wordt alleen bij gemeenten in incidentele gevallen nog wel eens gekeken naar vingerafdrukken gekeken. Andere autoriteiten, zoals op Schiphol, kunnen de vingerafdrukken door technische oorzaken of politieke redenen niet eens lezen. Gemeenten kunnen controleren of de vingerafdrukken in een paspoort overeenkomen met de houder van het paspoort. Maar in de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit, vertellen verschillende gemeenten aan de NOS. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JH op
@p een paspoort is een verzoek van het land dat het paspoort uitgeeft aan een ander land om de houder van het paspoort te laten passeren.
Het is aan andere landen om te beoordelen of zij zo'n controle nodig vinden bij de grens.
Uiteraard staat het in beginsel ieder land vrij om te bepalen welke regels zij willen toepassen bij het toelaten van personen.
Paspoorten bestaan overigens pas zo'n 160 jaar.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paspoort
Het invoeren van reisdocumenten, visa en grenscontroles heeft het reizen duurder en omslachtiger gemaakt voor iedereen.
Het voor mensen onmogelijk maken om te reizen, is volgens mij nog nooit gelukt.
Door p op
@Hans een paspoort of identiteitskaart is al een schriftelijk bewijs dat je het land uit mag hoor.

Het punt van het voorstel, waar BB aan voorbij gaat is, is de standaard van Europese reisdocumenten verhogen
Door Hans op
Europa wordt langzaam aan steeds enger zeg, gelukkig kan ik dit land nog verlaten zonder schriftelijke toestemming van de overheid, of overtreed ik daarmee al de wet? Of ik Europa uit kom zonder reisdocumenten weet ik eigenlijk niet. In Oost-Europa wist men al jaren niet beter, ik moet er nog steeds aan wennen.
Al dit soort registraties scheppen een vreselijk vals gevoel van (on-) veiligheid, immers er komen nog steeds bootladingen mensen Europa in, bij voorkeur helemaal zonder papieren en blijven hier dan ook.
Als Europa het over de verdeling van die mensen het eens eens zou kunnen worden, kijk dat zou indruk maken, nl dat we toch iets hebben aan Europa. Maar daar heeft men vast nog járen voor nodig.
Door Ron (adviseur) op
Dat het niet controleren van vingerafdrukken in de praktijk wordt nagelaten, kan m.i. nooit de reden zijn om de vingerafdruk maar niet meer op te slaan op de ID-kaart of het paspoort. Douaniers in de VS nemen overigens altijd afdrukken van al je vingers, ik begrijp dan ook niet zo goed waarom dat hier niet zou kunnen en/of overbodig zou zijn.
Door Lezer (Burger) op
Vergeet die vingerafdrukken maar even. Zorg eerst maar eens dat die DNA darabase van Justitie op orde komt. Daar hebben we meer aan