of 61819 LinkedIn

Kabinet geeft 'eerste aanzet' tot open overheid

Overheidsinformatie moet actiever openbaar worden gemaakt, maar dat vergt een mentaliteitsverandering, stelt de regering in een visie en een actieplan over de 'open overheid'.

Overheidsinformatie moet actiever openbaar worden gemaakt, maar dat vergt wel een mentaliteitsverandering, stelt de regering.

Visie en actieplan
Dat staat in de 'Visie Open Overheid' en het bijbehorende actieplan 'Open Government Partnership' (OGP). 
Minister Plasterk heeft beide documenten namens de regering naar de Kamer gestuurd. Het actieplan is een onderdeel van de afspraken binnen het Europese 'Open Government Partnerschip' (OGP) uit 2011. Het kabinet ziet het plan en de visie ook als uitvoering van de motie van Kamerlid Linda Voortman van eind 2012 en als reactie op het Rob-advies 'Gij zult openbaar maken'.


Twee jaar
De regeringsvisie onderschrijft het inzicht dat de overheid meer openheid en transparantie moet betrachten en dat een open overheid kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat initatieven uit de samenleving met de juiste informatie aan de slag kunnen. Het actieplan geeft daartoe twintig 'acties' voor de komende twee jaar. Veel reeds lopende initiatieven zijn daarin opgenomen.

Transparant en faciliterend
De acties zijn onderverdeeld in actievere transparantie door de overheid zelf, het zoeken van partners in de samenleving voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het plaats- en tijdonafhankelijk openstaan voor burgers en bedrijven. Zo gaat de overheid bijvoorbeeld categorieën overheidsinformatie aanwijzen voor actieve beschikbaarstelling, een transparante begroting bieden, meer openheid in de Tweede Kamer nastreven, het middel internetconsultatie uitbreiden, en een informele aanpak van Wob-verzoeken uitproberen. Bij bestaande netwerken zoals Ambtenaar 2.0 en de Watercoalitie zal aansluiting worden gezocht.

Inzage
Naast transparantie en facilitering is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een mogelijkheid foutieve gegevens in de GBA te signaleren en tevens te laten zien in welke ketens die gegevens uit de GBA gebruikt worden en dus ongewenste gevolgen kunnen hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick van Elk (Directeur Advidata) op
Drie maal is...?

Beleidsmatig klinkt al vele jaren de oproep tot een goede, snelle en transparante overheids-informatievoorziening. Operationeel is er nog heel veel te doen. Blijkbaar is er geen goed proces dat eea bewaakt; erg. Misschien zelfs geen sluitend operationeel proces; nog erger...zeker gegeven alle mooie architecturen en dure externe adviseurs.

Gaan we er echt iets aan doen? Of blijft het bij prachtige beleidsvoornemens?

Morgen - eindelijk - beter?
Door G.R.A. Apol (consultant arbeidsverhoudingen) op
Drie maal geestig van Sybren Singelsma, maar ook drie maal helemaal waar. Prachtige serie, Yes Prime Minister. Ha ha Open Gouvernment, heel toepasselijk.
Door Sybren Singelsma (ambtenaar EU) op
Wil iedereen die dit leest onmiddellijk de aflevering van Yes Minister opzoeken waar @Open Government' wordt geintroduceerd?
Het is al dertig jaar oud, maar ik denk dat ook op dit dossier Ronald Plasterk steeds meer in de voetsporen zal gaan treden van zijn illustere Engelse voorganger, The Honourable Jim Hacker!
Door G.R.A. Apol (consultant arbeidsverhoudingen) op
Dit streven is in elk geval hoopvol. Nu de praktijk nog.
Als er nu maar niet teveel geld wordt versplid aan dure rapporten en veel vergaderende commissies.
Ik wijs erop dat de Code voor goed openbaar bestuur ( een produkt van een kostbare operatie, dat in 2009 verscheen en waaraan nauwelijks ruchtbaarheid is gegeven) ook al het thema openbaarheid en transparantie behandelde.