of 60775 LinkedIn

Informatievoorziening sociaal domein krijgt eigen site

De informatievoorziening in het social domein is een dermate belangrjk onderwerp geworden dat VNG en KING er een speciale website voor in het leven hebben geroepen.

De informatievoorziening in het social domein is een dermate belangrjk onderwerp geworden dat VNG en KING er een speciale website voor in het leven hebben geroepen.


Kalender
Op visd.nl is informatie en kennis over de gevolgen van de decentralisaties voor de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten en zorgisntellingen overzichtelijk bij elkaar gezet. Een belangrijk element is een gevisualiseerde kalender die de planning weergeeft van de belangrijkste gezamenlijke stappen voor gemeenten en andere betrokken instanties.

Integrale benadering
Het programma VISD (Informatievoorziening Sociaal Domein) helpt gemeenten bij het (her)organiseren van de informatievoorziening die ze nodig hebben bij het uitvoeren van taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. De voorgenomen integrale aanpak vergt een meer integrale benadering van informatiebeheer en -uitwisseling, met name om de wijkteams te faciliteren. VNG en KING ondersteunen gemeenten daarbij en op de site is terug te vinden op welke manier.

Vier regionale accountmanagers
De komende tijd organiseert het programmateam ook regionale werksessies voor gemeenten, bedoeld om ze te laten leren van elkaar en van de zogeheten Living Labs, de vijf gemeenten die het voortouw hebben genomen met nieuwe arrangementen voor de informatievoorziening in het sociaal domein. Door KING zijn vier regionale accountmanagers aangesteld om de gemeenten daarbij te helpen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.