of 63082 LinkedIn

I-Strategie Rijksoverheid krijgt contouren

Maarten Hillenaar
Maarten Hillenaar
Reageer
De Rijksoverheid zal een beweging maken in de richting van 'één ICT-bedrijf'. Rekencentra zullen worden samengevoegd en er komt een openbaar 'ICT-Dashboard' over grote ICT-projecten. Dat zijn enkel punten uit de komende i-Strategie van de Rijksoverheid.
Een concern
De ministerraad heeft op 17 december het ‘Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst’ vastgesteld, dat de wensen uit het regeerakkoord om te besparen op de overheid belichaamt. De overheid moet meer als één concern gaan werken en ICT speelt daarin een grote rol. De bijbehorende i-Strategie verwoordt hoe ICT Rijksbreed zal worden ingezet.

Niet opnieuw
Minister Donner informeert de Kamer binnenkort (voor 1 maart) over de plannen; in de aanloop lichtte 'Rijks-CIO' Maarten Hillenaar, die de i-Strategie samen met de departementale CIO's en een aantal specialisten heeft ontwikkeld, op het Digitaal Bestuur Congres alvast een tipje van de sluiter op. Het 'helpt enorm' dat er bezuinigd moet worden, stelde Hillenaar. Anderzijds moet de overheid wel van de bestaande situatie uitgaan. 'Lekker helemaal opnieuw beginnen kan natuurlijk niet.' De realisatie van het plan moet in 2015 rond zijn.

Gegevens beveiligen
Naast het voortbouwen op bestaande concepten als de Digitale Werkplek Rijk (DWR) en de inspanningen voor het verbeteren en centraliseren van de informatiehuishouding van de overheid, noemde Hillenaar een andere benadering van informatie beveiliging. 'We gaan niet meer alles op slot gooien. We zullen meer op gegevensbeveiliging inzetten dan op systeembeveiliging.'

Wolk
De aan de Kamer beloofde cloud-strategie krijgt in de i-Strategie ook vorm. Er zal een begin worden gemaakt met een 'Rijks-cloud', in eerste instantie om ervaring op te doen. 'Daar kunnen we bijvoorbeeld de DWR onderbrengen en de informatiebeveiliging.' Consolidatie van de huidige 63 rekencentra van de Rijksoverheid biedt in ieder geval al een enorme potentiële kostenbesparing op energieverbruik, stelt hij.

Dashboard
Naast punten als internationalisering, professionalisering, het meer afdwingen van het gebruik van standaarden en architectuur, noemde Hillenaar ook de aanpak van de grote ICT-projecten die steeds maar weer problemen opleveren. Er komt een 'dashboard' waar risicovolle projecten (dus ook projecten die kleiner zijn dan de huidige 20-miljoengrens) per kwartaal hun status zullen rapporteren.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.