of 64621 LinkedIn

Honderden gemeenten nog niet overgestapt naar iWMO 2.0

Honderden gemeenten zijn nog niet overgestapt naar de nieuwe 2.0 versies van de berichtenstandaarden iWMO en iJW, die inmiddels in werking is. Wanneer gemeenten en zorgaanbieders dit niet voor april 2016 gedaan hebben kunnen zij geen berichten meer uitwisselen over zorg en ondersteuning.

Honderden gemeenten zijn nog niet overgestapt naar de nieuwe 2.0-versies van de berichtenstandaarden iWMO en iJW, die inmiddels in werking zijn. Wanneer gemeenten en zorgaanbieders dit niet voor april 2016 gedaan hebben kunnen zij geen berichten meer uitwisselen over zorg en ondersteuning.

Tot april de tijd

Gemeenten die niet zijn overgestapt kunnen nu nog gebruik maken van de conversiedienst waarmee Wmo-berichten en Jeugdwet-berichten in de 1.0-versie worden omgezet naar een 2.0-versie. Van de conversiedienst kan gebruik worden gemaakt tot 1 april 2016. Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) en het knooppunt van VECOZO werken vanaf 4 januari 2016 met versie 2.0 van de berichtstandaarden iWmo en iJw.

Oproep VNG

VNG roept partijen op om hun systemen zo snel mogelijk aan te passen naar de 2.0 versie. Ter ondersteuning hebben VNG en KING een stappenplan ontwikkeld waarmee gemeenten een haalbare datum voor overstappen naar de berichtstandaarden versie 2.0 kunnen bepalen.

215 gemeenten moeten nog overstappen

215 gemeenten maken nog geen gebruik van iWMO 2.0. Er zijn 175 gemeenten inmiddels overgestapt. Binnen de iJW zijn inmiddels 174 gemeenten overgestapt naar de 2.0-versie. 216 gemeenten moeten dit nog doen, zo meldt een VNG-woordvoerder. De centrale berichtenverwerking is inmiddels volledig overgegaan op 2.0. Deze is tussen kerst en oud en getest, goedgekeurd en live gegaan. 'Hij werkt dus en wordt nu volop gebruikt. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen daar direct gebruik van maken, door de berichten in 2.0 aan te bieden, of door de 1.0 berichten door een conversietool te halen en de berichten dan aan te bieden.'

Voordelen 2.0-versie
In het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein van VNG en KING werd aangegeven dat de nieuwe iWMO en iJW een aantal voordelen moet opleveren. De nieuwe versie leidt tot minder onnodige variatie en duidelijker bedrijfsregels over relatie tussen berichten. Daarnaast is er een duidelijke vereenvoudiging van specificaties. Gegevenselementen, regels en codelijsten tussen berichten worden geharmoniseerd en ongebruikte velden worden verwijderd. In de nieuwe versie moet een aanbieder een gemeente kunnen verzoeken om toewijzing na een directe verwijzing. De 303-berichten kunnen ook worden ingezet als formele factuur. Aanvullende facturen of nadere administratieve afspraken zijn dan niet meer nodig.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jules Lauwerier (Adviseur e-overheid) op
Storm in een glas water: de overgang is zo kort geleden aangekondigd dat softwareleveranciers niet eens tijdig hun systemen konden aanpassen. Enige mate van nuance was op zijn plaats geweest. Als eind maart nog steeds veel gemeenten niet over zijn, is dat meer verontrustend.
Het was overigens ook goed geweest om te vermelden dat aan de kant van de zorgleveranciers waarschijnlijk eenzelfde beeld bestaat.