of 59318 LinkedIn

Haagse horecavergunningen via het Ondernemingsdossier

In Den Haag kunnen 300 horeca-bedrijven voortaan makkelijker hun vergunningen en ontheffingen regelen, via het online Ondernemingsdossier.

In Den Haag kunnen 300 horeca-bedrijven voortaan makkelijker hun vergunningen en ontheffingen regelen, via het online Ondernemingsdossier.

Ontheffingen aanvragen
Langer 's avonds open blijven, een tijdelijke terrasuitbreiding; het warme weer geeft veel horecabedrijven mogelijkheden voor extra inkomsten. Maar regelgeving op dit gebied is fors; de papierwinkel voor het aanvragen van ontheffingen en vergunningen maakt het niet makkelijk. Het online Ondernemingsdossier is een manier om daar wat aan te doen en de gemeente Den Haag ziet dat ook zo. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt de procedures een stuk makkelijker voor 300 Haagse horecabedrijven.

Eenmalig aanleveren
In het online Ondernemingsdossier legt de ondernemer allerlei gegevens vast, voor bijvoorbeeld toezichthouders en vergunningverleners van de gemeente. Die bedrijfsgegevens worden nog maar één keer vastgelegd en hoeven dus niet steeds voor controles bij de ondernemer opgevraagd te worden. Een digitale aanvraag kan via het Ondernemingsdossier ook sneller, omdat informatie kan worden hergebruikt. De aanvrager is ook niet meer aan openingstijden van gemeentelijke diensten gebonden. Voor de gemeente neemt de administratieve last ook af. "Nu kan de controlerende ambtenaar in Den Haag zelf het dossier in", stelt een voorlichter van de gemeente.

Afspraken op brancheniveau
Een verplichting geldt er niet voor de 300 Haagse horeca-ondernemers. "Het is gewoon een win-win-situatie. Beide kanten willen natuurlijk zo min mogelijk met administratie bezig zijn." Voordat de Haagse ondernemers met het Ondernemingsdossier aan de slag konden, moesten wel goede afspraken worden gemaakt over hoe de gegevensuitwisseling plaatsvindt. Dergelijke afspraken worden op brancheniveau gemaakt, zoals nu met KHN. De digitale vergunningaanvragen die nu bij de gemeente binnenkomen via het Ondernemingsdossier moeten nu nog 'handmatig' in het vergunningsysteem van de gemeente worden gezet, maar de komende maanden werkt de gemeente aan het automatiseren daarvan. "Dit betekent onder meer dat ondernemers straks via eHerkenning automatisch kunnen worden geïdentificeerd en dat bekende gegevens van de ondernemer worden hergebruikt." Het is ook de bedoeling dat ondernemers binnenkort via het Ondernemingsdossier de voortgang van hun vergunningsaanvraag kunnen volgen. Het vergunningsysteem en het Ondernemingsdossier worden via Digikoppeling met elkaar verbonden.


Horeca voorop
Volgens de Haagse wethouder Baldewsingh (ICT) zullen wellicht dit jaar ook ondernemingen uit andere branches al kunnen profiteren van het Ondernemingsdossier. Op nationaal niveau gebruiken inmiddels 46 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties het Ondernemingsdossier. De horeca is een branche die veel met regelgeving en vergunningen wordt geconfronteerd; de branche loopt dan ook voorop bij het invoeren van het ondernemingsdossier. Een week geleden kondigde ook Leiden aan te zijn aangesloten op het digitale dossier voor horeca-ondernemers. Andere branches die op de rol staan voor samenwerking met overheden in het Ondernemingsdossier zijn de recreatiebranche, de rubber- en kunststofindustrie, voertuigdemontagebedrijven, brood- en banketbakkers en metaalgieterijen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Kroon (Senior Beleidsmedewerker) op
De reactie van Albert (jurist) suggereert dat de gemeente Den Haag geen maatregelen heeft genomen om de lasten voor burgers en bedrijven ter verminderen. Dat is pertinent onjuist: in de binnenstad zijn er vrije openingstijden, de terrasvergunning is vervangen door algemene regels en zo kan ik nog wel even doorgaan. Regelgeving is nodig om het maatschappelijke en economische verkeer daar waar noodzakelijk en met zo min mogelijk lasten te reguleren. Het college van Den Haag heeft er bewust voor gekozen om de Exploitatievergunning te handhaven. Het Ondernemingsdossier is een instrument en de gemeente Den Haag streeft er naar om het dossier met zo min mogelijk infomatie te vullen.
Door albert (jurist) op
Je kunt er natuurlijk ook voor zorgen dat er geen exploitatievergunning nodig is, dat de openingstijden vrij zijn, dat binnen vastgestelde grenzen terras mag worden ingericht enz. Dat scheelt ook een hoop werk.