In het rapport ontbreekt een variant die beschrijft hoe het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt in plaats van alleen verbruikt. 'Vanuit het klimaatoogpunt is een variant waarbij maximaal zelf energie wordt opgewekt onmisbaar. Denk hierbij aan het volledig benutten van daken, gevels, parkeerplaatsen, waterpartijen en alle andere open terreinen met zonnepanelen en mogelijk kleinschalige windturbines', aldus de onderzoekers.

 

Oververhitting

De commissie stelt verder dat 'de milieugevolgen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn'. Bij het gebruik van het datacenter ontstaat namelijk veel warmte. Om oververhitting te voorkomen wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Daarvoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig, aldus de commissie. De effecten van de benodigde infrastructuur voor transport en hergebruik van restwarmte moeten nog worden onderzocht, stellen de onderzoekers.

 

Aanvullen

De provincie en de gemeente hebben laten weten het rapport eerst te laten aanvullen. Na de aanpassing wordt het opnieuw door de commissie beoordeeld, en daarna nemen de twee overheden pas een besluit. (ANP)