of 60220 LinkedIn

Gemeenten schenden privacy met inzetten wifi-tracking

Het gebruiken van wifi-tracking door gemeenten mag niet zomaar volgens de Wet Persoonsbescherming. De Autoriteit Persoonsbescherming wil dat gemeenten de privacy van burgers beschermt.
2 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft winkels en gemeenten gewezen op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat maakt een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. "Mensen komen in bestanden waaruit bijvoorbeeld valt af te leiden waar zij wanneer waren en wat hun winkelgedrag is", zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP. "Zij moeten hier op zijn minst over worden geïnformeerd".

Loopstromen
Verschillende organisaties maken gebruik van wifi-tracking. 
Gemeenten en evenementenorganisatoren zetten de techniek bijvoorbeeld in om loopstromen in kaart te brengen en bij te houden hoe lang bezoekers op een bepaalde plaats verblijven. Winkels gebruiken deze techniek om bedrijfseconomische informatie te genereren. De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt regelmatig signalen van mensen die zorgen hebben over de impact van wifi-tracking op hun privacy. 

 

Grondslag

Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. De verwerking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven. Ook mag een organisatie wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen. Organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals gemeenten, kunnen via wifi-tracking persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om die taak uit te voeren. Er mag alleen in díe periodes en in díe gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.

 

Informeren en bewaartermijn

Behalve dat er een wettelijke grondslag moet zijn om de persoonsgegevens te mogen verwerken, stelt de Wbp verschillende eisen aan de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt. Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen bijvoorbeeld helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moeten zij doen op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Dat mag alleen zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten de gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

 
Geanonimiseerd 

Voor wifi-tracking op de openbare weg zijn meer waarborgen nodig dan wanneer dit binnen bijvoorbeeld een winkel gebeurt. In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen. De gegevens moeten dan bijvoorbeeld onmiddellijk en onomkeerbaar worden geanonimiseerd. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P op
Ja ambtenaren worden ook getracked en getraced. het wordt inmiddels ook gebruikt om bezetting in kantoorpanden te meten ipv turvende studenten
Door jelle b (voor waarheid ) op
het gevolg is dat ook track en tracen op ambtenaren wordt toegepast.

teveel dure aanbouw en huizen zonder verklaring en/of erfenis

klusjes voor de fiod

Relevante Parlementaire Dossiers