of 64231 LinkedIn

Gemeenten ontvangen GDI-rekening: jaarlijks 93 miljoen

Gemeenten gaan jaarlijks gezamenlijk met andere gebruikers vanaf 2018 93,4 miljoen euro bijleggen voor de voorzieningen MijnOverheid, Digipoort en DigiD. De discussie over wie er voor de kosten opdraait voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is daarmee ten einde.

Gemeenten gaan jaarlijks gezamenlijk met andere gebruikers vanaf 2018 93,4 miljoen euro bijleggen voor de voorzieningen MijnOverheid, Digipoort en DigiD. De discussie over wie er voor de kosten opdraait voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is daarmee ten einde. 

Structurele oplossing voor tekort gevonden

Of gemeenten in 2018 een individuele factuur krijgen, of gezamenlijk het gehele bedrag overmaken is nog niet bekend. Vanaf 2019 worden ook andere GDI-voorzieningen doorbelast aan gemeenten. De ministerraad nam onlangs het besluit om toerekenbare kosten zoals het beheer en exploitatie van de voorzieningen door te belasten, zo meldt de Digicommissaris op zijn website. De zoektocht naar een structurele oplossing voor het tekort van de GDI is met de regeling nu afgerond, net als een urgent probleem: vanaf 2018 dreigde er een financieel tekort te ontstaan voor de GDI. Tot nu toe werden de kosten voor toenemende digitalisering van de overheidsdienstverlening ‘op ad hoc basis en incidentgedreven’ geregeld, zo wordt vermeld in het bijgevoegde factsheet. 
 

Evaluatie in 2018
De effecten van de doorbelasting aan publieke en private organisaties, die voor een groot deel uit gemeenten bestaan, worden in 2018 geëvalueerd. Daarbij wordt bekeken hoe de doorbelasting verbeterd kan worden. Ook wordt dan gekeken naar de mogelijkheid voor individuele facturering van de organisaties. 'De financiering van de voorzieningen van de GDI is onder regie van de Digicommissaris duurzaam op orde gebracht. Nu kan er gezamenlijk verder worden gewerkt aan doorontwikkeling, gebruik en innovatie van de GDI', zo schrijft de Digicommissaris.
 

Aansluitkosten onderzocht
Uit onderzoek van PBLQ en Ecorys in opdracht van het ministerie bleek onlangs dat de kosten voor het aansluiten op de GDI kunnen oplopen tot 300.000 euro. Het minimale bedrag voor volledige aansluiting van een organisatie wordt tussen de 120.000 en 170.000 euro geschat. De onderzoekers stellen daarbij dat de cijfers ‘slechts een indicatief beeld’ geven. Ook wordt er een vergelijking gemaakt van de businesscase van de wet GDI in vergelijking met de ‘nuloptie’, oftewel de situatie wanneer de wet niet wordt ingevoerd. De conclusie van de analyse is dat de invoering van de Wet GDI geen of slechts zeer beperkte kostengevolgen heeft. ‘Hoewel wij dat niet hebben onderzocht is zelfs verdedigbaar dat de kosten relatief zullen dalen omdat de Wet GDI een standaardiserende werking heeft waardoor de bekostigende van meerdere, parallelle, voorzieningen wordt voorkomen’, zo stellen PBLQ en Ecorys.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (gepens.) op
Met de bundeling van administratieve gegevens en brieven aan burgers door DigiD besparen Overheden miljoenen euro's.
Door Opmerker (orig) op
word - uiteraard
Door Opmerker (orig) op
"De conclusie van de analyse is dat de invoering van de Wet GDI geen of slechts zeer beperkte kostengevolgen heeft. ‘Hoewel wij dat niet hebben onderzocht is zelfs verdedigbaar dat de kosten relatief zullen dalen omdat de Wet GDI een standaardiserende werking heeft waardoor de bekostigende van meerdere, parallelle, voorzieningen wordt voorkomen’, zo stellen PBLQ en Ecorys.".

Nou, waarde Spijker, van deze uitspraken wordt ik altijd achterdochtig. We hebben al over zo veel voordelen op divers terrein gelezen.....als je die bij elkaar optelt dan red ik het wel tot aan mijn voordelige officiële pensioenleeftijd...
Door Spijker (gepens.) op
@Flipper. Misschien kan je beter je flipperkast even laten werken.
Door Flipper op
Wat is nu het werkelijke echte voordeel voor de burger van DiGiD. Ik geef u het antwoord: Nul komma nul niets, en nog minder. En het gaat nog geld kosten ook nog ?! OMG !