of 59854 LinkedIn

Gemeenten in 2016 aan de bak voor Actieplan Open Overheid

Minister Plasterk heeft namens het kabinet Actieplan Open Overheid woensdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan bevat ambities en acties van het kabinet in 2016/2017 ter bevordering van een open overheid. Zo moeten 75 gemeenten in 2016 de details van hun uitgaven online publiceren.

Minister Plasterk heeft namens het kabinet Actieplan Open Overheid woensdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan bevat ambities en acties van het kabinet in 2016/2017 ter bevordering van een open overheid. Zo moeten 75 gemeenten in 2016 de details van hun uitgaven online publiceren.  

Details van uitgaven openstellen

Een aantal actiepunten van het plan is gericht op gemeenten. Deze delen in samenwerking met Open State Foundation (OSF) sinds 2015 financiële informatie via CBS en www.openspending.nl. Er is volgens het kabinet behoefte aan meer detailinformatie bij raadsleden, ambtenaren, journalisten en burgers. Om die reden is er met OSF een pilot gestart bij vijf gemeenten om financiële informatie op detailniveau openbaar te maken en die pilot lijkt volgens het kabinet een succes. ‘Overheden, bestuurders en gebruikers zien een meerwaarde in het standaardiseren van financiële informatie op detailniveau.’ De pilot wordt daarom uitgebreid naar andere decentrale overheden. In 2016 moeten er 75 decentrale overheden zo ver zijn en in 2017 moet de teller op 150 staan. Dit is volgens de rapporteurs afhankelijk van de financiële inzet bij de overheden zelf.

Open raadsinformatie in iedere gemeente 

Een ander actiepunt is open raadsinformatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat met OSF en diverse gemeenten raadsinformatie inzichtelijk en gestructureerd aanbieden. Informatie zoeken en vergelijken is in de huidige vorm niet mogelijk. De pilot met vijf gemeenten wordt uitgebreid naar alle gemeenten in Nederland. Zij moeten dit in 2017 in gebruik hebben genomen. ‘Daarmee is in 2017 alle raadsinformatie, welke nu ongestructureerd openbaar is, op een uniforme en geïntegreerde manier als open data beschikbaar gesteld.’

Informele aanpak Wob-verzoeken 

Er moet ook een informele aanpak bij Wob-verzoeken in gang worden gezet. Ook hiervoor is een actiepunt geformuleerd. Diverse gemeenten en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid gaan daarmee aan de slag. Onnodige bureaucratie en onwenselijke interactie tussen inwoners en hun gemeente moet voorkomen worden door een informele aanpak. Ambtenaren moeten persoonlijk contact opnemen met betrokkenen en communicatief vaardig handelen. Om die reden wordt er een handleiding met interventies en best-practices opgetuigd. Overheden worden begeleid bij het toepassen daarvan. De afhandeling van Wob-verzoeken wordt gemonitord, geanalyseerd en gerapporteerd, om deze in het vervolg effectiever te laten verlopen.

Lees het volledige actieplan Open Overheid van het kabinet hier.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker op
Zit hier voor mij wat tussen als burger, hetgeen ik ook ben. of als journalist? De journalist doet onderzoek (als het goed is), als burger wil ik weten waar het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd.