of 58952 LinkedIn

'Gemeenten gaan verplichting elektronisch bekendmaken niet halen'

Veel decentrale overheden zullen op 1 januari 2014 niet kunnen voldoen aan de verplichting hun algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken.

Een groot deel van de decentrale overheden zal op 1 januari 2014 niet kunnen voldoen aan de vanaf dan geldende verplichting hun algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken. Dat concludeert adviesbureau Daadkracht uit eigen onderzoek.

Exit HAH-blad
Geen huis-aan-huisblad meer voor het melden van nieuwe regelgeving, maar elektronisch bekendmaken in een 'publicatieblad' - in een pdf op hun website dus. Dat is de strekking van de nieuwe regel die vorig jaar door minister Plasterk bekend werd gemaakt. Maar de bekendheid met die regel valt in de praktijk tegen, bleek uit onderzoek van adviesbureau Daadkracht, dat in mei de stand van zaken bij 137 responderende decentrale overheden peilde.

Goed te horen
Slechts 3 procent van de onderzochte overheden maakte in mei op een rechtsgeldige manier elektronisch bekend. Misschien dat een aantal gemeenten sindsdien wat verder is, maar het gros zal het in januari niet voor elkaar hebben, stelt onderzoekster Denise Wassink."We geven diverse presentaties in het land, en we horen nog steeds hetzelfde verhaal als we erover beginnen: 'goed dat we het horen'. Ik zie dus in december lang niet iedereen klaarstaan." Gemeenten zullen er niet meteen op 1 januari tegenaan lopen, maar na de eerste raadsvergadering zal het een issue worden.

Niet rechtsgeldig
Niet alleen het niet tijdig elektronisch publiceren, maar ook het niet rechtsgeldig publiceren van de nieuwe algemeen verbindende voorschriften kan een pobleem worden. Daadkracht signaleert dat een aantal overheden dénkt rechtsgeldig elektronisch bekend te maken, maar dat in de praktijk niet doet, bijvoorbeeld omdat niet het juiste PDF-formaat is gebruikt of de beschikbaarheid niet optimaal is. Dat kan allerlei juridische consequenties hebben.

Verantwoordelijkheid
Een van de belemmerende factoren is volgens Wassink de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid. "Die ligt nu vaak bij de afdeling communicatie, die een tekst naar het huis-aan-huisblad doorzetten. Maar die weten niet hoe dit juridisch in elkaar zit. En vervolgens zijn er ook nog eisen aan bestandsformaten en beveiliging, waarvoor je weer bijvoorbeeld een webmaster nodig hebt."

GVOP gebruiken
Een manier om rechtgeldig te publiceren is gebruik maken van de Gemenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Op de site van beheerder KOOP (BZK) staan inmiddels onder andere 44 gemeenten die GVOP-deelnemer zijn. Inmiddels zijn echter alleen Utrecht ,Tytsjersteradiel, Roosendaal en Schiedam zover dat de deze publicatiewijze ook daadwerkelijk gebruiken. "GVOP kost ook geld en dat geeft bij veel gemeenten weerstand." Het gebruik van GVOP is vooralsnog niet verplicht. "Maar als je het binnenshuis regelt is het wel lastig om aan alle verplichtingen rond elektronische bekendmaking te voldoen."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart-Jan Flos (Adviseur / onderzoeker (o.a. CVDR, GVOP)) op
in mei 2013 maakte 24% elektronisch bekend waarvan 82% de verordeningen (algemeen verbindende voorschriften) niet rechtsgeldig bekendmaakte. Bij deze overheden treden - vanaf het moment dat ze elektronisch bekend zijn gaan maken - simpelweg geen algemeen verbindende voorschriften meer in en/of uit werking.

Van de onderzochte overheden maakt 73% nog op papier bekend. Daarvan geeft 44% aan vanaf 1-1-2014 zeker niet verordeningen elektronisch bekend te maken. Deze overheden kunnen vanaf 1-1-2014 geen algemeen verbindende voorschriften meer in en/of uit werking laten treden.

Zie http://www.daadkracht.nl/gvop voor meer gedifferentieerde cijfers.

In de praktijk bekijken overheden elektronisch bekendmaken breder. Mede gezien de licentieprijzen van de GVOP is de enige valide businesscase de keuze om én alle regelgeving en alle kennisgevingen via de GVOP te ontsluiten. Dit vraagt dan ook nog om de nodige juridische en organisatorische acties. Tegelijkertijd bouwen deze overheden als bezuiniging de publicatie in een h-a-h-blad af. Strikt juridisch heeft de bekendmaking (van een groot deel) van de bekendmakingen in een h-a-h-blad dan ook geen waarde meer. Informerend heeft dit uiteraard wel waarde.

Een klein deel van de bekendmakingen van decentrale overheden moeten volgend de wet nog steeds op papier. Dat deel zal steeds kleiner worden, maar vraagt op dit moment om een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht.
Door Jan Tesselaar (Adviseur) op
GVOP draait naar behoren. Er moet intern veel worden afgestemd over hoe het proces dient te lopen. Over de kosten: een besparing juist, aangezien er nu geen drukkosten meer zijn. Beleg de taken goed bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de publicaties, maak duidelijk onderlinge afspraken. Elk systeem heeft kinderziektes, maar het wordt er alleen maar beter op. En eerlijk gezegd, hoe vaak leest u als burger nu de berichtgevingen en bekendmakingen?
Door Eric Wijnschenk (Projectleider GVOP, KOOP) op
Het afgelopen jaar hebben veel gemeenten actie ondernomen en informatie aangevraagd over de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). De cijfers van Daadkracht komen uit mei en waren gebaseerd de op dat moment getekende overeenkomsten. Inmiddels zijn wij al weer een stuk verder.

De afgelopen periode hebben wij een grote toeloop gezien van gemeenten die willen aansluiten op de GVOP. Inmiddels hebben 86 gemeenten een licentie afgesloten en circa 130 gemeenten zitten in de laatste beslisfase. Daarnaast hebben we contact met de overige gemeenten. Er melden zich nog dagelijks gemeenten bij KOOP die een aansluiting op de GVOP willen realiseren.

Als overheden voor 1 december een licentie afsluiten, kan KOOP ervoor zorgen dat ze technisch in staat zijn om vanaf 1 januari 2014 hun besluiten elektronisch bekend te maken. Volgens alle wettelijke vereisten. Uiteraard moeten gemeenten dan ook hun interne proces tijdig inrichten op de nieuwe manier van publiceren en bekendmaken.

Meer informatie over de GVOP en aanmelden is te vinden op de website van KOOP: http://www.koop.overheid.nl/producten/gvop/aanme …
Door Mr. J.P. Klevant Groen (juridisch adviseur) op
Burger(s) en Chiel zijn te voorzichtig. Volgens het CBS had in 2012 94% van alle huishoudens een internetaansluiting. Een basisvoorziening lijkt mij daarbij het gebruik van e-mail. Voor alle publicaties via de GVOP (of met aanmelding bij Overheid.nl op de al langer bestaande manier) is een e-mailattendering in te stellen. De overheid moet die mogelijkheid goed onder de aandacht brengen. Als dat gebeurt, is het percentage van mensen dat met een elektronische bekendmaking wordt bereikt, groter dan via het huis-aan-huisblad. Als dat nu maar niet te veel bezwaren oplevert ...
Door Chiel op
Hoewel ik het eens ben met de reagerende burgers qua tweedeling, snap ik wel waarom de overheid het digitaal wil doen. Het is immers veel goedkoper om zaken digitaal bekend te maken dan het ergens anders te publiceren. Helaas hebben de ambtenaren zich vergist in de mate van goedkoper en in de wil van de burger om het klakkeloos te accepteren, laat staan de technische vaardigheid van zowel burger als ambtenaar.
Door Ook burger (en ICT-er) op
Ik sluit me aan bij Burger: waar de (landelijke) overheid met vliegende haast aan voorbij gaat, is dat niet iedere burger even makkelijk toegang heeft tot een digitale publicatie als tot een "low tech" huis-aan-huis krantje. Nog even en je hebt een perfecte 2-deling in de maatschappij: zij die digitaal vaardig zijn versus zij die dat niet zijn (en gezien de crisis misschien ook wel: zij die digitale toegang kunnen betalen en zij die dat niet kunnen...). De mensen die niet bij de digitale informatie kunnen, missen dan ook allerlei overheidsondersteuning, die misschien juist wel voor die groep bedoeld is! Hoe krom kun je het krijgen????

Het lijkt erop alsof digitalisering het nieuwste speeltje / de nieuwste ontdekking van de heren in Den Haag is. En omdat zij het nu ontdekt hebben en er volop bij kunnen, geldt dat voor iedereen... Of zie ik dat nu allemaal veel te simpel?
Door Bart-Jan Flos (Adviseur / onderzoeker (o.a. CVDR, GVOP)) op
Het onderzoek naar elektronisch bekendmaken is beschikbaar (downloadbaar) op www.daadkracht.nl/gvop
Door Burger op
Ah weer digitaliseringsslag. Jammer dat zo'n krantje gaat verdwijnen.

Is het straks een verplichting voor de burger om digitaal iets te kunnen? Krijg je straks een boete omdat je niet digitaal in staat bent om met de overheid te communiceren?
Door Mr. J.P. Klevant Groen (juridisch adviseur) op
Helaas mist dit bericht net de kern van het probleem. Volgens de tweede alinea lijkt het erom te gaan dat gemeenten na 1 januari even een PDF op hun website moeten zetten om een verordening bekend te maken. Dat kunnen gemeenten heus wel. Wat de redacteur niet helemaal heeft meegekregen is dat de PDF moet worden gepubliceerd met behulp van een systeem dat aan de hoogste eisen voldoet. Gemeenten moeten dus een datasysteem ontwikkelen dat dubbel is uitgevoerd, dat niet mag haperen en dat niet door het eigen personeel gemanipuleerd kan worden (Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden). Het gemiddelde CMS (waarmee de website wordt beheerd) voldoet niet aan die eisen. Vandaar dat er een GVOP is ontwikkeld die daar wel aan voldoet en die door alle gemeenten gebruikt kan worden. Macro gezien een enorme kostenbesparing.

Het aantal gemeenten dat zich als gebruiker voor de GVOP heeft gemeld, is nog lang geen 408. Uiteraard zal een enkele grote gemeente een eigen publicatiesysteem kunnen betalen. Maar dat zijn er geen tientallen. Vandaar de zorg dat vele gemeenten na 1 januari hun verordeningen niet meer rechtsgeldig zullen bekendmaken. Helaas is aan een PDF op de website niet te zien of die is bekendgemaakt met een systeem dat aan de eisen voldoet. En dat is uit een oogpunt van rechtszekerheid niet prettig.
Door Dick van Elk (Directeur Advidata) op
Helaas is ook dit project slechts een (klein!) onderdeel van (nog?) niet bereikte beleidsdoelstellingen van de overheden. Ook hier geldt: "Beleidsmatig klinkt het al vele jaren prachtig. Operationeel is er nog heel veel te doen. Blijkbaar is er geen goed proces dat eea bewaakt; erg. Misschien zelfs geen sluitend operationeel proces; nog erger...zeker gegeven alle mooie architecturen en dure externe adviseurs."

Morgen beter?