of 58952 LinkedIn

Gemeenten: aanhaken op regionale Werk.nl-variant

Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik maken van regionale varianten van Werk.nl.

Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik kunnen maken van regionale varianten van Werk.nl, het online platform van het UWV. Dat meldt het UWV in zijn jaarplan voor 2015.


Samenwerken nodig
Het UWV wil een 'helpende hand' uitsteken naar gemeenten en sociale partners, die te maken zullen hebben met de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten. Daarvoor 'is een optimale samenwerking met gemeenten en sociale partners van belang. Daarom werken we onder andere samen met gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s.'

Etalage inrichten
Het UWV zal een loket inrichten voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst willen nemen, maar ook samen met de partners op de werkpleinen een 'etalage' inrichten voor de belangrijkste doelgroepen voor de banenafspraak (WSW'ers en Wajong'ers). UWV meldt: 'Hierbij kunnen gemeenten, UWV, sociale partners en private partijen gezamenlijk op de Werkpleinen hun dienstverlening aanbieden aan werkgevers en werkzoekenden. We willen de samenwerking in elke arbeidsmarktregio ondersteunen met een regionale variant van werk.nl. Ook werken we aan het inbouwen van een adviesfunctie, waarmee we mensen die een Participatiewet-uitkering aanvragen op de juiste wijze kunnen doorleiden naar gemeente dan wel UWV.'

Beroep op wethouders
Werk.nl is een prima platform voor het zicht krijgen op de doelgroepen van de Participatiewet, vindt ook het ministerie van SZW. In de begeleidende aanbiedingsbrief benadrukt minister Asscher ook de noodzaak van aansluiten op Werk.nl door de gemeenten: 'Wethouders verzoek ik dan ook afspraken met UWV te maken over zowel het gebruik van werk.nl als het vergroten van het inzicht in de talenten en vaardigheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.' In het Werk.nl-platform moet dan wel verder geïnvesteerd worden, stelt UWV. Het aantal gebruikers is gegroeid van 1,6 miljoen per maand in 2011 naar 3,5 miljoen per maand in 2014. 'Samen met de geleidelijk gegroeide complexiteit van het systeem heeft dit gezorgd voor instabiliteit.' Dat betekent volgens UWV dus telkens afwegingen maken tussen technische en functionele verbeteringen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Koll op
En dan denken ze dat een systeem mensen aan het werk helpt.
Dat denken ze echt hoor.
Ik heb nog nooit iemand iets positiefs horen zeggen over werk.nl maar ja. We weten dat de overheid altijd goede raad naast zich neerlegd.
Door Matthieu (Opperhoofd) op
@Sascha dat is ooit al eens in het leven geroepen; namelijk ATV dagen. Ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen wat uiteindelijk het gevolg was!?
Door Sascha op
Het kan allemaal zoveel eenvoudiger: In plaats van een werkweek van 36-40 uur, zou iedereen maar 32 uur per week moeten werken. 4 dagen per week. De 8 uur die dan overblijft kan dan worden verdeeld over de werkelozen. Zo heeft iedereen werk, meer vrije tijd en je betaald ook minder belasting! win-win-win.