of 59123 LinkedIn

‘Gemeentelijke SSC's functioneren slecht’

Gemeentelijke Shared Service Centers (SSC’s) hebben nauwelijks informatiemanagement ontwikkeld en worden strategisch onvoldoende aangestuurd. Dat zijn enkele conclusies van onderzoeker Henk van den Berg, waarmee hij de eerst leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit afsloot.

Gemeentelijke Shared Service Centers (SSC’s) hebben nauwelijks informatiemanagement ontwikkeld en worden strategisch onvoldoende aangestuurd. Dat zijn enkele conclusies van onderzoeker Henk van den Berg, waarmee hij de eerst leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit afsloot.

Faciliteren dienstverlening steeds complexer
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om samen te werken op IT-gebied met een Shared Service Center. De reden daarvoor is dat IT-faciliteiten voor goede dienstverlening steeds complexer worden. Gemeenten zijn vaak niet in staat om die faciliteiten zelfstandig te realiseren.
 

Verwachtingen worden niet waargemaakt
Uit het onderzoek van Van den Berg, dat terug te vinden is in de publicatie ‘IT Regie en Digitale Transformatie’ wordt duidelijk dat de verwachtingen van zo’n gezamenlijk centrum hoog zijn, maar dat deze in de dagelijkse praktijk niet altijd worden gerealiseerd. ‘De SSC’s variëren zeer in breedte en omvang. De gekozen bestuursvorm varieert van een zware gemeenschappelijke regeling, tot bestuursconvenant, tot een overheidscoöperatie. Hierbij ontstaat het vraagstuk van de besturing van het SCC en het effect daarvan op de geboden IT dienstverlening.’

Strategie ontbreekt
Van den Berg analyseerde de prestaties van vijf SCC’s en constateerde dat SCC’s slecht presteren op de benchmark Weill en Ross (2004), waarmee onder meer performance, succesvolheid, belangrijkheid en volwassenheid worden gemeten.  Van den Berg wijdt dit aan onder meer aan de lage volwassenheid van organisaties, slecht ingerichte IT architectuur en het ontbreken van strategische IT principes. Het management van mensen, middelen en processen scoort laag.


Aanbevelingen

Van den Berg concludeert dat het er het een en ander moet veranderen om SSC’s in de toekomst succesvoller te laten worden. Hij noemt daarbij het aanpassen van bestuursvorm, besluitvorming en overleg. Een eenvoudigere structuur, waarbij er minder zware bestuursvormen en besluitvormingslagen zijn, zou volgens hem de effectiviteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Tja Ad, mooie tekst, dat wel...

Ik weet dat veel ICT- beslissingnemers nauwelijks hun nieuwe kantoor uit komen om met gebruikers/ klanten te praten.De enige focus ligt op standaardisering, niet op waar behoefte aan is en waarom.

En vaak is een SSC opgericht onder het motto: we kunnen erover blijven praten, maar laten we het gewoon doen. Niet alleen bij ICT ontbreekt dan dus visie, strategie en ...bestuurskracht. Lokale raden die eigenlijk niet hun eigen positie willen opgeven, dat soort flauw gedoe.
Op het moment dat je aangeeft dat kosten voor de baat uit gaan haakt iedereen af. En soms is er geen baat in financiele zin, maar in kwaliteit van informatie. Maar ja, dat scoort niet politiek.

De raden die goede ict steunen zijn op termijn de winnaars.
Door Ad Lancée (Manager shared servic center a.i.) op
Gelukkig is ICT en bijvoorbeeld ook HR inmiddels erkend als strategisch onderwerp bij de opdrachtgevers of eigenaren van veel SCC's. daarmee begint de bal te rollen. Als dan ook nog gezamenlijk eigenaarschap ontstaat tussen dienstverlener SCC en opdrachtgevers, dan kan Informatiemanagement de bron zijn voor doorontwikkeling van zowel ICT als daarvan afhankelijke moderne systemen voor HR, facilitair, communicatie, financiën etc.
Door August Biels (gewezen ICT ambtenaar) op
Het is heel eenvoudig.

Je hebt vijf gemeenten die van voren niet weten wat ze van achteren willen, als het gaat om informatievoorziening, en de bijbehorende technologie. Ze weten wel dat ze het allemaal een stuk goedkoper willen.

Dus huren ze voor een paar ton een willekeurig bureau in, die ze gaat vertellen dat als je het samen doet, het allemaal goedkoper kan. Want stukprijs, overhead, noem zo nog maar wat factoren.

De vijf gemeenten beginnen een SSC. Uiteraard onder regie van dat willekeurige bureau. En inderdaad, na vijf jaar blijkt er een minuscuul prijsvoordeeltje te zijn. PC's zijn per vijfhonderd inderdaad wat goedkoper dan per honderd. Wauw.

Eindresultaat: Eén SSC dat een fractie goedkoper is. En vijf gemeenten die van voren niet weten wat ze van achteren willen, als het gaat om informatievoorziening, en de bijbehorende technologie. Want op dat punt is er geen bal veranderd.

Dat is nou gemeente ICT. Dat is nou waarom ICT-professionals bij gemeenten vertrekken, en de gemeenten met de resten van de bodem van het vat blijven zitten.