of 63998 LinkedIn

'Gegevensmanagement te weinig bekend bij gemeenten'

Lijnmanagers en uitvoerenden bij gemeenten zijn te weinig bekend met gegevensmanagement en het nut of noodzaak ervan. Dat concluderen Berenschot en Stolk Informatiemanagement in een gezamenlijk onderzoek onder tien gemeentelijke organisaties. Ook colleges en directies geven te weinig aandacht aan het onderwerp.

Lijnmanagers en uitvoerenden bij gemeenten zijn te weinig bekend met gegevensmanagement en het nut of noodzaak ervan. Dat concluderen Berenschot en Stolk Informatiemanagement in een gezamenlijk onderzoek onder tien gemeentelijke organisaties. Ook colleges en directies geven te weinig aandacht aan het onderwerp.

Benodigde gegevens op de juiste plaats
Onder gegevensmanagement wordt volgens VNG Realisatie het geheel van activiteiten verstaan die ertoe leiden dat een organisatie tijdig op de juiste plaats over de benodigde gegevens beschikt. De kwaliteit van de gegevenshuishouding in een gemeente beïnvloedt de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering. 
In een persbericht laten de organisaties weten dat minimaal vijftig procent van de medewerkers niet over ‘de gewenste positieve houding’ beschikt als het gaat om gegevensmanagement. Bij iedere deelnemende organisatie hebben zes tot acht personen meegewerkt aan een vragenlijst. Met het onderzoek krijgen gemeenten inzicht in hun eigen implementatiestatus van gegevensmanagement volgens de GEMMA-richtlijnen, oftewel de Gemeentelijke Model Architectuur. Voor het onderzoek werden vragen gesteld over de acceptatie en kennis van gegevensmanagement in de organisatie, maar ook naar het gebruik van de richtlijnen en bijbehorende producten en de opbrengsten en kosten van gegevensmanagement.

 
Kennis en inzicht te laag

Over het algemeen zien gemeenten wel de voordelen van gegevensmanagement, zegt Wim Stolk, adviseur en opleider gegevensmanagement.  Toch is de ‘gewenste positieve houding ten opzichte van dit onderwerp’,  niet altijd aanwezig bij gemeenten. ‘De kennis van gegevensmanagement en inzicht in nut en noodzaak is lager dan de gemeenten hadden gewenst. Gegevensmanagement vraagt om structurele aandacht vanuit de gehele gemeente om de grip op en inzicht in gegevens te vergroten. Daarmee is aandacht vanuit het college of de directie, bijvoorbeeld een portefeuillehouder of de CIO, gewenst en in sommige gemeenten een must.’


Verschillende aanpak per gemeente 

Uit het onderzoek blijkt volgens Stolk dat er kennis van het begrip is op bestuurlijk niveau (67 procent), de nut of noodzaak scoort wat lager. Ook ziet hij duidelijk verschil in implementatie en aanpak per gemeente. ‘De zorg voor gegevenskwaliteit bij kleine gemeenten wordt veel directer beleefd en uitgevoerd dan bij een grote gemeente. De persoonlijke aanpak bij kleine gemeenten levert voor hen het meeste resultaat op, terwijl bij grote gemeenten rollen veel duidelijker zijn verdeeld en belegd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bouwstenen op
Gegevensmanagement vraagt idd de nodige aandacht. Zie ook onze publicaties In Controle en Rollen in het vastgoedmanagement en dan met name de rol rond het informatiemanagement. http://www.bouwstenen.nl/Bouwstenenpublicaties
Best lastig ook hoor. Vooral om het een beetje behapbaar te houden. Dus meedenkers van harte welkom.
Door doeterniettoe (-) op
Regel 1 van het artikel: "Lijnmanagers en uitvoerenden bij gemeenten zijn te weinig bekend met gegevensmanagement en het nut of noodzaak ervan."
En daar zit de kern van de zaak: lijnmensen zitten in de uitvoering (aanleg riolering, schrijven bestemmingsplan, opstellen beleidsregel scholen, enz.)
Dat heeft in eerste instantie weinig met gegevensmanagement te maken, daar zijn andere beroepsgroepen (en faciliterende afdelingen) voor. Maar blijkbaar vinden beiden elkaar niet waardoor er dus weinig tot niets mee gedaan wordt. En zul je dit soort onderzoeken blijven tegenkomen.
Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Merkwaardig, gezien de gemeentelijke hype rond Big Data, Open Data, Smart Data en Smart Cities.
Dergelijke projecten zijn dus bij voorbaat gedoemd te falen. Om de implementatie van de AVG maar niet te noemen.
Op alle punten laat de controlerende en corrigerende rol van de gemeenteraad te wensen over.
Door Ed Prins (milieukundige) op
Goed gegevensmanagement levert informatie.
Informatie stuurt het beleid en maakt de effecten zichtbaar.
De overheid kan haar werk alleen goed doen met informatie, mensen en geld.