of 64204 LinkedIn

Geen uniforme website voor gemeenten

Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat daar geen draagvlak voor is.

Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat er geen draagvlak is voor zo’n - mogelijk kostenbesparende - oplossing.


In debatten hebben Kamerleden minister Plasterk meermalen gevraagd om meer eenheid in ‘gemeentewebsites’, met als uitgangspunt dat het vooral verspilling van capaciteit en geld zou zijn dat vierhonderd gemeenten in feite vrijwel hetzelfde doen op hun website, en deze toch allemaal apart (laten) ontwikkelen naar eigen inzichten. Maar daar gaan de handen niet voor op elkaar bij de gemeenten, blijkt nu uit de peiling die de VNG op verzoek van minister Plasterk deed. 

Eigen wijze
Gemeenten hechten eraan ‘zich naar de inwoners te presenteren op een eigen wijze, die past bij het karakter van de gemeente’, aldus de VNG in een brief aan BZK. Het gaat immers niet alleen over producten en diensten, maar ook over het presenteren van de stad, de collegeprioriteiten en lokale ontwikkelingen. ‘Eén uniforme (model-) website ‘aan de voorkant’ doet geen recht aan de verschillen die er tussen gemeenten bestaan en de vrijheid die bijgevolg nodig is om de website in te delen en in te richten naar de behoeften van de lokale samenleving en van de eigen organisatie.’

Wel deelaspecten
Volgens de VNG zien de gemeenten ‘aan de achterkant’ wel mogelijkheden voor het hergebruik van ontwerpen en functionaliteiten. Maar ‘kansen voor gemeenschappelijke voorzieningen liggen vooral bij deelaspecten van een website’, schrijft de VNG. Standaard interfaces en bouwstenen horen daarbij.

Bestaande opties
Er zijn overigens mogelijkheden om terug te vallen op een complete ‘achterkant’ voor zo’n gemeentewebsite. De gemeente Vught stelt kosteloos de eigen (open source) website ter beschikking in een bruikbare vorm en het samenwerkingsverband Dimpact is met een vergelijkbaar initiatief begonnen. De VNG zegt daarover desgevraagd: 'De lijn van Vught en Dimpact is wel de lijn waar alle gemeenten zich in kunnen vinden. Namelijk vrijheid om in de presentatie naar de burger (dus de ‘voorkant’) een eigen stijl en vorm te zoeken die aansluit bij het karakter van de lokale samenleving. Maar niet-vrijblijvende samenwerking en standaardisatie waar het gaat om de ‘achterkant’:  hergebruik van de bouwstenen (zoals in de brief genoemd) en standaardisatie in koppelingen naar (dienstverlenings)processen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door David van Geijn (Communicatieadviseur) op
Er zijn al wat voors en tegens genoemd zie ik. Zelf zie ik eigenlijk wel grote voordelen in meer uniformiteit. Ben het wel eens met de nuances die het artikel ook schetst. Gemeenten willen graag coleur locale in hun website aanbrengen. Daarnaast leggen sommige gemeenten de nadruk meer op communicatie via de site, anderen meer op dienstverlening. Die keuzes zouden gemeenten moeten kunnen blijven maken. Máár er is denk ik zeker wel grote winst te halen door bijvoorbeeld 1 landelijk (open source) cms te organiseren óf door de digitale loketten landelijk te ontsluiten ipv via elke gemeentelijke site.

Waar landelijke samenwerking op dit gebied ook voordelen had kunnen hebben is bij het CJG. 400 gemeenten hebben een CJG-website laten ontwikkelen. Gelukkig bood de stichting opvoeden wel landelijke content, maar dan nog is er 400 keer geld uitgegeven aan een cms, vormgeving, etc.

Er is ook een voorbeeld van waar landelijke samenwerking op dit gebied al loont: Pleio. Dit interne platform wordt centraal beheerd en kan door alle overheden (gratis) worden gebruikt. Wie zijn eigen vormgeving wil gebruiken heeft die mogelijkheid (tegen geringe meerkosten). Wie andere functionaliteiten wenst heeft ook de mogelijkheid om dat te laten ontwikkelen, waarbij vervolgens alle andere overheden hier ook weer gebruik van kunnen maken.

Ik ben erg benieuwd of het idee van 1 uniforme site voor gemeenten nu helemaal van de baan is, of dat er nog een vervolg aan wordt gegeven?
Door Marc Albers op
Het meeste is hier al gezegd, maar nu even op zijn JBF(JanBoereFluitjes) als oud-ICTer. De voorkant, de presentie, het binnenkomstplaatje heeft niets te maken met de onderliggende processen, modules, die voor alle gemeentes hetzelfde zijn. Die processen en modules zijn het kostbaarst, het meest onderhoudsgevoelig, vooral m.b.t. veranderde wetgeving. Dat plaatje, die binnenkomstpagina kan door iedere gemeente "vrij" ingevuld worden om de freubelaars aan het werk te houden tot aan hun pensionering, maar de onderliggende modules moet je centraal en uniform onderhouden en beveiligen. Ik hoef u niet te herinneren aan alle malaise van de laatste jaren m.b.t. het niet “up-to-date” zijn van overheidssites en het zwakke inspelen op gevaren van buitenaf. Los van het overal opnieuw het wiel uitvinden kostte dat al veel geld. Het onvermogen van het VNG om dit aan haar leden duidelijk te maken spreekt boekdelen…
Door Arnold Wester op
Het is toch vreemd dat de gemeente die de klant centraal wil stellen, zich niet kan voorstellen dat die klant gebaat is bij eenduidige websites ongeacht de gemeente, zodat wanneer ik in mijn eigen gemeente een afspraak wil maken, ik dat ook voor mijn moeder bij een andere gemeente kan. Nu is het voortdurend een zoekplaatje. Zorg dat gelijke functies zich ook gelijk gedragen.
Door Mirjam Wijffels (beleidsmedewerker digitale dienstverlening) op
Vanuit de TYPO3gem (gebruikersvereniging voor gebruikers van het CMS TYPO3) zijn we net als bij Drupal ook bezig met de gedachte van 1 gezamenlijke motor achter de website. Kunnen we niet samen 1 CMS hebben die voor dat deel dat we hetzelfde doen, samen gemaakt en beheerd worden?
Meer dan 50 gemeenten in Nederland gebruiken al hetzelfde TYPO3 CMS als basis. We werken samen, ontwikkelen samen extensies/modules waar anderen weer gebruik van kunnen maken.
Binnenkort zitten we met de Digicommissaris aan tafel om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Simon heeft natuurlijk gelijk dat dienstverlening vaak doordrenkt lijkt van politiek en citymarketing. Er gaan daarom ook steeds vaker stemmen op om de website los te koppelen van de communicatiekanalen waarop politiek/citymarketing wel tot uiting kunnen komen.
De website is een transactiekanaal geworden en biedt uiteindelijk geen plek meer voor deze activiteiten. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Wel zijn we ervan overtuigt dat als meer gemeenten de samenwerking opzoeken de behoefte voor een gezamenlijke motor steeds groter wordt. Wel hoort hier dan een lokale schil omheen.
Door S.Taal (nvt) op
er wordt hier ontzettend veel geld mee verknoeid doordat in veel gemeenten medewerkers het wiel zitten uit te vinden.
Nederland is een dorp maar veel bestuurders doen alsof ze het middelpunt van de wereld zijn. Allemaal vissen ze met heel dure hengels en nog duurder aas in dezelfde vijver. Den Haag gooit de verantwoordelijkheid over de schutting. Lekker makkelijk. Want niet alleen in de verwachting dat er goedkoper gevist zal worden maar vooral om de handen in onschuld te kunnen wassen.
De VNG kan zich maar beter opheffen want die proberen vooral on-geoormerkt geld binnen te halen. Ook lekker makkelijk.
Door Jos op
Ik snap de uitvraag van de VNG niet en vraag me af of de VNG de problematiek zelf wel snapt.

Ik weet niet precies hoeveel gemeenten de website software van SIM gebruiken maar dat zijn er waarschijnlijk meer dan 100. Dus 100 gemeenten met dezelfde website software waarmee die gemeenten hun e-dienstverlening vormgeven, maar ook city marketing bedrijven en het gemeentelijke beleid uitdragen. De content is overal verschillend en dat is terecht, maar het systeem, de structuur en de bijbehorende hulpmiddelen zijn bij al die gemeenten gelijk. Het lijkt wel alsof de uitvrager van de VNG hiervan niet op de hoogte is.

Ook hebben die gemeenten geen zorgen op het gebied van technisch beheer en security want hun website draait in de cloud bij SIM. Ik noem hier SIM. Voor mij het meest aansprekende voorbeeld omdat dit bedrijf het grootste marktaandeel heeft. Dezelfde bewijzen worden ook geleverd door de grote groep gemeenten die de software van SIM concurrent Green Valley gebruikt. Of van andere leveranciers met een kleiner marktaandeel.
Door Simon Besters op
Ik denk dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen dienstverlening en politiek/citymarketing. De gemeentelijke website is primair voor dienstverlening, alleen wordt deze vaak gekaapt voor politieke activiteiten en citymarketing. Als je gemeenten vervolgens vraagt de regie over een dergelijk platform uit handen te geven, krijg je altijd een nee te horen.

Het uniform maken van gemeentelijke websites is het bestrijden van een symptoom: veel gemeentewebsites zakken door de ondergrens van kwaliteit en bruikbaarheid van websites. Het uniform maken van gemeentelijke websites lost dat niet op.

Daarnaast geeft de rijksoverheid met platforms als ruimtelijkeplannen.nl, omgevingsloket, mijnoverheid ook niet echt een visitekaartje af als het gaat over kwalitatieve en bruikbare websites.

Volgens mij zou de dienstverlening beter gecentraliseerd kunnen worden. Waarom kun je een geboorteaangifte alleen in de gemeente doen waar het kind geboren is? Waarom kan ik mijn paspoort niet bij een andere gemeente aanvragen? Dat dit vroeger zo werkte omdat we nog analoge basisregistraties hadden per gemeente begrijp ik. Maar anno 2015 met landelijke registraties, zou je toch niet meer aan één gemeentehuis gebonden moeten zijn.