of 59082 LinkedIn

Geen Google Apps voor de overheid

De regering heeft de beloofde 'cloudstrategie' vastgesteld. Er is - niet geheel verrassend - gekozen voor een gesloten Rijkscloud, meldt minister Donner aan de Kamer.
8 reacties
De regering heeft de beloofde 'cloudstrategie' vastgesteld. Er is - niet geheel verrassend - gekozen voor een gesloten Rijkscloud, meldt minister Donner aan de Kamer.

Op afroep

Cloud computing is het online op afroep leveren van computerverwerkingskracht, opslag, IT-infrastructuur, software en diensten. De daarachter liggenden schaalgrootte verlaagt doorgaans de kosten en de eindgebruiker kan de diensten vanaf elke vorm van randapparatuur (met een internetbrowser) benaderen.


Motie

De voordelen die met deze vorm van IT-voorziening zijn te behalen (lagere kosten, flexibiliteit, gemak) waren voor kamerlid Van der Burg (VVD) vorig jaar aanleiding voor een motie waarin de regering werd gevraagd om een strategie voor de gehele overheid op dit gebied. Met enige vertraging is die er nu.


Google

Cloud computing is in de 'open' vorm (diensten die voor iedereen beschikbaar zijn) voor de overheid op dit moment nog te onvolwassen om in veeleisende bedrijfsmatige omgevingen te kunnen worden ingezet, mede door het risico van slechte informatiebeveiliging. Om kort te gaan: overheidsinformatie hoort (nog) niet thuis in bijvoorbeeld Google Apps. 


Datacenters

De gesloten Rijkscloud die de regering wil, zal gestaag vorm krijgen op basis van de huidige realiteit. Door de bestaande datacenters van de ministeries (64 in totaal) samen te voegen tot uiteindelijke 5 grote datacenters, zijn al veel schaalvoordelen te realiseren. Die consolidatie is al verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. 


DWR

Het tweede pad op weg naar de RIjkscloud is het aanbieden van de werkplekomgevingen van ambtenaren (Digitale Werkomgeving Rijk, DWR) als 'clouddiensten' vanuit die infrastructuur. Daarnaast moet er ruimte zijn voor 'experimenten met mogelijk kansrijke nieuwe cloud computing toepassingen binnen het Rijk, met andere overheden en -via beveiligd dataverkeer- met burgers en bedrijven buiten de gesloten Rijkscloud.' Daarbij wordt gedacht aan experimenten met open data en sociale media.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronald van Eerten op
Aan Albert Oosting

De COPAFIJTH diensten zijn de negen ondersteunden diensten die elke organisatie (nodig) heeft om te kunnen functioneren, zijnde Communicatie Organisatie Personeel Administratie Financieel Informatie Juridisch Technisch en Huisvesting. En deze domeinen zijn aan elkaar gerelateerd en er zijn meer dan 500 relaties tussen de domeinen te onderscheiden. Complex dus.
Door Albert Oosting op
@Ronald van Eerten Wat zijn "de COPAFIJTH diensten"?
Door Marcel (programmeur) op
Misschien kunnen de gemeenten hier op inhaken. Vaak gebruikt men immers dezelfde applicaties. Dit lijkt me dus veel voordelen te bieden.
Door PJW op
En nu maar hopen dat afdoende beveiliging vanaf het begin wordt geincorporeerd. Ervaringen uit het verleden geven anders bijna garantie voor de toekomst.
Door Rob Heimering (O&I adviseur Concernstaf) op
Uitstekend besluit!
@Ronald en inderdaad: doorpakkn svp gewoon een gesloten overheidsnetwerk waarin overheidsinstellingen veilig hun data kunnen uitwisselen en applicaties gezamenlijk ontwikkelen en delen.
Door Nicole van Soest (beleidsadviseur) op
Wat wordt bedoeld met 'overheidsinformatie hoort (nog) niet thuis in bijv. Google Apps? Hebben we het dan ook over content? Of over diensten: bijv. het aanvragen van een vergunning?
Door Simon de Vries (informatie architect) op
Als de gesloten rijkscloud nu maar geen grijze onweerwolk wordt. Maar misschien belooft Google om haar toekomstig datacenter in de Eemshaven wel een stukje toe te kennen aan de overheid onder Nederlandse jurisdictie.
Door Ronald van Eerten op
Zonder meer positief is het feit dat cloud op de politieke, bestuurlijke en ambtelijke agenda is gezet. Doorkijkje naar de nabije toekomst: een cloud voor de hele overheid (rijks,provincies, gemeenten en waterschappen, zbo's, agentschappen, samenwerkingsverbanden, enz. enz. ) opdat generieke diensten (dat geldt zeker voor de COPAFIJTH diensten) makkelijk kunnen worden afgenomen.
Ronald van Eerten
Stichting PIOFA