of 59130 LinkedIn

Gebruiksplicht BGT uitgesteld door te trage gemeenten

Het verplicht gebruiken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, ook wel de nieuwe gedetailleerde digitale kaart van Nederland waarmee alle overheden moeten gaan werken, is voorlopig uitgesteld. Het plan was aanvankelijk om deze in te laten gaan op 1 januari 2017, maar veel partijen die gegevens moesten leveren zijn te traag geweest met het aanleveren van gegevens.

Het verplicht gebruiken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, ook wel de nieuwe gedetailleerde digitale kaart van Nederland waarmee alle overheden moeten gaan werken, is voorlopig uitgesteld. Het plan was aanvankelijk om deze in te laten gaan op 1 januari 2017, maar veel partijen die gegevens moesten leveren zijn te traag geweest met het aanleveren van gegevens.

Zes maanden uitgesteld

In de kaart zijn alle fysieke objecten waaronder gebouwen, wegen, water en groen vastgelegd. Dat maakt het mogelijk dat alle overheden met dezelfde gegevens werken. De gegevens voor de kaart zijn echter door een aantal partijen nog niet volledig geleverd. Inmiddels heeft zo’n 60 procent dat wel gedaan. Het gaat om zowel gemeenten, provincies als ministeries. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de invoering van de gebruiksplicht met zes maanden uit te stellen.
 

Driekwart heeft gegevens ingeleverd
Inmiddels heeft ongeveer driekwart van de bronhouders de laatste gegevens aangeleverd ter controle bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT (SVB-BGT). Die organisatie heeft vertegenwoordigers van alle type organisaties en voert de regie. Het SVB-BGT schat in dat niet alle bronhouders hun laatste deelgebied kunnen aanleveren voor 1 januari 2017. Bovendien moet de aangeleverde informatie worden gecontroleerd.  De SVB-BGT hoopt dat de kaart voor juni 2017 wel gevuld is, waardoor er ook mee gewerkt kan worden.

Gebruikersoverleg
Tijdens het gebruikersoverleg van de BGT op het Geo Gebruikers Festival van september werd duidelijk dat bronhouders zich in een sneller tempo beginnen aan te sluiten, maar ook dat de deadline van 1 januari, waarop het gebruikersplicht van de BGT ingaat, niet gehaald wordt. Er zijn nog veel plekken in de BGT-kaart niet gevuld met informatie en ook zijn er diverse ‘merkwaardigheden’ constateerbaar, de zorgen daarover zijn niet gering. Ook moeten er nog stappen worden gemaakt om een goede downloadfunctionaliteit van de BGT te realiseren. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hindrik (Teammanager) op
Jammer dat dit blad opnieuw probeert met ongenuanceerde headlines te scoren in plaats van een gedegen stuk te schrijven over de daadwerkelijke situatie. Wat is dan de rol van de opdrachtgever, de regievoerder en de grootste bronhouder: Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu?
Door Joop op
Voor mijn werk heb ik dagelijks te maken met de BGT, en dat RWS het leveren met 6 maanden heeft uitgesteld is vooral eigen belang tot nu toe hebben ze zelf namelijk ook nog niet geleverd, zelfde geldt overigens voor ProRail.
Door Trevor op
Krijg ik ook zomaar zes maanden uitstel als ik mijn belasting niet op tijd betaal...?
Door Hans van der Meij (Projectleider/adviseur BGT) op
De titel is een beetje vertekenend, gelet op het feit dat veel gemeenten in goed vertrouwen de opbouw van de BGT via het landelijke initiatief van de SVB-BGT hebben laten lopen.

Maar ondanks een start medio 2014 hebben verschillende van die opbouwtrajecten nog steeds geen resultaat opgeleverd.

En dat ligt echt niet aan die gemeenten . . .

Relevante Parlementaire Dossiers