of 59281 LinkedIn

Externe inhuur maakt Rijk kwetsbaar

Het SG-overleg brengt onder de aandacht dat vanwege een tekort aan gevraagde expertise van de eigen mensen, nieuwe projecten vaak starten met de inhuur van IT-experts. Daardoor blijft kennisoverdracht aan de eigen organisatie heel beperkt, aldus het overleg. Dat levert lastige situaties op. Wanneer projecten overgaan naar een bredere implementatie binnen de organisatie, kan er niet meteen afscheid worden genomen van de betrokken ingehuurde experts.

Vanwege langdurige afhankelijkheid van externe inhuur bij IT zijn er kwetsbaarheden ontstaan. Dat schrijft de Auditdienst Rijk (ADR) in het Tussentijds rijksbreed beeld 2017. 

De ADR brengt onder de aandacht dat vanwege een tekort aan gevraagde expertise van de eigen mensen, nieuwe projecten vaak starten met de inhuur van IT-experts. Daardoor blijft kennisoverdracht aan de eigen organisatie heel beperkt, aldus het overleg. Dat levert lastige situaties op. Wanneer projecten overgaan naar een bredere implementatie binnen de organisatie, kan er niet meteen afscheid worden genomen van de betrokken ingehuurde experts.

Zo ontstaat er afhankelijkheid van deze experts voor lange duur. De kwetsbaarheden ontstaan vervolgens wanneer ingehuurde experts zelf medewerkers inhuren en deze ook zelf gaan aansturen. Rijksbreed is de afhankelijkheid van externe inhuur sinds de rapportage van de commissie Elias in 2014 niet afgenomen.

Tekortkoming
Een ander risico is een overname van een externe dienstverlener door een buitenlandse partij, waarop vanuit Nederland geen invloed is. Een aantal ministeries heeft externe medewerkers nu de keuze tussen beëindiging van het inhuur-contract en aanstelling als ambtenaar. De ADR constateert naast de kwetsbaarheden bij inhuur ook dat er bij het merendeel van de departementen tekortkomingen bestaan rondom de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.