of 65101 LinkedIn

EU bemoeit zich met webrichtlijnen

Net nu de Nederlandse overheid soepeler wil omspringen met de webrichtlijnen, kondigt de Europese Commissie richtlijnen aan voor de toegankelijkheid van sites.

Net nu de Nederlandse overheid heeft aangekondigd wat minder rigide om te springen met het naleven van de officieel verplichte Webrichtlijnen, kondigt de Europese Commissie EU-brede regels aan voor de toegankelijkheid van overheidswebsites.

Eén set regels
Er komt een EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites op twaalf verschillende gebieden (zoals belastingen en sociale zekerheid) die eind 2015 in de gehele EU verplicht worden. De regels zijn van een zelfde orde als de Webrichtlijnen en omvatten technische en inhoudelijke specificaties, een beoordelingsmethodiek en tests. De EU denkt dat 80 miljoen Europeanen en 87 miljoen ouderen van de regels zullen profiteren. Een gezamenlijk pakket van toegankelijkheidsregels zou ook betekenen dat ontwikkelaars van software en diensten voor overheidswebsites een veel grotere markt kunnen bedienen.

Twaalf gebieden
De websites waarop de nieuwe regels van toepassing zijn, zijn die op het gebied van inkomstenbelasting, diensten van arbeidsbureaus, socialezekerheidsuitkeringen, persoonlijke documenten, voertuigregistratie, aanvraag bouwvergunning, aangifte bij de politie, openbare bibliotheken, aanvraag en levering van geboorte- of huwelijksakten, inschrijving hoger onderwijs of universiteit, adreswijziging en gezondheidszorg. Maar doe het vooral ook op andere websites, suggereert de Commissie. Volgens het voorstel moeten de lidstaten binnen anderhalf jaar (voor 30 juni 2014) de EU-richtlijn in nationale regels omzetten of verwerken. Het merendeel van de EU-lidstaten beschikt al over dergelijke regels, maar de EC vindt dat er te weinig voortgang wordt geboekt. 

Ontevreden over 'pas-toe-of-leg-uit'
In welke mate en op welk gebied de Europese richtlijnen strenger zullen zijn dan de huidige Webrichtlijnen, is niet duidelijk, maar dat er in Nederland meer moet gebeuren vinden ook de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland, de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Bartiméus en Stichting Accessibility. Zij betonen zich gezamenlijk teleurgesteld en verbaasd over het besluit van minister Plasterk de Nederlandse Webrichtlijnen minder rigide toe te passen en een 'pas-toe-of-leg-uit'-principe toe te passen. "De minister geeft organisaties de ruimte om zich te verantwoorden voor eisen die niet gehaald worden. Deze pragmatische aanpak leent zich goed voor de kwaliteitseisen. Echter, dit mag niet gelden voor de minimale eisen die toegang voor mensen met een beperking garanderen."

Urgentie verdwijnt
De vier organisaties vinden dat de Nederlandse overheid hiermee afstand neemt van internationale standaarden voor webtoegankelijkheid en dat nu de urgentie voor verbetering verdwijnt. De door de minister tevens gepubliceerde voortgangsrapportage zegt weinig, vinden de vier, omdat er maar 4 van de 16 punten worden gemeten die voor gehandicapten belangrijk zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eric Velleman op
In de brief staat dat mensen die niet bij de website kunnen maar een ander kanaal moeten opzoeken. Daarmee neemt de brief toch afstand van recente publicaties van de Europese Commissie en van het nog te ratificeren VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap die wel stellen dat moet worden voldaan aan de minimale eisen voor Webtoegankelijkheid? Ik snap daarom nog niet helemaal hoe het signaal in deze brief ons allemaal zal stimuleren om aan toegankelijke websites te gaan werken.
Door Raph de Rooij op
In het bericht staat een belangrijke feitelijke onjuistheid. Het standpunt van de in het bericht genoemde belangenorganisaties is gebaseerd op de stelling dat "de Nederlandse overheid hiermee afstand neemt van internationale standaarden voor webtoegankelijkheid". Daarvan is geen sprake. De norm die de overheid hanteert gaat niet veranderen. In deze norm zijn de wereldwijd erkende toegankelijkheidsrichtlijnen voor het web volledig en zonder aanpassingen opgenomen.

Met de in de Kamerbrief aangekondigde maatregel wordt een beheer- en verantwoordingsmodel geïntroduceerd waarmee het beter mogelijk wordt om meer doelgericht te sturen op het gewenste resultaat: overheidswebsites die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn.

Meer informatie over het onderwerp - inclusief de brief aan de Tweede Kamer, een rapport en een toelichting op het 'pas toe of leg uit' principe - is beschikbaar op http://www.webrichtlijnen.nl/actueel/nieuw-model …