of 63428 LinkedIn

Eindbrief BRP: gemeenten staan er alleen voor

De kosten voor het onderzoek naar bruikbare onderdelen van de afgeblazen operatie Basisregistratie Personen (BRP) worden gedragen door gemeenten zelf. Dat verklaart demissionair minister Plasterk in een brief over ‘de beëindiging operatie Basisregistratie Personen’. Er is ook getoetst of er geld teruggehaald kan worden bij ingehuurde krachten, maar dat blijkt niet het geval, zegt Plasterk.

De kosten voor het onderzoek naar bruikbare onderdelen van de afgeblazen operatie Basisregistratie Personen (BRP) worden gedragen door gemeenten zelf. Dat verklaart demissionair minister Plasterk in een brief over de beëindiging operatie Basisregistratie Personen. Er is ook getoetst of er geld teruggehaald kan worden bij ingehuurde krachten, maar dat blijkt niet het geval, zegt Plasterk.

Geen geld terug van externen

De VNG heeft aan Plasterk kenbaar gemaakt dat gemeenten met de restanten van de BRP een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR) willen realiseren. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of het geproduceerde BRP-materiaal hiervoor kan worden ingezet. Gemeenten betalen dit onderzoek zelf, schrijft Plasterk in de brief. Tevens meldt hij dat er getoetst is of externe ingehuurde krachten mogelijk niet aan contractuele verplichtingen hebben voldaan. ‘De uitkomst van deze toets is dat dit niet het geval is. Er is op basis van een inspannings- en niet op basis van een afrekenbare resultaatsverplichting gecontracteerd.’


Programma media oktober gestopt

Er is inmiddels een bewindvoerder aangesteld om het BRP-programma af te bouwen en de operatie ‘ordentelijk te stoppen’. Deze moet de contracten, overeenkomsten, convenanten met leveranciers inventariseren. Aan de hand van de inventarisatie wordt bepaald wat er beëindigd moet worden, wanneer en hoe dat moet gebeuren. Ook inventariseert de bewindvoerder alles wat er sinds 2013 is geproduceerd voor operatie BRP. De volledige inhoud hiervan zal worden gearchiveerd. De verwachting van het ministerie is dat medio oktober de werkzaamheden gericht op het ordentelijk stoppen zullen zijn afgerond.

 

Gevolgen stoppen voor huidige GBA-V
Het beëindigen van de operatie BRP heeft al met al geen gevolgen voor de continuïteit van de Basisregistratie personen. ‘De continuïteit wordt gewaarborgd door de bestaande centrale GBA-V en door de gemeentelijke voorzieningen.’ Het ministerie van BZK betrekt gemeenten bij het onderzoeken van de ‘onderhoudbaarheid’ en ‘toekomstvastheid’ van GBA-V, waarbij wordt nagegaan of er gevolgen zijn voor de wet- en regelgeving. Een externe onafhankelijke commissie gaat het ministerie van BZK begeleiden bij het bepalen wat er in de toekomst moet gebeuren met de GBA-V.

Lessen voor de toekomst
De meest actuele versies van ontwikkelde programmatuur voor de operatie BRP en bijbehorende documentatie worden zo snel mogelijk actief openbaar gemaakt. Er worden tevens bekeken welke lessen er geleerd kunnen worden voor de toekomst rondom de wijze waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 

De volledige brief van Plasterk is hier te vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het zoveelste fiasco bij BiZa.
Door Martin op
Het is wachten op een destructief rapport van BIT-centrum m.b.t. het Digitale Stelsel Omgevingswet. Kijken of ze dan dezelfde draai maken bij het Rijk.