of 59281 LinkedIn

‘Effecten digitalisering juist lokaal merkbaar’

De gevolgen van digitalisering zijn vooral op lokaal niveau merkbaar. Dat schrijft het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De effecten kunnen op lokaal niveau sterk verschillen, waardoor lokaal maatwerk belangrijk is.

De gevolgen van digitalisering zijn vooral op lokaal niveau merkbaar. Dat schrijft het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De effecten kunnen op lokaal niveau sterk verschillen, waardoor lokaal maatwerk belangrijk is. Ook zijn er door organisaties al zorgen geuit over ongeschikte regelgeving. 

'Gemeenten beste toegerust om maatwerk te leveren'

Het kabinet heeft in het document uitgelegd wat er nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland vooroploopt op het gebied van digitalisering en wat er moet gebeuren om meer vertrouwen te krijgen in de ‘digitale toekomst’. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol bij. Digitalisering wordt gedreven door mondiale technologische ontwikkelingen, maar het kabinet stelt dat de effecten hiervan juist op lokaal niveau samenkomen. Als voorbeeld noemt het kabinet ‘vakantieverhuur van woningen’. Dit heeft ingrijpende gevolgen op de lokale leefbaarheid in populaire steden, maar veel minder in kleine dorpen. ‘Gemeenten zijn in die gevallen het best toegerust om maatwerk te leveren’, zo valt in het document te lezen.

Samenwerking tussen overheden

Intensieve samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en wetenschap is hard nodig om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en om negatieve gevolgen effectief tegen te gaan. ‘De overheid neemt hierbij het voortouw en geeft in een vroeg stadium richting aan technologische ontwikkelingen’, zo schrijft het kabinet. de oprichting van de Nationale Blockchaincoalitie wordt als voorbeeld gezien. ‘Hierbij werkt de overheid samen met kennisinstellingen en bedrijven om de toepassing van een specifieke technologie te stimuleren in Nederland en wereldwijd en zodoende kansen te verzilveren. Het voordeel hiervan is dat in een vroeg stadium ook aandacht is voor publieke waarden als privacy en veiligheid.’

Steden kunnen met samenwerking veel bereiken

Steden hebben een belangrijke rol bij digitaliseren, zo schrijft het kabinet. Met name doordat zij elkaars oplossingen voor modernisering en transformatie van de stad kunnen gebruiken. ‘Deze samenwerking is een kans om de strategische positie van Nederland op gebied van digitalisering te versterken. samenwerken en dat we meer ruimte maken voor experimenten.' Ook wetgeving moet zo nodig worden aangepast. 'Het is van belang dat beleid en wetgeving voldoende adaptief zijn om in te spelen op veranderingen.’


Zorgen over te laag tempo

Er bestaan ook zorgen over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), de Dutch Startup Association (DSA) en de Fiber Carrier Association (FCA) reageren kritisch in een gezamenlijke brief. De organisaties stellen dat zij nog enkele ‘essentiële elementen’ in het voorgestelde beleid missen. De kritiek is er vooral omdat er wordt ingezet op digitalisering in de breedte, terwijl Nederland ook diverse sterke digitale multinationals herbergt waaronder Adyen, Booking en Leaseweb. ‘Al die bedrijven zijn van nature digitale koplopers. Ze zorgen samen met startups en scale-ups voor nieuwe economische activiteiten in Nederland. Door onvoldoende te differentiëren in het beleid, en slechts in te zetten op inlopen van achterstand van bestaande bedrijven, loopt het kabinet het risico die platform sector en de digitale mainport zelfs af te remmen en zo afhankelijker te worden van digitale diensten uit het buitenland.'


'AVG goed voorbeeld van hoe het niet moet'

De organisaties vrezen door gebrek aan differentiatie in beleid voor 'een lager tempo van de digitale ambities en de beoogde groei van economische activiteiten.’ Ook bestaan er zorgen over ‘toenemende regulering van digitale activiteiten’, vinden de ondertekenaars. ‘De nationale en nieuwe Europese regels worden ervaren als complex, onduidelijk, en de interactiemogelijkheden met toezichthouders zijn gedateerd. De nieuwe AVG is een goed voorbeeld hoe het niet moet. Het digitale kabinetsbeleid zou ook in moeten zetten op het tegengaan van de negatieve effecten van de regels op startups, het wegnemen van zulke knelpunten en het steviger stimuleren van de startups en ondersteunen van de scaleups.’

 

Lees de volledige Nederlandse Digitaliseringsstrategie hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.