of 59250 LinkedIn

Eerste uitslagen Suwinet-onderzoek bekend

381 van de 393 gemeenten hebben de vragenlijst van het onderzoeksteam dat de veiligheid van Suwinet onderzoekt ingeleverd. De uitslag van het onderzoek ontvangen zij tussen januari en april 2016. Gemeente Schouwen-Duiveland meldt dat zij de uitslag nu al binnen heeft.

381 van de 393 gemeenten hebben de vragenlijst van het onderzoeksteam dat de veiligheid van Suwinet onderzoekt ingeleverd. De uitslag van het onderzoek ontvangen zij tussen januari en april 2016. Gemeente Schouwen-Duiveland meldt dat zij de uitslag nu al binnen heeft.

Misbruik Suwinet

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar de informatiebeveiliging van Suwinet, naar aanleiding van misbruik. Persoonsgegevens in het Suwinet-systeem werden diverse keren opgevraagd door ambtenaren die beroepsmatig niets met de cliënten van doen hadden.  

Voortgang van het onderzoek

Binnenkort ontvangen de contactpersonen bij de deelnemende gemeenten –indien nodig- aanvullende vragen over hun beveiliging van Suwinet, zo meldt VNG. De twaalf gemeenten die nog niets hebben opgestuurd gaat het vermoedelijk ook niet lukken om de antwoorden en documenten voor eind januari in te leveren. De colleges van deelnemende gemeenten ontvangen eerst een conceptverslag over de beveiliging van Suwinet in de gemeente per post, waarna de gemeente twee weken heeft om erop te reageren. Dan volgt de definitieve uitslag. Gemeenten met een negatieve uitslag krijgen een toelichting. De eindrapportage met een definitieve score op de zeven beoordeelde normen is toegezegd voor april 2016.


Eerste uitslagen al binnen
Schouwen-Duiveland is één van de eerste gemeenten die de uitslag al binnen heeft. De gemeente heeft naar eigen zeggen ‘de zaakjes goed op orde’ en voldoet aan alle zeven gestelde veiligheidsnormen bij het gebruik van Suwinet. ‘Een mooie opsteker die laat zien dat we met de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van werk en inkomen op de goede weg zijn.’

Afsluiting dreigt
Het ministerie van SZW liet in augustus weten dat voor gemeenten die de veiligheid van Suwinet niet verbeteren, afsluiting van het systeem dreigt. Dat kan grote gevolgen hebben. Gemeenten moeten de gegevens dan opvragen bij de burger zelf.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Stichting (Stichting) op
Overheidsrapporten gemaakt door de overheid?

Als een burger de BKWI gegevens opvraagt, heeft de gemeente wel een smoes klaar waarom er gekeken is. De burger zou het kunnen controleren als de gemeente bijv. bekend maakt welke kolommen er zijn bekeken. En de naam van de ambtenaar openbaar maakt. Per slot van rekening, hebben hij en zijn vrouw/ kinderen, vakantie en te eten door de werkende burger. Maar het BKWI opgezet door gemeenten en betaald door gemeenten, laat de oren hangen naar de gemeenten. Is alles weer lekker transparant en duidelijk in het voordeel van de ambtenarij.
Bovendien worden ambtenaren voor dit vergrijp bijna niet ontslagen, dit ondanks de aanstellingsbelofte/eed, de getekende verklaring SUWINET gebruik en de SUWINET gebruikers informatie op intranet. Drie keer gewaarschuwd en toch gedekt! Rest de burger slechts vervolging. De ambtenaar als liegende burger. Er loopt nu ook zo’n gevalletje in het Oosten, eens kijken of ze de ambtenaar de hand boven het hoofd durven te houden.