of 64621 LinkedIn

Eenhoorn heeft Digiprogramma klaar

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie van de dingen die moeten gebeuren voor ‘Digitaal 2017’.

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie geworden van de dingen die moeten gebeuren om de ambities van ‘Digitaal 2017’ waar te kunnen maken. 


Bestuurlijke drukte
Grote verrassingen biedt het stuk niet. Het plan benadrukt de noodzaak van het terugbrengen van de ‘bestuurlijke drukte’ rond de digitalisering van de overheid. De sturing moet anders en de overlegcultuur moet ingeperkt. ‘Verantwoordelijkheid nemen, zonder zelf alle taken uit te voeren en alle overleggen bij te wonen, wordt de norm.’ 

Vier clusters
In de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die het fundament moet worden van de digitale overheid, zijn vier clusters onderscheiden: Identificatie & Authenticatie, Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit. Elk cluster krijgt zijn eigen ‘regieraad’. Eenhoorn wijst hier en daar aan waar het momenteel wringt, zoals in het cluster Dienstverlening het naast elkaar bestaan van twee berichtenboxen (voor bedrijven en voor burgers) en de halfslachtige wijze waarop de functie Lopende Zaken van MijnOverheid (nu gebruikt door 60 gemeenten) is ingevoerd. 

Te weinig geld
Het plan laat ook zien wat er anders moet aan de financiering van de GDI. De vier clusters van de GDI blijken nu gezamenlijk 641 miljoen euro te kosten, maar staan in 2015 voor slechts 566 euro in de begrotingen van de verschillende betrokken departementen; een structureel tekort van 75 miljoen. In 2016 zal dat tekort al dik 100 miljoen euro bedragen. Een nieuwe ‘leidraad Financiën’ moet daarvoor een oplossing bieden. Daarin worden voor bestaande GDI-voorzieningen de dekkingskosten eenmalig geregeld en voor nieuwe voorzieningen worden ze ‘via sturing’ geregeld. Jaarlijks wordt naar de beschikbare middelen gekeken. Eén partij wordt verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën.


Het Digiplan moet nog worden goedgekeurd door het Nationaal Beraad Digitale Overheid waarin onder andere DG's van de departementen, directieleden van VNG, IPO en UvW, en bestuurder(s) namens de Manifestgroep zitting hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
wie is eigenlijk de opdrachtgever voor deze onzin club?
Door Stekel op
Bas eenhoorn. Een man met veel vriendjes in het politiek lobby circuit. Deze 70 jarige met een netwerk in vvd land moet natuurlijk aan het werk worden gehouden met een giga salaris. Helaas worden de samenleving: een dure hobby zonder tastbaar rendement. Het wordt tijd dat hij vertrekt!
Door Karel op
In het blinde digiland is Eenhoorn koning...
Door Wim Essers (Adviseur Informatiemanagement Belastingdienst) op
Daar waar "echte" innovatie en besparingen gerealiseerd kunnen worden krijgt te weinig aandacht.
Het kleine Gallische dorpje heet "Pleio" (PleinOverheid) www.pleio.nl
Een (Rijks)Overheids community gebouwd op Open Source. Bottom Up ontstaan en bijna 100.000 gebruikers van Rijk-Provincies-Gemeenten en burgers en bedrijven! Co-creatie! Maar ja, dat is vloeken in de kerk bij de Overheid want we hebben toch onze Vendorlocks van de Microsofts en IBM. En ja, Pleio is te goedkoop en dankan het toch niets zijn, toch?
Beste Bas, als je echt wilt innoveren dan weet je me te vinden .
Groetjes van de Rijkshofnar!
Door EMLS op
Na swissleaks volgt digileaks.!
Door Eric Immink op
Wederom een lijstje met maatregelen die moeten worden doorgevoerd. Wordt het niet eens tijd om aan het werk te gaan om de maatregelen te treffen. Daarbij allereerst na te gaan of deze maatregelen een bijdrage leveren aan het beleidsdoel, in plaats van alleen de omzetdoelstelling van de ICT-clubs.
Door Henk Eleveld (oud gemeentesecretaris - interimmanager) op
"Het ontwikkelen en bereiken van een ‘digitale overheid’ staat al decennia op verschillende
agenda’s."
"De opbouw van de sturingstructuur lijkt wellicht topdown maar niets is minder waar, ..."

Twee citaten die aangeven dat er meer nodig is dan een gezellige structuur op rijksniveau en het op elkaar afstemmen van de techniek. Zie @Toine Gossens.

Zonder visie geen enthousiasme, zonder enthousiasme geen inzet, zonder inzet geen resultaat. En dus gaat het nog jaren duren voor we echt verder komen.

Als ondernemer en als burger heb ik regelmatig contact met de overheid (gemeente, KvK). NOOIT was een gebrekkige digitale infrastructuur een probleem. Een enkele keer lag de site van de belastingdienst er uit, maar dat was wel alles.
Wat was wel een probleem? Een KvK die simpele adreswijzigingen niet simpel kan verwerken (want het duurt acht dagen voor de wijzigingen in de GBA doorkomen... en dus een Handelsregister dat dan niet actueel is, een gemeenteambtenaar die niet terugbelt, iemand die vraagt naar huur- of koopcontract van een huis dat je al tien jaar bezit is behalve techniek vooral ook een kwestie van zaken uitzoeken, doorvragen, procedures vereenvoudigen, instelling en cultuur.

Daar moet de hoogste "legerleiding" voor worden geïnteresseerd en dan niet niet om de acteren op landelijk niveau, maar om in de eigen gemeente echt vernieuwende dingen te doen.

ICT op rijksniveau? opknippen, kleiner maken, genoegen nemen met een 8. Fouten kun je herstellen, maar wie geen fouten wil maken komt nergens.

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit is een plan, maar nergens lees ik of dit plan de juiste en meest wijze weg is voor de komende jaren.

1. Ik mis een sterkte zwakte analyse.
2. Er is geen overzicht van de kansen en bedreigingen.
3. Het blijft een opsomming van allerlei thema´s zonder samenvattende boodschappen, zoals:
´Zo gaan wij dit doen´; welk gedrag en welke cultuur worden beoogd?
´Wij gaan dit samen doen, dit is onze boodschap, onze gemeenschappelijkheid, wij gaan voor resultaat´. Voor welk doel gaan de uitvoerenden eigenlijk?

Het blijft een technisch verhaal, enthousiasme en betrokkenheid zijn ver te zoeken.
Door Henk op
Met je hoofd in de digi wolk! Op geen enkele manier wordt hier rekening gehoud met de mislukkingen op ict vlak. De rekenkamer gaat uit van minimaal 6 miljaard jaarlijks. In het parlementair onderzoek naar ict projecten wordt ook een aardige opsomming gegegeven. Een recent voorbeeld zijn de 3ds en de pgb chaos. Laten we deze hobby van eenhoorn stoppen, hem met pensioen sturen en deze overbodige werkverschaffing instantie opheffen