of 58952 LinkedIn

Eén gemeentelijke webarchitectuur onhaalbaar

Alle gemeenten dezelfde websitestructuur. Dat zou veel geld kunnen besparen. Toch lijkt dit geen haalbare kaart.

'In een tijd van bezuinigingen is het een goed idee om gezamenlijk één toegankelijk websitesysteem te bouwen waarin iedere gemeente een eigen logo, kleur en informatie kan plaatsen. Daarmee voorkom je dat iedere gemeente een eigen websitesysteem moet laten bouwen.' Dat bepleit de stichting Waarmerk drempelvrij.nl, die de kwaliteit van onder meer gemeentelijke websites controleert.

Webrichtlijnen

Minister Spies wil gemeenten dwingen om voor het einde van het jaar te voldoen aan de zogeheten Webrichtlijnen, die gaan over kwaliteit en toegankelijkheid van hun websites. 'En als gemeenten zich daar niets van aantrekken?', vraagt Marcel Meijs, gemeentesecretaris van Enschede zich af. 'Ik weet zeker dat het geklungel nog rustig een jaar mag doorgaan hoor.'

Gezamenlijk bouwen
Eén techniek achter alle gemeentelijke websites zou niet alleen heel veel geld besparen, maar er ook voor zorgen dat iedereen in één keer aan de Webrichtlijnen voldoet. Maar elke gemeente wil zelf bouwen. Clubs als GovUnited en Dimpact kopen voor groepen gemeenten gezamenlijk een bouwer in. Maar ze verwachten geen omvangrijke groei de komende tijd. Waarom niet?

Overbluffen
Anoniem wil iemand het wel zeggen: 'Gemeenten hebben nog teveel geld en kunnen het zich permitteren om alles zelf te doen.' Daarnaast speelt de angst voor verlies van autonomie. Verder is er de macht van de bouwers. Volgens Marijke van Grafhorst, ambtelijk secretaris van drempelvrij.nl laten 'onkundige gemeenten zich overbluffen door bureaus, die bouw, onderhoud en licenties in een pakket verkopen, zelfs als het gaat om open source software. Die ruimte moeten ze niet krijgen.'

Sturing
Meijs hoopt op meer sturing vanuit het rijk. 'Topdown ja, van mij mag de minister dat doen.' Maar Tof Thissen, directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), gelooft meer in de kracht van decentraal. 'Stap voor stap, van onderop. Als we aan het begin van de internetrevolutie waren begonnen met het idee van een gemeenschappelijke webarchitectuur voor alle gemeenten, dan had nu nog geen enkele gemeente iets gehad.'

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 7, 13 april 2012. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet Woudt (Bestuurslid vereniging TYPO3gem) op
De vereniging typo3gem bestaat nu vier jaar en is in die tijd gegroeid van 15 gemeenten naar 34 overheidsorganisaties die samenwerken op het gebied van de gemeentelijke websites. Als vereniging zijn we in de afgelopen jaren vooral bezig geweest de manier van samenwerken goed op poten te zetten en minder met PR, vandaar dat we (helaas) nog niet bij iedereen bekend zijn.

In tegenstelling tot GovUnited en Dimpact is er bij TYPO3gem geen noodzaak om het met zijn allen eens te worden over de te bouwen functionaliteiten. We noemen dat 'samenwerken zonder keurslijf'. Onze vereniging biedt een platform om elkaar te vinden, bijvoorbeeld voor de duur van een project, maar ook voor een langduriger samenwerking in één van onze werkgroepen. In dat geval gaat het meer om het delen van kennis en ervaring.

Het samen laten bouwen van extensies is aantrekkelijk. Een functie die voor € 50.000,- wordt gebouwd in opdracht van vijf gemeenten betekent dat iedere gemeente slechts € 10.000,- kwijt is, maar daar wel voor € 50.000 aan functionaliteit voor krijgt.

Ook op het gebied van beveiliging en het voldoen aan webrichtlijnen doen TYPO3 gemeenten het goed. We organiseren speciale workshops over dergelijke onderwerpen voor onze leden en bieden daar waar nodig elkaar hulp en ondersteuning. Kortom wat in het artikel wordt bepleit doen wij voor een belangrijk deel al jaren, met plezier en met succes. Meer informatie: www.typo3gem.nl
Door A. Willemsen op
Geklungel? Als de rijksoverheid nu eens zorgt voor een betrouwbare DigiD aansluiting en leveranciers hun CMS testen op betrouwbaarheid inzake hackers e.d. is het probleem grotendeels opgelost. De webbeheerders worden gek van de continue stroom aan wijzigingen op dit gebied. Daar wordt je moedeloos van en werkt behoorlijk demotiverend.
Door Ivo (Adviseur) op
Een structuur zoals Wordpress met widgets en applets zou een goede oplossing kunnen zijn. Die miniprogrammaatjes zouden dan gecertificeerd kunnen worden op inhoudelijke juistheid en beveiliging. Een gemeente kan dan een willekeurig sjabloon kiezen wat bij ze past en gebruik maken van gezamenlijk ontwikkelde modules die "standaard" taken doen zoals
- afhandeling aanvraag bouwvergunning
- openingstijden afvalbrengstation
- toegankelijkheid bestemmingsplannen
- aanvraag uitkering
enzovoort
Door Paul Vriend (kwaliteitsadviseur) op
Gaat dit artikel echt in op de richtlijn die de minister af laat geven of gaat het over het onderbuikgevoel dat de rijksoverheid niet alleen de kwaliteitseisen vastlegt maar ook de structuur.

Maar moet je je niet beperken tot de vraag of de informatie die beschikbaar wordt gesteld en de e-dienstverlening van de gemeentelijke overheid prioriteit moet hebben in plaats van het etaleren van plaatselijke ongenoegens en weerstanden die er zijn?

De gemiddelde einsteiner weet het al lang. Kennis is macht, kennisdelen is kracht. En een gezamelijke structuur maakt ook een overheidswinkel eenvoudig toegankelijk.