of 59162 LinkedIn

Duizenden DigiD-accounts wegens misbruik verwijderd

Het ministerie van BZK heeft in 2015 bijna 15.000 accounts verwijderd vanwege mogelijk misbruik. Dat valt te lezen in het jaarverslag 2015 van het ministerie, dat donderdag gepubliceerd werd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2015 bijna 15.000 accounts verwijderd vanwege mogelijk misbruik. Dat valt te lezen in het Rijksjaarverslag 2015 van het ministerie, dat donderdag gepubliceerd werd.

Vermoedens van misbruik DigiD

De maatregel om een DigiD-account te verwijderen was meestal preventief. Dit gebeurt bij een vermoeden van een 'gecompromitteerd' account. Er is sprake van een flinke stijging in het aantal verwijderde accounts. In 2014 ging het om maatregelen bij ruim 8.000 DigiD’s in verband met mogelijke fraude en misbruik. De toename van bijna 7000 gevallen betekent overigens niet dat er ook daadwerkelijk meer misbruik gesignaleerd is: het werk van het fraudeteam van Logius is geïntensiveerd, wat ook bijdraagt aan een toenemend aantal voorzorgsmaatregelen.

 

Adresfraude

Ook op het gebied van adresfraude heeft het ministerie flink ingegrepen. bij het project Landelijke Aanpak adreskwaliteit zijn risicogerichte adresonderzoeken geïntensiveerd. In 2015 hebben 162 gemeenten 7.012 adresonderzoeken uitgevoerd waarbij er door het ministerie op 2.506 adressen incorrecte registraties werden vastgesteld. Deze gegevens worden gecorrigeerd en eventuele onterecht uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd.


Hulp voor slachttoffers 

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en- fouten heeft in 2015 actief hulp geboden aan ongeveer achthonderd slachtoffers van fraude met DigiD. Er wordt binnenkort gestart met het opleidingsprogramma voor identiteit en identiteitsdocumenten, adresonderzoek en adreskwaliteit om medewerkers meer deskundigheid te geven op het gebied van fraude.

 

Lees het volledige jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hier.


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M op
Gelet op de frequentie waarin DigiD gecompromitteerd wordt lijkt het niet langer houdbaar om in vele gevallen het gebruik van DigiD dwingend te verlangen onder het mom van veiligheid. Het ware te overwegen om ook andere mogelijkheden open te stellen. Hierbij dient in beschouwing te worden genomen dat hoe meer instanties gebruik maken van DigiD hoe onveiliger het wordt. Gebruik door private instanties zoals pensioenfondsen en (ziektekosten-) verzekeraars zou daarom niet toegestaan mogen zijn.