of 65101 LinkedIn

Drechtsteden betaalden 'tonnen' te veel voor nieuwe ICT

De zes Drechtsteden hebben tonnen te veel betaald voor de vernieuwing van hun ICT-systemen. Er is aangifte gedaan tegen een ingehuurde ICT-manager.

De zes Drechtsteden hebben tonnen te veel betaald voor de vernieuwing van de ICT-systemen via het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Er is aangifte gedaan tegen een ingehuurde ICT-manager die sterke banden bleek te hebben met één van de opdrachtnemers.


Aangifte gedaan
De zaak kwam aan het rollen na een externe tip die door een bedrijfsrecherchebureau is uitgezocht. Dat onderzoek leidde tot het wegsturen van de ingehuurde medewerker, aangifte en een justitieel onderzoek. Het veel te hoge bedrag dat voor een deel van de nieuwe ICT-systemen van het SCD (hardware en licenties voor de kantoorautomatisering) werd betaald zou inmiddels door de betrokken bedrijven deels in mindering zijn gebracht op andere producten, aldus AD De Dordtenaar.

Fraudeverzekering
Een woordvoerder van het SCD bevestigt dat de zaak al enkele maanden speelt en nog niet is afgewikkeld. "Er loopt nu een justitieel onderzoek." Uiteindelijk zouden de Drechtsteden nog een beroep kunnen doen op hun fraudeverzekering, maar volgens hem is die optie nog niet aangesproken. 

Weggemoffeld
De Dordtse raadsfractie WEK Dordrecht, die zich vorig jaar al een grote tegenstander van de 16 miljoen euro kostende ICT-vernieuwing betoonde, beklaagt zich in een brief aan het college en de andere fracties over de gang van zaken en suggereert dat twee klokkenluidersbrieven over mogelijke fraude min of meer zijn achtergehouden. De tweede, van 9 maart, werd pas op 19 maart - de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - door de griffie doorgestuurd. De SCD-woordvoerder benadrukt dat er geen kennis over de genoemde fraude is weggemoffeld. Wel is er aandacht gegeven aan geluiden over een slechte werksfeer op de werkvloer en zijn er gesprekken geweest met betrokken mensen binnen het SCD.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tony op
Wat een mooie onderbouwing geeft (geïrriteerde) Chris.
"De fraude is niet gepleegd door overheidsdienaars, maar door het zo opgehemelde bedrijfsleven."

Het is natuurlijk heel makkelijk om een verwijzing te maken naar het bedrijfsleven en met name naar (eventuele) prijs afspraken. Maar er wordt nimmer melding gemaakt van (eventuele) collega's binnen de eigen organisatie die er van mee hebben geprofiteerd. Iets om over na te denken is natuurlijk het feit dat bij elke fraude/affaire niemand wordt veroordeelt maar er altijd een (geheime) regeling wordt getroffen waardoor iedereen buiten schot blijft.

Het is natuurlijk ook heel erg dubieus als gemeenschappelijke organisaties zoals de Drechtsteden, BAR enz. mensen (prive/zakelijk) inhuren voor projecten welke altijd in loondienst hebben gewerkt voor dezelfde organisatie. Tevens bezitten deze mensen over het algemeen niet over de kwaliteiten/kennis om deze projecten te leiden maar is er een netwerk ontstaan welke elkaar de hand boven het hoofd houdt.

Het citaat van of leuze van hun website is zoals de meeste citaten verzonnen door een marketingsbedrijf. Het meest bekende citaat is natuurlijk "Beter kunnen we het niet maken." Maar als we eerlijk zijn ook niet slechter dan als het nu is.

Om te concluderen dat de overheid het prima kan redden zonder mensen die het zo goed weten is een utopie. Misschien is het wel beter om te kijken waar het echt fout gaat en dat is meestal in de communicatie en het maken van goede afspraken.
Tevens helpt dit bericht niet om dit te bewerkstelligen


Door Chris (geïrriteerde) op
Hard gelachen om alle zogenaamde deskundigen die hier hebben gereageerd. Even voor de goede orde: de fraude is niet gepleegd door overheidsdienaars, maar door het zo opgehemelde bedrijfsleven.

Laten we voor de eenvoud vergeten dat het bedrijfsleven zo betrouwbaar is dat op Europees (mededinging) en nationaal niveau instanties (AFM, ACM) zijn ingesteld om datzelfde bedrijfsleven te controleren op prijsafspraken in de keten. En met succes: bouwfraude, euribor affaire etc. etc. etc. Miljarden en miljarden hebben we met zijn allen teveel betaald, omdat in de keten prijsafspraken zijn gemaakt tussen bedrijven.

Daar komen we helaas alleen per toeval achter. In het geval van de Drechtsteden was dat ook zo. Een leverancier (die de deal niet had gekregen) merkte achteraf (dus niet voordat ze de offerte uitbracht) op dat de Drechtsteden tonnen teveel betaalde voor de deal, omdat de concurrentie in de keten was uitgeschakeld. Blij met het signaal, maar opmerkelijk dat geen van de partijen die een offerte uitbracht dit meteen meldden.

Onder die partijen is de bekendste softwareleverancier in de lokale overheidsmarkt. Citaat van hun website: "Het past bij de ontwikkeling die de wereld doormaakt, waarbij maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voorwaarden zijn voor succes. Succes dat niet langer gelijk is aan groei, winst en status, maar vooral te maken heeft met stabiliteit, duurzaamheid en maatschappelijke toegevoegde waarde"

Oftewel: niet het personeel of de directie of wie dan ook is aan te spreken op dit dossier, maar alle partijen die een extra euro winst belangrijker vinden dan eerlijk zaken doen. En voor al degenen die het zo goed weten en daarom niet voor de overheid willen werken: goed zo! Vooral volhouden, want de overheid kan het prima zonder u. U heeft met uw reactie inderdaad aangetoond zo vreselijk goed te weten hoe het in elkaar zit dat u beter elders kunt blijven werken.
Door Sjaak (Senior HRM bij de Overheid) op
Je hebt gelijk Harrie kas, ook Henk is geen dief van zijn eigen portemonnee. Maar het feit is wel dat het eigen personeel niet over de juiste kennis beschikt om de vereiste werkzaamheden uit te voeren, maar toch tot hun pensioen in dienst worden gehouden.
Door harrie kas op
Ook Henk is geen dief van eigen portemonnee.
Door Henk op
@externe ict er. Zo is het. Je verhaal is zeer herkenbaar. Met nog een aanvulling: de bewaking is ook naadje. Fakturen vliegen heen en weer, en kwaliteitscontrole is er nauwelijks. Bijna een reden omer als externemwel te zitten want het verdient wel makkelijk zo.
Door harrie kas op
Opmerkelijk, niemand praat over de maatpakcriminelen die 'tonnen' van de Drechtsteden hebben gestolen. Goede Nederlanders zeker.
Door Externe ICT-er (IT Architect / Manager) op
Zoals hier te lezen is hebben we het weer laten gebeuren als samenleving. 16 miljoen euro verbrandt aan ijdelheid en onvermogen. Als het nou nog leergeld was, ok..... Maar dat is helaas niet het geval.

Ik ga niet meer aan de slag voor overheidsinstellingen als ze niet bereidt zijn om echt zelf mee te werken en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat (dus als opdrachtgever je baan kwijt als je herhaald een fuck-up maakt en geen wachtgeld of iets anders idioots..!. In het bedrijfsleven overigens heel normaal en terecht, je levert geen waar voor je geld). Het probleem outsourcen is geen optie als je zelf het probleem bent!! Durf jezelf dus overbodig te maken.

Het klinkt wat arrogant en misschien is het dat ook maar ik ga niet meer mijn waardevolle vaardigheden te grabbel gooien in een politiek wespennest waarbij het niet meer gaat om goede passende resultaten maar om de goede sier van het management voor de volgende promotie rondes! Ik noem dat de boel belazeren..

Als de z.g.n. bestuurders denken dat dit stand houdt, helaas.. Wellicht tot hun onverdiende pensioen.. Dan kunnen ze vanuit hun potsierlijke luxe positie zien hoe hard de nieuwe generaties moeten werken om hun puinhopen op te ruimen.

Als ik het nu even teruglees klink ik wel erg negatief.. dat ben ik ook!, althans over de huidige invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ik heb bij heel veel grote bedrijven (binnen- en buitenland) gewerkt maar nog nergens zo'n enorm slechte opdrachtgeverschap gezien als bij de overheid in Nederland. Dit komt uiteraard door slecht management (excel en papieren tijgers maar praktijkvaardigheden, ho maar) en natuurlijk de enorme gelaagdheid (idioot veel management lagen, iedereen heeft er wat te zeggen, of ze er nou iets van begrijpen of niet). Dat is dus ook gedoemd te mislukken.

Maak van de overheid een veel plattere organisatie. Scheelt veel ambtenaren en dus veel geld. Stop dat geld in goed geclassificeerd personeel, die zijn duurder ja, maar leveren wel goede resultaten. Simpele aansturing en GEEN politieke bemoeienis, dat is erg slecht voor concrete, passende, resultaten!

Beste gemeenteraad, leer hiervan en zorg dat je mensen ruimte geeft (tijd, geld, kwaliteit) om zaken goed te doen.

Luister overigens eens naar het technische verstand in je organisatie en handel dan conform! Ze hebben je meer te vertellen dan wat past op jouw politieke agenda.

Nederland BV, U krijgt wat u verdient maar dit gaat wel heel ver...
Door oudmedewerker SCD op
In de AD de Dordtenaar wordt er gesuggereerd dat de gemeenten zelf niet in de gaten hadden dat ze teveel betaalden. Dit had voornamelijk te maken met de complexiteit van het product en het niet weten wat een normaal bedrag is voor een oplossing van een computer probleem. Het is toch uiterst vreemd te noemen dat men niet over de juiste informatie beschikt. Het lijkt mij toch niet onlogisch bij een besteding van 16 miljoen eerst een gedetailleerd vooronderzoek te laten plaats vinden, tevens hier op volgend een business case en plan van aanpak. Er wordt tevens gesuggereerd over een hele keten aan tussenpartijen en persoonlijk gewin. De eind verantwoordelijke (RACI) in dit geval is het Servicecentrum Drechtsteden en met name de opdrachtgever. De tussenpartijen bestonden in de meeste gevallen uit interne medewerkers welke in elke fase van het traject betrokken waren. Het feit dat de mogelijkheid tot persoonlijke verrijking zich kon voordoen is met name te wijten aan ongeschoold eigen personeel en het ingrijpen van de belanghebbenden. Het is dus onterecht om nu alleen de ingehuurde ICT manager de schuld in de schoenen te schuiven. Het is logischer om een intern onderzoek te starten naar de bevriende opdrachtnemer en zijn interne vriendjes (tussen partijen) welke hoogstwaarschijnlijk niet over de juiste kwalificaties beschikken maar op sociaal vak goed met elkaar kunnen omgaan.(diverse uitnodigingen en uitstapjes)
Door Henk Vissers (Information Manager/ Business Analist) op
De Drechtsteden met name het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) is in dit geheel niet onschuldig en heeft voornamelijk gefaald in het professionaliseren en beheersen van hun eigen organisatie. Men geeft aan een professionele organisatie te zijn maar is nog steeds afhankelijk van de bureaucratie en de zwarte massa op de werkvloer (vriendjes politiek). Het voornamelijk bezuinigen op specialistisch personeel en deze functies laten invullen door eigen personeel die niet capabel genoeg zijn en tevens geen affiniteit hebben met de betreffende materie. Sommige (belangrijke) functies worden ingevuld door mensen die afkomstig zijn van de sociale dienst en geen enkele opleiding betreffende ICT of organisatie/procesverandering . Tevens zijn er diverse vacatures die om de twee maanden opnieuw worden gepubliceerd maar nooit worden ingevuld. Hier uit kunnen we constateren dat de Drechtsteden tijd en voornamelijk geld belangrijker vindt dan kwaliteit wat in de toekomst zal leiden tot het stagneren van de processen en systemen. Tevens is de ICT vernieuwing gedoemd te mislukken aangezien bij de oplevering de verwachtte specificaties door in het bijzonder de vertragingen en incompetent personeel nooit en te nimmer zullen voldoen aan de nieuwe eisen. De beste oplossing voor vooral het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) is zich te ontdoen van hun huidig (ongeschoold) management en specialisten hun werk laten doen. We kunnen dus constateren dat het hier weer een bodemloze put betreft waar de belastingbetaler uiteindelijk voor zal opdraaien.
Door Johan (Directeur grote organisatie bij de overheid) op
Raar dat het al zo lang loopt. En ervan de organisatie zo laat ruchtbaarheid aan gegeven is. Waarom heeft de algemeen directeur dan zo lang gewacht met dit te bekend te maken?