of 60831 LinkedIn

Doorstart EPD kan niet zonder toestemming patiënt

Het landelijke EPD en het bijbehorende Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen alleen door de zorgsector worden voortgezet als elke betreffende patiënt daarvoor expliciet toestemming geeft. Dat kan kostbaar zijn.
4 reacties
Het landelijke EPD en het bijbehorende Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen alleen door de zorgsector worden voortgezet als elke betreffende patiënt daarvoor expliciet toestemming geeft. Dat kan kostbaar zijn.
VZZ
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op verzoek van Nictiz (die het LSP heeft opgezet en beheert) onderzocht of een nieuw op te richten ‘Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatieuitwisseling (VZZ)’ is aan te merken als private hulpverlener en dus onder de geldende privacyregels zou kunnen doorgaan met het uitwisselen van patiëntgegevens. Dat is niet het geval, oordeelt het CBP: 'Geconstateerd moet worden dat vanwege het ontbreken van daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de zorgverlening of behandeling door VZZ, de door VZZ verrichte werkzaamheden niet onder het bereik en de bescherming van een medisch beroepsgeheim zullen vallen.'

Kostbaar
Dus moeten zorgverleners iedere patiënt uitdrukkelijk om toestemming vragen voor het uitwisselen van zijn gegevens. Dat kan een bewerkelijke en dus voor de zorgverleners kostbare aangelegenheid zijn en Nictiz maakt zich daar zorgen over.

Rapport
De medische sector wil zelf graag het LSP blijven gebruiken, ook al heeft minister Schippers van VWS door het sneven van het EPD-wetsvoorstel in de Eerste Kamer haar handen ervan af moeten trekken. Nictiz onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn voor voortzetting van het voor informatieuitwisseling cruciale LSP en brengt Schippers daarover binnenkort verslag uit. Een ‘Doorstartmodel landelijke infrastructuur' ligt klaar, maar de zienswijze van het CBP is een kink in de kabel.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door N. Rodenburg op
Het EPD moet er niet komen.

We kunnen er zeker van uit gaan dat op den duur de zorgverzekeraars inzage in het EPD willen hebben om het risico van een patiënt te kunnen bepalen.
Daarvan hangt dan de te betalen premie af.

Niet doen dus.
Door Peer op
Heel goed. Ik wil zelf wel bepalen wie inzage mag hebben en of gegevens mogen worden uitgewisseld. Er wordt al veel te veel vastgelegd in allerlei elektronische bestanden zonder dat men dat weet en dat kan voorkomen. Bestanden worden dan weer aan elkaar verkocht en gekoppeld. Nog erger dan in 1984. Geldt overigens voor het volhangen van Nederland met camera's. Opmerking als: wat geeft dat als je niets te verbergen hebt zijn gel.... Privacy gaat voor. Het is hoe wil je respectvol omgaan met (gegevens van) anderen. Veiligheid is dan een dooddoener, een doekje voor het bloeden en dan slikt men het wel weer.
Door W. Beekman (patient) op
Laat dat EPD er maar met spoed komen. Nu hebben we krankzinnige wachttijden en extreem veel overbodige onderzoeken omdat mijn niet bij bestaande informatie kan (lees mag) komen.
Onze medische zorg heeft dit systeem nodig.
Alleen moet elke patient of zijn wettelijke vertegenwoordiger zelf als enige bevoegdheid hebben toegang te weigeren of te verstrekken en ook zelf onbeperkte toegang hebben.
Dit kan vorkomen dat er onzin van de medische kant in het dossier terecht komt.
danwel gegevens van familie of naamgenoten.
Foutje dat nu nogal eens voorkomt en bij patient niet bekend is als hij niet inzage afdwingt.
Helaas zijn er nog te veel artsen die zulk een inzage proberen tegen te houden.
Daarom willen met name veel huisartsen maar ook specilisten zulk een EPD helemaal niet.
Ze worden dan immers veel te makkelijk gecontroleerd.
Door Michiel Jonker op
Nog een ideetje: de overheid verklaart dat heel Nederland eigenlijk één grote familie is. En dat daarom alle medische en andere persoonlijke gegevens vrij mogen worden uitgewisseld door iedereen.

Niet de opvatting van het CBP is een kink in de kabel. Het CBP verwoordt alleen een "ongemakkelijke waarheid" die de bobo' s van de zorgsector al lang weten, maar niet willen horen.

Het belang van de patiënt is een zorgvuldige omgang met zijn gegevens. Dat verdraagt zich nu eenmaal niet met een grootschalig en dus onbeheersbaar standaardsysteem. Die zorgvuldigheid kan alleen geboden worden in de vorm van maatwerk, d.w.z. een menselijke beoordeling door de eigenaar van informatie, elke keer dat besloten wordt die informatie met een andere zorgverlener te delen.