of 61441 LinkedIn

Donner wil Wob aanpassen voor 'open data'

Minister Donner erkent dat het aanbieden van ‘open data’ door de overheid in een behoefte voorziet, economische waarde heeft en burgerparticipatie kan bevorderen.
6 reacties
Minister Donner erkent dat het aanbieden van ‘open data’ door de overheid in een behoefte voorziet, economische waarde heeft en burgerparticipatie kan bevorderen. Hij wil wettelijk vastleggen dat overheidsorganisaties daar minder makkelijk geld voor kunnen vragen.

Makkelijker

Open data, openbare overheidsinformatie die vrij is van auteursrecht en met publieke middelen is vergaard, kan bij hergebruik voor nieuwe doeleinden veel voordelen opleveren, dus moet die informatie makkelijker beschikbaar zijn dan nu vaak het geval is. Dat stelt minister Donner in een brief aan de Kamer.

 

Voorbehoud

Het onderwerp is actueel omdat de vraag naar open data (in een door de computer te verwerken formaat) groeit, ook uit commerciële hoek. Veel informatie is al beschikbaar, bijvoorbeeld via wetten.nl of overheid.nl en ook via de (nog in de testfase verkerende) site data.overheid.nl. Het beleid is dat bij verstrekking van informatie hooguit de ‘marginale’ kosten worden doorberekend, bijvoorbeeld voor het kopiëren van materiaal. Bij de rijksoverheid is dat doorgaans ook het geval, maar andere overheden interpreteren de regels anders. De auteurswet geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een voorbehoud te maken, waardoor ook (veel) geld is te vragen voor het vergaren van de data zelf. Die onduidelijkheid wil Donner beëindigen.

 

Wob

'Het thans geldende wettelijk kader maakt het mogelijk om voorwaarden te stellen en tarieven in rekening te brengen voor hergebruik van informatie die reeds is verzameld en geproduceerd in het kader van de uitvoering van overheidstaken. Deze voorwaarden en tarieven, die bovendien sterk verschillen en niet altijd goed kenbaar zijn, belemmeren het hergebruik', aldus Donner. Hij wil die knelpunten de wereld uit helpen. 'Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanvulling van de al bestaande wettelijke regeling met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie in de Wob.' De Wet Openbaarheid Bestuur is immers het kader waarbinnen de verstrekking van overheidsinformatie plaatsvindt.

 

Intentie

Donner verwijst nog naar een intentieverklaring van BZK met de waterschappen en de provincies uit 2007 en 2009 over het leveren van geografische informatie tegen maximaal de verstrekkingskosten. Een dergelijke overeenkomst is er met de VNG niet. Die is van mening dat het uitgangspunt wel juist is, maar dat dat dan ook zou moeten gelden voor álle overheidsorganisaties, dus ook het Kadaster, het Handelsregister en de Hydrografische Dienst van het ministerie van Defensie. Het Kadaster beheert bijvoorbeeld het gewilde bestand Adres Coördinaten Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker op
@C. Frijters

Ja, maar dat is nog geen reden voor de overheid om zich zelf dan maar als een commercieel bedrijf te gaan gedragen. Hoe beter toegankelijk de gratis overheidsinformatie is, hoe meer commerciële bedrijven genoodzaakt zullen worden daadwerkelijk meerwaarde te leveren. "Open data" bevordert dus een gezonde concurrentie en een transparante marktwerking op het gebied van producten waarin publieke informatie is verwerkt.
Door C. Frijters (sr adviseur milieu) op
Open data is prima en kan in een behoefte voorzien. Maar uit de commerciële hoek wordt natuurlijk niet voor niets om die informatie gevraagd. Er kan geld mee verdient worden en in dit geval kun je geld verdienen door informatie die je gratis van de overheid krijgt, te gaan verkopen aan “de burger”. “De burger” kan de informatie natuurlijk ook zelf gratis bij de overheid halen, maar staat daar vaak niet bij stil of weet dat niet. Commerciële bedrijven zijn handig in iets waar overheden absoluut niet mee bezig zijn: het op een slimme manier aanbieden van een produkt en het verleiden van “de burger” om dat bij hen te kopen. Burgers die niet weten dat de gemeente de informatie gratis verstrekt betalen dus dubbel en dat is zuur omdat de bedoeling juist is dat informatie gratis beschikbaar is voor iedereen.
Door Informatie Analist op
Ik zou er toch goede randvoorwaarden bij stellen en regels aan koppelen... Want bedrijven die deze informatie óók gratis krijgen en vervolgens een beetje "opgeleukt" op de markt verkopen, maken op die manier een aardige hoeveelheid winst van het geld van de belastingbetaler... En ja, die handige jongens zijn er! Ook onder de huidige WoB regeling is het niet altijd makkelijk om daar een stokje voor te steken, want de info die ze via een WoB verzoek krijgen is vaak vele malen goedkoper dan wanneer ze ze zelf moeten vergaren! Maar dat merk je niet in de prijs die zij hun klanten berekenen...

Voor particulier éénmalig gebruik: ja absoluut in de vorm van Open Data en gratis, maar verder... Daarnaast kleeft er nog één klein, niet verwaarloosbaar risico aan het openbaar maken van allerlei informatie waar de overheid over beschikt. Met name als het gaat over de info uit de burgerlijke stand waar w. wilkens aan refereert en dat is het risico op identity theft! Je maakt het kwaadwillende dan wel heel makkelijk om veel informatie van "prooien" anoniem en zonder enige moeite op te halen!!

Zo eenvoudig en simpel is het allemaal niet! De wereld is inmiddels vele malen complexer geworden juist door het digitale netwerk.
Door Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur (adviseur, auteur) op
Positief dat Donner erkent dat open data van deze tijd is en dat de overheden hier aan zouden moeten voldoen. Alleen het willen laten betalen past niet bij deze tijd en bij open data. @wilkens stelt terecht dat er al door de belastingbetaler voor betaald is.
Er is toch nog een omslag nodig in het denken naar het 'wij' ipv wij-zij. Het denken in één pot met geld van ons allemaal, ipv het schuiven tussen verschillende potjes. Juist alle info in een open data levert uiteindelijk veel meer geld op, lees bespaart, dan het hanteren van allerlei tarieven (kost veel uitvoering).
Door W. Wilkens op
Donner zou men zo langzamerhand om alles wat hij zegt moeten wantrouwen.

Volkomen krankjorem dat openbaarheid draait om geld.
Bovendien betaalt de burger al belastingen en dan moet hij nog eens betalen voor de informatie die met dat geld wordt opgebouwd.

Wie ziet wat een uittreksel uit het kadaster ofg de burgerlijke stand kost, weet dat dit volkjomen losgeslagen 'bedrijfsmanagement' is.
Door Mark op
zoals iedereen weet is door de rechter bevestigd dat de VNG geen overheid is, een degelijke overeenkomst is dus niet met VNG af te sluiten.

Wat betreft ACN bestand van Kadaster; dat is achterjaald door de BAG en die is publiek beschikbaar...