of 59206 LinkedIn

Donner: beetje meer transparantie grote ict-projecten

Minister Donner heeft meer transparantie toegezegd bij grote ICT projecten van het Rijk
2 reacties
Minister van Binnenlandse Zaken Piet-Hein Donner overweegt om de transparantie over grote ict-projecten van het Rijk te verruimen.

Baten
Donner wil in de informatie op de website van het Rijk over grote automatiseringsprojecten ‘explicieter zijn over de baten van een groot ict-project’. Hij beraadt zich ook over het geven van extra informatie op de betreffende website waar burgers de grote ict-projecten van het Rijk kunnen volgen (www.rijksictdashboard.nl). Het betreft het bekendmaken op deze site van informatie over de bij de grote ict-projecten betrokken contractpartijen.

Schijn
Donner antwoordt dit op schriftelijke Kamervragen van het PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen. Aanleiding voor deze vragen was een publicatie in Binnenlands Bestuur. Daarin werd kritiek werd uitgeoefend op de slechte transparantie op de website Rijksictdashboard: ‘Het Rijk lijkt open over ict, maar schijn bedriegt’. 

Automatiseringsprojecten
Op deze site wordt met kleuren (groen, geel en rood) gewerkt om de voortgang van de automatiseringsprojecten in beeld te brengen. Een van de kritiekpunten was dat de betreffende kleuren worden toegekend op basis van de laatste goedgekeurde aanpassing van het project. Donner overweegt om aanpassingen die gedurende het project zijn afgesproken te betrekken in het oordeel of een project op koers ligt.

Belofte
PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen vindt die belofte niet concreet genoeg. ‘Het lijkt ons beter om kleuren te baseren op de oorspronkelijke planning van tijd en kosten. 

Actueel
Volgens minister Donner is de informatie voor de burgers op de betreffende website bij de tijd. Het verwijt in het artikel in Binnenlands Bestuur was dat de informatie op de site niet actueel was – omdat er geen sprake is van continue informatie op de site over de laatste aanpassingen - en daardoor ook niet transparant.

Wijzigingen
Donner wijst er op dat alle informatie op de site komt uit de jaarlijkse rapportages van het kabinet aan de Kamer over de grote automatiseringsprojecten bij het Rijk. De bewindsman wijst er in zijn antwoord op dat departementen de gelegenheid hebben om tussentijdse wijzigingen in de projecten op de Rijksictdashboard te melden.

Miljard
De website Rijksictdashboard heeft tot doel burgers en belanghebbenden inzicht te geven over de voortgang van 36 grote automatiseringsprojecten bij acht ministeries ter waarde van 1,72 miljard euro.

Mislukt
Wie de website – overgenomen uit Amerika - moet geloven, heeft het Rijk greep op alle automatiseringsprojecten. Voor twee projecten waarvoor dat in juni – volgens onderzoek van Binnenlands Bestuur – niet gold, ontbrak nadere informatie over wat er mis was. Vlak voor de zomer was de mislukte invoering van een duur ict-project bij de politie het zoveelste ict-project van het Rijk dat uit de hand liep.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ploeff (ICT-geïnteresseerde burger) op
Donner: "De bewindsman wijst er in zijn antwoord op dat departementen de gelegenheid hebben om tussentijdse wijzigingen in de projecten op de Rijksictdashboard te melden."
De gelegenheid hebben - wat genereus! - is niet voldoende: het moet in elke fase waarin een verandering van het project, of de voortgang, of het gebrek aan voortgang (zie het DigiD 4.0-project, dat zeker een half jaar is uitgesteld, met wat vage smoezen, maar er IS een persbericht aan gewijd) plaatsvindt. En niet "kùnnen" maar "moeten"!
Door zomaar een ambtenaar op
Iedereen die zelf wel eens bij de voortgangsbewaking van een wat groter ICT-project is betrokken, weet dat er met kleurtjes en definities en veranderingen van de lading die door een etiket wordt gedekt, enorm creatief valt om te gaan, waardoor er van transparantie niets overblijft - totdat een debacle zulke proporties heeft aangenomen dat het niet meer verhuld kan worden.

Kamerlid Pierre Heijnen heeft dus volkomen gelijk dat Donners aanpak geen zoden aan de dijk zet.

Dat de informatie uit jaarlijkse rapportages aan de kamer afkomstig is, zegt niets, want iedereen die wel eens te maken heeft gehad met de totstandkoming van rapportages aan volksvertegenwoordigers, weet dat daarbij al rekening wordt gehouden met allerlei mogelijke publicitaire effecten. Die rapportages dienen vaak om transparantie te suggereren, maar allerminst te verschaffen. Helaas is dit de werkelijkheid van de hedendaagse Nederlandse overheid.

Daarom moet er aangedrongen worden op een simpele vorm van transparantie, die ook voor buitenstaanders transparant is. En dat is waar kamerlid Heijnen om vraagt.